December 1, 2018


FinanceSuriname besteedt aandacht aan ouderenzorg


December 1, 2018

Stichting FinanceSuriname richt zich dit jaar op de ouderenzorg in ons land. De stichting organiseert zowel in Nederland als in Surina-me jaarlijks congressen met als voornaamste doel het promoten van Suriname. Finance-Suriname heeft op 23 november het congres ‘Ouderenzorg’ georganiseerd in Courtyard Marriott en afgelopen dinsdag een bijeenkomst in Nickerie waar hetzelfde onderwerp is besproken. Tijdens de bijeenkomsten hebben verschillende zorgprofessionals uit Ne-derland en Suriname een presentatie gegeven over hun zorginstelling en de diensten die zij aanbieden. Dennis Lapar, directeur van FinanceSuriname, vertelt aan de krant dat zijn organisatie met een concept naar Suri-name is gekomen, dat inhoudt dat twee Ne-derlandse cliënten (ouderen) naar Suriname gaan en daar verblijven in een zorghotel. Gedurende de periode dat de cliënten er verblijven, biedt het zorghotel in dezelfde periode aan een Surinaam-se oudere een gratis verblijf aan. “Dus twee cliënten uit Nederland be-talen en één Surinaamse oudere krijgt een gratis verblijf”, zegt Lapar. Deze constructie geldt ook voor de cliënten in de thuiszorg. Josta Vaseur, auteur, heeft door middel van een verhaal, aan het publiek verteld hoe het is voor ouderen om in een bejaardentehuis te wonen. Vaseur is al jaren bezig met ouderen en bezoekt ze ook regelmatig om ze leu-ke dag te bezorgen. Het verhaal gaat over een oma die in een tehuis komt te wonen en al gauw tot het besef komt dat er slechts enkele medewerkers zijn die hun werk met liefde doen. Tijdens een feestdag draagt oma een gedicht voor waarin zij de directeur van het tehuis confronteert met wat zij allemaal te verduren heeft. De rode draad van het verhaal is dat het werken met ouderen veel liefde vergt en dat het uit het hart moet komen. Op het congres kwam duidelijk naar voren dat er heel wat Surinaamse Nederlan-ders zijn die naar Suriname willen komen om er hun laatste levensjaren door te brengen. FinanceSuriname hoopt met dit congres een start hiermee te maken.