October 18, 2018


Crisisprobleem niet aangepakt, maar opgeschoven


October 18, 2018

Het crisisprobleem is niet aangepakt zoals de president recent aankondigde tijdens de jaarrede, maar is volgens econoom Steven Debipersad en Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suri-name (VES), gewoon opgeschoven. Volgens Ramautarsing betreft het geen begrotingstekort zoals de president het noemt, maar een ‘fictief’ tekort. “Een ieder zegt dat het begrotingstekort SRD 1,6 miljard is. Dat is bullshit. Het tekort is SRD 8,7 miljard. Het is een belazer tekort om ons op het verkeerde been te zetten. De uitgaven worden ondanks de crisis, verdubbeld. Van-waar zal het geld dan komen?”, aldus Ramautarsing gisteren tijdens een discussieavond georganiseerd door de VES. Het thema was: ‘De stilte voor de storm: Ongebreidelde uitgaven en gemiste inkomsten’. Suriname kan volgens de VES zijn borst alvast nat maken voor de storm die zal aanbreken, want het is onduidelijk vanwaar de regering SRD 7,1 miljard zal lenen. De regering zegt steeds dat het goed gaat en hoeveel projecten er geïnitieerd zullen worden, maar heeft een enorme schuldenberg die door haar is gecreëerd. Bovendien is geleend geld pompen in de economie zonder dat er meer productie tot stand komt, verkeerd en gevaarlijk. Het doorschuiven van de problemen en het vermeerderen van de gevaren, zal volgens Debipersad toenemen. Volgens hem moeten er direct maatregelen genomen worden, zodat het stormpje geen storm wordt, maar een lichte crisis waarmee we kunnen overleven als land. Panellid Wadi Sowma bracht het publiek in herinnering dat een monetaire autoriteit destijds gezegd heeft dat er in verkiezingsjaren of daarvoor, geen matregelen getroffen kunnen worden. Dus veel hoeven we volgens hem niet te verwachten. Weliswaar kan het pad van economische groei weer opgezocht worden. “Het monetaire evenwicht kan alleen gedragen worden door de reële sector. Binnen de monetaire sector kunnen we stabiliteit creëren, door alles naar nul te brengen. Nul tegenover nul is stabiliteit. Maar de economie is tot stilstand gekomen. De lichte stijging die er nu is, heeft te maken met de inkomsten van goud en olie. Het is niet onze eigen inspanning, we zijn we niet opgeschoten.” Zelfs als het goed zal blijven gaan en er sprake is van een stabiele wisselkoers, is dat volgens Sowma toch niet goed, omdat het gaat om een ‘fake’ groei. ‘’We moeten naar een groei van binnenlandse productie, daar zal de focus op gericht moeten zijn.’’ Om uit de crisis te komen, moet er volgens Sowma geen politiek, maar economie worden bedreven. De binnenlandse productie die de afgelopen jaren in elkaar is geklapt, moet weer op gang worden gebracht en naar een hoger niveau getild worden. Overigens is de stabiliteit niet afhankelijk van de deviezenvoorraad, maar is gerealiseerd doordat de bedrijfseconomische activiteiten in Suriname kapot zijn gemaakt. -door Kimberley Fräser-