November 3, 2018


PRIORITEITSTELLINGEN


November 3, 2018

Het gaat nog steeds niet goed met onze economie en over de voorspellingen vanwege het ministerie van Financiën, dat er in 2018 een opmerkelijke economische groei zou worden doorgemaakt, merken we aan het eind van dit jaar nog steeds niets. Binnen de gezondheidszorg rammelt de zaak nog van alle kanten en bestaat er bijvoorbeeld over hoe het verder moet met de Nationale Basiszorgverzeke-ring en de mensen die daarvan moeten profiteren, geen duidelijkheid. Ook verkeren de ziekenhuizen nog steeds in ernstige financiële problemen en bestaat er voor de gezondheidssector tot op dit moment geen enkel teken dat er op korte termijn verbetering zal optreden. De overheid kampt nog steeds met enorme financiële problemen en eigenlijk weet niemand hoe deze regering de begroting voor 2019 die nog in behandeling moet worden genomen in De Nationale Assemblee, zal financieren. Ze heeft inmiddels al aangegeven dat ze van plan is de voorkomende tekorten door middel van leningen te financieren. Dat wil zeggen dat we nog dieper in de schulden zullen wegzakken en de regeringen die na 2020 komen, maar moeten zien hoe ze de veroorzaakte schuldenlast wegwerken. Ondertussen is het nog steeds zo, dat de overheid nog honderden personen en instanties moet betalen voor geleverde goederen en verleende diensten en bij veel bedrijven staat ze al langer dan vijf jaar diep in het krijt. Bepaalde bedrijven worden gewoon niet betaald c.q. gepest, omdat paars van mening is dat deze bedrijven politiek andersdenkenden zijn. Pesterij ten top. Zo is het ons bekend dat voor de verkiezingen van 2015, Chinese winkeliers met bestelbonnen van de overheid goederen ter waarde van duizenden SRD’s afhandig zijn gemaakt en die detailhandelaren zijn nimmer betaald. Pick-ups met een laadvermogen van 3 ton en meer, werden gevuld met spullen uit de winkels en weggevoerd. Tot op heden kunnen deze goedgelovige mensen naar hun geld fluiten. Maar ook bij de media staat de overheid voor miljoenen SRD’s in het krijt en doet men op Financiën alsof de neus hevig bloedt en in bepaalde gevallen worden stukken uit pure rancune en pesterij niet behandeld. Het is toch meer dan een grof schandaal dat men gepensioneerden die decennialang hun krachten aan de overheid hebben gegeven, thans laat pinaren door ze de beloofde verhogingen te onthouden. Deze mensen zijn nu genoodzaakt in de felle zon petities aan te bieden bij De Nationale Assemblee in de hoop dat de overheid alsnog over de brug zal komen. Deze regering heeft deze mensen naar de bedelstaf gebracht, omdat ze de economie kapot heeft gedraaid. Toen Telting wegging in 2010, was de wisselkoers voor de dollar SRD 2.80,- nu hebben we te maken met een wisselkoers die tussen de SRD 7.50,- en SRD 7.70,- schommelt voor dezelfde US-dollar en daarmede is de koopkracht van deze mensen totaal vernietigd . Deze groep gepensioneerden uit overheidsdienst, pinaart echt als ze niet financieel wordt ondersteund door familie, vrienden of kennissen. Is dit wat men beleid denkt te kunnen noemen? En terwijl we de zaak aan alle kanten zien rammelen, merken we dat de overheid al geruime tijd bezig is met een zeker niet noodzakelijk project aan de Van Rooseveltkade en wel in het gedeelte van de Sommelsdijcksekreek tussen de Grote Combéweg en de Kleine Combéweg, waar miljoenen worden stukgeslagen. Aan de westzijde van de Sommelsdijcksekreek, richting Mgr. Wulfinghstraat, is de kreek vrijwel dichtgegroeid en worden er helemaal geen activiteiten door aannemers ontplooid. Damwanden zijn erin de Sommeldijckse kreek geslagen en er wordt flink wat mortel gestort. Waar dit miljoenenproject nu op dit moment voor nodig is, terwijl er zoveel personen en instanties schreeuwen om hun geld, weet Joost. Het heeft er erg veel van dat bepaalde mensen op de valreep en wel voor de verkiezingen van 2020, een grote nyan moeten maken. Dat deze regering opzettelijk verkeerde prioriteiten stelt, weten we vanaf augustus 2010 maar al te goed. Mocht er na 2020 een ander regiem aan de macht komen en men de bereidheid toont een onderzoek in te stellen naar de malversaties en regelrechte fufuru’s, dan zal duidelijk worden wie er zwaar bevoordeeld zijn en wie zich doodgewoon staatsgelden op wederrechtelijke wijze heeft toege-eigend. Waar men wel mee bezig is, is het ondermijnen van de controlemechanismen die belast zijn met comptabele zaken en de eerlijken weg te zuiveren. Wat ook als een paal boven water staat, is dat De Nationale Assemblee enige jaren geleden een Anticorruptiewet heeft aangenomen, maar de concept staatsbesluiten die deze wet in werking moeten doen treden, zijn nog steeds niet gerealiseerd. Uit alles kan worden opgemaakt, dat een uitermate corrupt regiem aan de macht is dat er absoluut geen baat bij heeft dat een Anticorruptiewet in werking treedt waarmede je jezelf diep in de vingers zal snijden. Het gerommel met staatsmiddelen zal dan ook voortgezet worden tot mei 2020 en dus zullen figuren als Misiekaba in De Nationale Assemblee, alles wat maar schots en scheef is, blijven verdedigen. De gemeenschap mag dan ook zeker niet verwachten dat men zal stoppen met het stellen van verkeerde prioriteiten, omdat juist daar de nyan wordt gemaakt en paars bezig is zijn bedje te spreiden, mocht het fout gaan in mei 2020.