DE GROTEN VOEDEN DE KLEINEN

Het ministerie van justitie en Politie heeft zich al een tijdje voorgenomen om de focus te richten op de kleine drugsdealers. Dit is natuurlijk van belang, maar het zijn juist de grote drugsdealers die de kleine dealers voorzien van drugs. De grote dealers blijven ook vaak buiten schot , omdat zij niet op straat dealen, dat laten zij over aan de kleine drugsverkopers. Het is overigens wel een goede zaak om die in de kraag te vatten, want zij zijn vaak actief in volksbuurten, waardoor de jeugd daar een grotere kans loopt verslaafd te raken aan het spul – het is immers gemakkelijk te verkrijgen. Mensen die verslaafd zijn, proberen steeds aan drugs te komen en als zij er geen geld voor hebben, gaan zij in bepaalde gevallen over tot criminaliteit. Dat brengt nog veel meer problemen met zich mee. Door de focus te richten op de kleine dealers, wil het ministerie de orde handhaven. Hopelijk ziet het ministerie in dat een dergelijke eenzijdige benadering van het drugsprobleem, niet zorgt voor een oplossing. De grote drugsdealers leveren het spul leveren aan de straatdealers. Wordt er een straatdealer opgepakt, dan neemt een andere zin plaats in. Wordt er een grote dealer opgepakt, dan kan een heel netwerk opgerold worden. Het ministerie is van mening dat de kleine drugdealers de meeste schade aanrichten doordat die zich tussen de mensen bewegen op elk moment van de dag. Jongeren die snel aan geld willen komen, maar geen opleiding en weinig perspectieven hebben, kunnen ertoe overgaan om drugs te verkopen. Het is daarom van groot belang dat de overheid niet alleen werkt aan voorlichting voor de jongeren via diverse kanalen, maar ook werkgelegenheid creëert en scholingsmogelijkheden voor vroegtijdige schoolverlaters. Ook moet er in de volksbuurten genoeg ontspanning zijn voor de jeugd, bijvoorbeeld op het gebied van sport, zodat jongeren zich niet hoeven te vervelen.

More
articles