September 12, 2018


SWM neemt nieuw dienstencentrum in gebruik


September 12, 2018

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) N.V. heeft vandaag haar nieuwe dienstencentrum, genaamd Aquagebouw, gevestigd aan de Heliotropestraat in het oude Surpost-gebouw, in gebruik genomen. Het gebouw verkeerde al geruime tijd in een deplorabele staat. Ook bivakkeerden er dak- en thuislozen in. Samen met een groep gedetineerden heeft de SWM het gebouw nieuw leven ingeblazen. NH-minister Regilio Dodson gaf aan dat met het dienstencentrum, de SWM weer een stap dichter bij de samenleving komt met haar kwalitatieve dienstverlening. Hij zei dat het bedrijf de afgelopen periode stappen heeft ondernomen om gezond en schoon drinkwater naar de mensen te brengen. Dodson merkte op dat er gekeken moet worden naar de tarieven als wij de kwaliteit willen waarborgen. Volgens hem kost goed drinkwater veel geld. Dodson gaf SWM- directeur Marlon Oosterling en zijn team een schouderklopje voor het werk dat zij de afgelopen periode hebben uitgevoerd. Hij drukte ze op het hard om de visie van de regering te blijven volgen, namelijk drinkwater voor elke huishouden. De NH- minister zei dat het nu tijd is voor de tweede fase, namelijk drinkwater brengen naar het achterland. Hij benadrukte dat de bewoners van het achterland evenveel recht hierop hebben als de bewoners in het voorland. Ortwin Cairo, ondervoorzitter van de bond bij de SWM, drukte de medewerkers op het hart om gebruik te maken van de nieuwe ruimte die nu beschikbaar zijn, vooral nu zijn niet meer te kampen hebben met de krappe ruimte op het hoofdkantoor. Hij gaf aan dat op het hoofdkantoor van de SWM er een gebrek aan ruimte is waardoor ook de bond zijn secretariaat heeft moeten opgeven voor de medewerkers. In het Aquagebouw zijn de volgende afdelingen ondergebracht: Klantenservice, Ver-bruikersadministratie, Callcenter, Incasso, Bedrijfscalculatie, Debiteurenadministratie, Keuring en Controle, Tekenkamer en de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Bronnen (NH).   -door Johannes Damodar Patak-