November 29, 2018


Voorstel verbod pre-electorale combinaties niet van VHP


November 29, 2018

Het voorstel voor het verbieden van pre-electorale combinaties, is niet afkomstig van de VHP. Dit heeft de VHP vandaag duidelijk gemaakt op een persconferentie in het VHP-centrum De Olifant. VHP-voorzitter Chan Santokhi, zei dat de VHP nimmer een dergelijk voorstel heeft gedaan. De NDP is, aldus Santokhi, op 28 oktober 2017 tijdens de vergadering van de Commissie Evaluatie Kieswetgeving met het voorstel gekomen om combinatievorming voor de verkiezingen te verbieden. De politieke partijen waren uitgenodigd om op die dag hun visie te geven op eventuele wijzigingen in de Kieswet. De NDP kwam in plaats daarvan met een verklaring waarin stond dat de partij artikel 7 van de kiesregeling wenste te wijzigen. De wijziging hield in dat pre-electorale combinaties niet aan de verkiezingen deel mogen nemen. Alle partijen hebben hierover hun teleurstelling geuit. Zowel de leden van de PL als van PDO verlieten de vergadering. Santokhi zei dat de VHP zelfstandig de komende verkiezingen ingaat, maar dat dit niet betekent dat de partij tegen pre-electorale combinaties is. De partij uit het principe van vrijheid van politieke partijen binnen de democratie en is daarom geen voorstander van het verbieden van dergelijke combinaties. De VHP-voorzitter bracht in herinnering dat de VHP vanaf 1987 tot en met 2015, in combinatieverband deel heeft genomen aan de verkiezingen met afwisselende partners. De oranje partij heeft na de laatste verkiezingen een evaluatie gedaan. Santokhi deelde mee dat er voordelen en nadelen zijn geconstateerd. Hij noemde als voordeel van combinatievorming voor de verkiezingen, dat er sprake is van een breed sociaal-maatschappelijke politiek draagvlak met reprosanten van verschillende groepen. Echter wegen de nadelen zwaarder. De VHP-voorzitter stelde dat bij combinatievorming de garantie niet altijd aanwezig is dat de partners na de verkiezingen bij elkaar blijven. Een ander probleem is volgens hem dat politieke partijen en leden overlopen. “Dit zorgt voor een stukje wantrouwen in de politiek en bij het kiezersvolk”, aldus Santokhi. Hij zei dat de partij nooit de intentie had om in V7-verband op DNA-niveau deel te nemen aan de verkiezingen, maar slechts op regionaal niveau. Maar omdat dit juridisch gezien niet mogelijk was, hebben de samenwerkende politieke partijen uit noodzaak besloten om ook op DNA-niveau deel te nemen aan de verkiezingen. Volgens de VHP-voorzitter is V7 de grootse politieke combinatie geweest die ons land gekend heeft. Desondanks merkte hij op dat het niet is gelukt om regeermandaat te verkrijgen. Santokhi verklaarde dat binnen V7, de VHP met 37 procent gegroeid is, terwijl de overige partijen met meer dan 50 procent achteruit zijn gegaan. “Ons kiesstelsel is niet in het voordeel van meer zetels, al heb je enorm veel stemmen”, stelde de politicus. Hij benadrukte dat ons kiesstelsel niet evenredig is. Stanley Raghoebarsing is breedvoerig ingegaan op het standpunt van de partij over de wijziging van onze kiesstelsel. Raghoebarsing gaf aan dat de VHP na de verkiezingen van 2015, gestart is met een evaluatie en gepleit heeft om wijzigingen aan te brengen om het kiesstelsel transparanter en rechtvaardiger te maken. In totaal heeft de VHP 34 voorstellen gedaan. De VHP wil een integrale wijzing van het kiesstelsel. Dit is bepaald door goedkeuring van het congres van de partij. Raghoebarsing somde enkele punten op die de VHP gewijzigd wil hebben, namelijk afschaffen van de 1 procent regeling om deel te kunnen nemen aan de verkiezing, afschaffen van het woonplaatsbeginsel, het rechtvaardiger maken van de ressortraadsverkiezingen en dat DNA-leden niet op basis van rangschikking op een lijst, maar op basis van behaalde stemmen binnenkomen en het beter bereiken van kiezers door middel van stemlocaties. Ook wil de VHP dat politieke organisaties vertegenwoordigt zijn bij het tellen van de stemmen en dat dit binnen een dag geschiedt. Santokhi zei dat ongeveer een maand geleden, politieke partijen op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) te Overbrigde van gedachten hebben gewisseld over een wijziging van ons kiesstelsel. De OKB en de partijen konden elkaar op de meeste punten vinden. Afgesproken is dat de coalitie met de initiatieven komt voor de wijzigingen. Raghoebarsing zei dat er veel ophef is over het verbieden van pre-electorale combinaties, omdat die belangrijk zijn op RR-niveau. Hij gaf aan dat door het huidige kiesstelsel, de partij met de meeste stemmen in een ressort, alle ressortraadzetels binnenhaalt. De RR-leden spelen een belangrijk rol in de VVV bij het kiezen van de president. Raghoebarsing zei dat met het herzien van de ressortraadverkiezingen, de noodzaak om pre-electoraal deel te nemen, dan komt weg te vallen. Santokhi verwacht niet dat de regering het kiesstelsel integraal zal aanpakken, maar slechts enkele wijzigingen zal proberen te brengen. De VHP zal op basis van haar integraliteit om het kiesstelsel te wijzigen, bepalen als zij mee zal werken aan de wijzigingen in het parlement. In het parlement zal zij ervoor pleiten dat het kiesstelsel integraal wordt gewijzigd, zodat de komende generaties niet hiermee opgezadeld zitten.   -door Johannes Damodar Patak-