September 8, 2018


‘Financiën schuldig aan late uitbetaling salarissen’


September 8, 2018

Het personeel van het Bureau Dak- en Thuislozen heeft het salaris over de maand augustus ontvangen. Het bureau voerde afgelopen dinsdag een sitdown actie, omdat het ministerie van Financiën verzuimd had de subsidie over te maken waardoor het uitbetalen van de salarissen niet kon plaatsvinden. Volgens Claudette Etnel, voorzitter van de Bond Bureau Dak- en Thuislozen, ligt het probleem van de late uitbetalingen bij het ministerie van Financiën, omdat het ministerie van Volksgezondheid zijn huiswerk op tijd maakt De actie van het personeel was afgelopen woensdag nadat de salarissen waren overgemaakt, opgeheven. Etnel geeft aan dat het niet de eerste keer is dat het personeel laat wordt uitbetaald. Zij vermoedt dat de administratie van Financiën voor de vertraging zorgt, omdat de stukken op tijd worden ingediend. In totaal veertig personeelsleden beschikten tot 4 september nog niet over hun salaris over de maand augustus. “Mensen werken onder erbarmelijke omstandigheden en hebben hun gelden nog niet ontvangen”, zegt Etnel. Volgens haar is het bureau geen plaats voor dak- en thuislozen. Als instantie die accommodaties biedt, zijn de nodige voorzieningen en middelen nodig, maar daar schort het momenteel aan. Om dit probleem in het vervolg te voorkomen, zal er volgens Etnel via C-47 gesproken worden met de ministers over hoe dit probleem in het vervolg opgelost kan worden.   door Priscilla Kia