September 1, 2018


WANNEER HET KALF VERDRONKEN IS, DEMPT MEN DE PUT


September 1, 2018

Tal van zaken lopen mis binnen de particuliere bussector, iets wat allang bekend was bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Maar toen de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) de ontvangen SRD 1.4 miljoen niet kon verantwoorden, vond het ministerie het te gortig worden en besloot ze orde op zaken te stellen. Eerst moesten de bushouders zich tot drie keer toe registreren, hetgeen niet bepaald van efficiëntie getuigt en nu heeft ze plotseling meegedeeld dat de handel in busvergunningen verboden is, terwijl die al jaren plaats vindt. Bushouders die niet meer actief zijn in de branche, verkopen hun vergunning door aan iemand die naarstig op zoek is naar een busvergunning. Met de verkoop zijn bedragen gemoeid die kunnen oplopen tot US-dollar 15.000. Een busvergunning verkrijgen via het ministerie is gratis, maar in het verleden kostte het hele proces enorm veel tijd, vandaar dat men begon te handelen in busvergunningen. Deze handel is dus een direct gevolg van de inefficiënte manier waarop er gewerkt wordt op het ministerie. Het ministerie wil de handel nu stopzetten en heeft nadrukkelijk laten weten dat bij schending van het verbod, de vergunning onmiddellijk zal worden ingetrokken. Behalve dat het ministerie de sancties aangeeft, moet het ook aangeven hoe de controle zal plaatsvinden. Het komt al te vaak voor dat het ministerie bekendmaakt niet langer een bepaald gedrag van bushouders te accepteren, maar in de praktijk vindt er geen controle plaats, waardoor de situatie niet verandert. Het ministerie wil nu direct harde maatregelen toepassen, maar de chaos die al jaren binnen de particuliere bussector heerst, zal niet binnen korte tijd opgelost kunnen worden. Alle herregistraties en maatregelen ten spijt, is het ministerie er ook nog niet in geslaagd boven tafel te krijgen wat er met de SRD 1.4 miljoen is gebeurd.