November 28, 2018


NDP DEMOCRATISCH?


November 28, 2018

Wie daar anno 2018 nog in gelooft, is of heel kortzichtig of oliedom. Degenen die het ontstaan van deze partij kennen en weten hoe het tot stand is gekomen, weten wel beter en kijken meewarig in de richting van personen die nog steeds de illusie koesteren dat deze politieke partij wel enige vorm van democratie in zich draagt. De NDP is in 1987 noodgedwongen opgericht, nadat het dictatoriale militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse zijn schijnrevolutie totaal was mislukt en het voor de mensenrechtenschenders duidelijk was, dat door de zware politieke druk lokaal en internationaal, algemene vrije en geheime verkiezingen voor volks vertegenwoordigende lichamen onvermijdelijk waren geworden. De NDP werd uit de grond gestampt, en een terrein van de Jaarbeurs werd wederrechtelijk ingepikt voor het opzetten van haar partijcentrum OCER aan de Benjaminstraat. Bouterse de dictator en bevelhebber van het Nationaal Leger werd de leider van de partij, waar zich ook burgerlakeien bij aansloten. Vanaf het prille begin van deze partij was en is het voor een ieder duidelijk, dat wat Bouterse zegt en stelt wet is en wie daar niet mee eens is, het veld moet ruimen. De verkiezingen van 1987 werden een groot debacle voor de NDP. Ze behaalde maar één zetel in De Nationale Assemblee die door ir Frank Playfair werd ingenomen. Duidelijk ook werd vanaf dat moment dat Bouterse en zijn nieuwe partij zich niet bij het verlies zouden neerleggen en de ondermijning van de Front regering onder leiding van Ramsewak Shankar, werd vanaf het eerste uur ingezet. De wijze waarop Franklin Playfair en Ernie Brunings enkele jaren later door Bouterse in het partijcentrum werden bejegend en bedreigd, leverde het bewijs dat de man binnen deze partij als autocraat wenste te blijven regeren en niemand daar ook maar iets in de melk te brokkelen over zou hebben. En daar is nimmer verandering in gekomen. De NDP is nooit democratisch geweest en zal het zolang Bouterse, zijn familieleden en de ja-knikkers om hem heen het voor het zeggen hebben, het ook nooit worden. Bouterse is de bevelhebber van de NDP en dat ondervinden de afdelingen c.q. structuren in de districten Nickerie en Saramacca thans maar al te goed. Wie niet in het gareel van de partij wenst te lopen en maar de illusie koestert, dat de democratische structuren zullen prevaleren boven de opdrachten vanuit de Benjaminstraat, merkt direct waar de macht ligt en de besluiten worden genomen. In Nickerie is al ingegrepen door de onder-voorzitter van de NDP en zullen er loyale ja-knikkers worden aangesteld. Hetzelfde staat te gebeuren in Saramacca, omdat ook daar NDP’ers hun onvrede over bepaalde zaken de partij rakende, kenbaar hebben gemaakt. Ook deze lieden die het met bepaalde zaken niet eens zijn zullen weggezuiverd worden. Dit soort handelingen hebben helemaal niets met democratie maar met een interne partij-dictatuur die zeker wordt aangestuurd door Bouterse van doen. Deze verwerpelijke handelingen van een partijleider kunnen zeker wel nadelige consequenties hebben voor de partij bij de komende verkiezingen in 2020.