December 1, 2018


NIETS AAN DE HAND


December 1, 2018

De srefidensie toespraak zoals de samenleving die gewend is te horen van de president, is dit jaar niet gehouden. President Bouterse heeft om tot nog toe onbekende redenen geen toespraak gehouden. Dit tot grote teleurstelling van niet alleen de media maar ook het volk die op de toespraak wachtte. Wat niet in goede aarde is gevallen, is dat niet formeel bekend is gemaakt dat de toespraak, die voor 22.00u gepland stond, niet doorging. Overigens een grote fout van de organisatie om de aanwezigen tevergeefs te laten wachten. Bezoekers, genodigden en de media, hebben na lang wachten informeel moeten vernemen dat de toespraak niet door zou gaanDe 43ste onafhankelijkheid van Suriname werd dit jaar in Groningen in het district Saramacca gevierd. Op deze dag was de koning van de Ashanti uit Ghana de eregast. De president was iets later op de avond vertrokken met de koning die om 04.00u in de ochtend terug moest vliegen naar Ghana. Tot nu toe is er vanuit het Kabinet van de President geen officiële verklaring gegeven over het vertrek van de president. 43 jaar onafhankelijkheid is geen 43 dagen. In het afgelopen jaar is ook heel wat gebeurd in ons land. Het is belangrijk dat het volk weet wat de ontwikkelingen zijn, waar het land nu staat en wat de toekomstperspectieven zijn. De president had tenminste zijn toespraak kunnen laten lezen door de vicepresident om het volk tevreden te stellen. Dit is niet gebeurd en de president vindt het kennelijk niet nodig om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Niets aan de hand als een menigte op je wacht en je zonder opgaaf van reden niet verschijnt en ook geen manier zoekt om je belofte na te komen.