September 12, 2018


‘NJP wilde slechts zijn integriteit waarborgen’


September 12, 2018

Hoewel het Nationaal Jeugdparlement (NJP) de feiten niet zwart op wit heeft, is het volgens voorzitter Kelvin Koniki, niet ondenkbaar dat hun kritische houding ten aanzien van de verkiezingen van de jeugdambassadeurs, een mogelijke boycot in de hand zal werken. Echter maakte hij duidelijk dat het NJP slechts de integriteit van het instituut wilde waarborgen. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een persconferentie die de leiding van het NJP naar aanleiding van opmerkingen van minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken over de verkiezingen, heeft gehouden. Minister Gopal zou hebben gezegd dat het belang van het houden van jeugdambassadeursverkiezingen, niet voldoende is doorgedrongen tot het jeugdparlement. Ook zou zij hebben aangegeven, dat het NJP in gebreke was gebleven, terwijl het ministerie zich heeft ingezet om de verkiezingen te houden. Deze opmerkingen hebben een gevoelige snaar geraakt bij de leiding van het NJP. Volgens Dinesh Parag, ondervoorzitter NJP, zijn de verkiezingen heel erg belangrijk, maar het proces daaromheen moet eerlijk en transparant zijn. Koniki gaf aan dat de minister halve waarheden verkondigt. Volgens hem is het proces om de verkiezingen uiteindelijk te houden, autoritair verlopen. Zo heeft het ministerie zelf ervoor gekozen de verkiezingen op 28 juli j.l. te houden, terwijl vier jeugdparlementariërs uitlandig waren en Koniki aan de minister gevraagd had om de datum eerst intern te bespreken met de leden van het NJP. Daarnaast bleek dat bij de kennismaking met de kandidaten van de jeugdambassadeurs, bepaalde informatie onvolledig en onjuist was. ‘’Het NJP was genoodzaakt zijn stem te laten horen’’, zegt Koniki. Dat de verkiezingen uiteindelijk bevroren zijn, is niet de schuld van het parlement. Er is volgens de voorzitter van het NJP een brief geschreven aan de minister waarom de datum niet haalbaar was, echter zonder het gewenste resultaat. Desondanks staat het NJP open voor dialoog. Het was volgens Koniki beslist niet de bedoeling om een confrontatie aan te gaan met de minister, maar juist om de integriteit van het NJP te waarborgen. Voorts houdt het NJP er rekening mee dat hun kritische houding niet in dank zal worden afgenomen. Volgens Koniki is het denkbaar dat het NJP geboycot zal worden. Zo zijn de leden, hoewel dit niet de eerste keer is, al enkele maanden niet uitbetaald. Parag op zijn beurt spreekt over een mogelijke onthouding van middelen om projecten en trainingen voor de leden te financieren. door Priscilla Kia