September 12, 2018


Sociaal zekerheidsstelsel aan herziening toe


September 12, 2018

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is van mening dat het sociaal zekerheidsstelsel, waaronder het minimumuurloon, pensioen en de basiszorgverzekering vallen, een herziening moet ondergaan. De Raad van Ministers heeft bij staatsbesluit besloten de premies van de nationale basiszorgverzekering te verhogen. Zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging zijn van mening dat het verhogen van de premies niet zal leiden tot een structurele oplossing van de problemen in de gezondheidszorg. VSB-directeur Steven Mc Andrew, zegt dat het sociaal zekerheidsstelsel van groot belang is en een veiligheidsnet vormt voor de werknemers. Het is wel belangrijk dat het stelsel goed functioneert. Mac Andrew haalt in dit kader aan dat de VSB als organisatie en overlegorgaan, in de afgelopen twee jaar meerdere malen brieven aan de regering heeft geschreven voor een grondige evaluatie. De verhoging van de premies zag de VSB al aankomen, maar Mac Andrew is van mening dat zonder evaluatie en herziening, wij zullen belanden in een dubieuze cirkel van premieaanpassingen. C-47-voorzitter Robby Berenstein, geeft aan dat het verhogen van de premies een ad hoc maatregel is in het totale complexe probleem van de gezondheidszorg. Het probleem bestaat volgens hem voornamelijk uit een financieel vraagstuk, efficiëntie binnen de zorg en toegang tot de zorg. Volgens hem is het verhogen van de premies een onderdeel van het financiële vraagstuk. Berenstein is van mening dat het om een korte termijn oplossing gaat. Hij benadrukt dat als men tot een structurele oplossing wil komen, behalve het financiële vraagstuk, ook de efficiëntie aangepakt moet worden. Mc Andrew geeft aan dat conform de Wet Nationale Basiszorgverzekering, de werkgever verplicht is 50 procent te dekken en de werknemer het andere 50 procent. Hij erkent dat de verhoging van de premies kostenverhogend zal werken voor de werkgevers die een deel van de basiszorg betalen. Hij verwacht dat de vakbonden zullen proberen om de werkgevers zover te krijgen om meer dan die 50 procent te dekken. De VSB is in ieder geval blij dat de vakbeweging het er ook over eens is dat het verhogen van de premies geen structurele oplossing zal bieden.   -door Johannes Damodar Patak-