December 1, 2018


Dienstbetrekking Parmessar bij EBS beëindigd


December 1, 2018

Ten kantore van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), is gisteren vrijdag 30 november, een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gehouden. Tijdens deze AvA is onder dankzegging voor de bewezen diensten, de dienstbetrekking tussen Rabin Parmessar en de N.V. EBS per 1 december 2018 beëindigd. Op dezelfde datum is Ismanto Adhna benoemd tot financieel directeur van het bedrijf.  Parmessar heeft een belangrijke rol vervuld bij het opstarten van het efficiëntie- en transformatieproces binnen de N.V. EBS in het kader van de implementatie van de nieuwe energiewet, welke in 2015 is aangenomen en afgekondigd.  Rabin Parmessar wacht nu een andere uitdaging. Om hem de ruimte te geven zich volledig daarop te richten, is besloten per 01 december 2018 de dienstbetrekking te beëindigen. De voorlopige waarneming zal statutair door de technisch directeur Marcel Eind-hoven plaatsvinden, in volledige samenwerking met de Raad van Commissarissen onder leiding van Andy Rusland, als hoogste leidinggevende entiteit binnen het bedrijf. De garantie van de energievoorziening en het vergroten van de toegankelijkheid van energie voor elke Surinamer blijft een belangrijk streven van de regering Bouterse – Adhin.  Dit maakt het miniserie van  Natuurlijke Hulpbronnen bekend via een persbericht.