Militair Day op vrije voeten

De ex-militair Jermain Day, is gisteren in vrijheid gesteld door de Militaire Politie. Day werd op 22 oktober op last van de minister van Defensie aangehouden, omdat hij de leiding van het ministerie van Defensie besproken had in het openbaar en zaken die fout gaan binnen het Nationaal Leger, op sociale media had aangekaart. Hij werd op bevel van de kortgedingrechter in vrijheid gesteld, omdat hij geen militair meer is en daarom niet langer onder de krijgstucht valt.

Dat werd door de rechter bepaald in een kort geding. Door de geschriften van beide raadsmannen en de bijstand van meester Pick, heeft de rechter op onomstotelijke wijze bepaald, dat Day per 1 september 2018 effectief geen militair meer was en dientengevolge het militair strafrecht dan wel militair tuchtrecht, geen toepassing op hem had. Hieruit concludeerde de kantonrechter in kort geding,dat het aan Day opgelegd tuchtrecht als een onrechtmatige overheidsdaad moest worden gezien en dat wegens dit feit, de Staat Suriname aansprakelijk is voor de door Day geleden schade met veroordeling in de kosten van het geding. Op 1 september j.l. diende Day namelijk zijn ontslag in. Echter had hij zijn ontslagresolutie nog niet in handen. Deze zaak werd door NPS-parlementarier Patricia Etnel aan de orde gesteld in het parlement afgelopen donderdag. Ook parlementsvoorzitter, Jennifer Geerlings-Simons vroeg de aandacht van de regering voor de kwestie Day.

-door Johannes Damodar Patak-

 

 

More
articles