September 6, 2018


‘Onderzoek doen naar witwaspraktijken ING’


September 6, 2018

PL- parlementariër William Waidoe, tevens lid van de commissie van het ministerie van Financiën, vindt dat de justitiële autoriteiten op eigen initiatief een onderzoek moeten uitvoeren naar het mogelijk witwassen van geld via POS- machines van de ING Bank in Nederland. De bank kreeg in Nederland een boete van 775 miljoen euro, omdat zij niet ingreep, terwijl er miljoenen euro’s zijn witgewassen. In ons land waren er drie ondernemingen waar men gebruik kon maken van de POS- machines. De Nederlandse Omroepstichting (NOS) doet melding van een bekend bouwmaterialenbedrijf in Paramaribo, waar criminelen geld konden witwassen. Met de pinpas werd er betaald voor bouwmaterialen, maar in werkelijkheid kreeg men geld terug. Waidoe is van mening dat een onderzoek door onze eigen justitiële autoriteiten, helderheid kan verschaffen en kan zorgen voor vertrouwen onder de bevolking. Volgens hem hoeft dit geen moeilijke zaak te zijn, omdat er een rechtshulpverdrag bestaat tussen Nederland en Suriname. Hij zegt dat de financiële autoriteiten gefaald hebben door geen melding te maken van de witwaspraktijken. “In Suriname gaat alles om ikke, ikke, ikke en de rest mag stikken”, aldus de PL- parlementariër. Waidoe merkt op dat er in de afgelopen periode in toenemende mate heel veel aantijgingen uit Nederland richting Suriname zijn gedaan. Hij noemt in dit kader de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok en de inbeslagname van gelden uit Suriname door de Nederlandse justitie. Recent is bisschop Steve Meye ervan beschuldigd tijdens een bezoek aan Nederland een dame te hebben verkracht. Meye weerspreekt dit en zegt onschuldig te zijn, maar indien de beschuldiging op waarheid berust, dan betekent dit volgens Waidoe dat ons land moreel- ethisch is teruggevallen. Waidoe is van mening dat er sinds de jaren ‘75- ‘80 een ‘hebi’ is op ons land en dat deze in de persoon van Desire Bouterse is. “Als jongeling wil ik niet hebben dat de toekomst van ons mooie land wordt geschaad”, zegt de volksvertegenwoordiger. Hij voert aan dat de ouderen, doelend op het Nieuw Front, op hun manier deze ‘hebi’ hebben aangevochten, maar zichzelf gaandeweg hebben verrijkt. Volgens hem is het nu aan de jongeren om te kijken wat wij willen en waar wij naar toe willen gaan met ons mooie land. “Wij moeten erop toezien dat geen enkel land en ook niemand, de case van Bouterse op ons bord komt plaatsen”, benadrukt Waidoe. Hij geeft aan dat het hoog tijd wordt dat wij zonder enige politieke kleur ervoor kiezen om samen ons land op te bouwen. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij die hoop heeft en dat die nog niet verloren is. door Johannes Damodar Patak