August 25, 2018


GAAT DODSON SKALIANS ZELF CONTROLEREN?


August 25, 2018

Per 1 september mogen 40 skalians verder activiteiten ontplooien in het Sarakreek-gebied en de Marowijnerivier onder vernieuwde voorwaarden. Mini-Ster Regilio Dodson heeft dit nieuws afgelopen week bekendgemaakt in een evaluatiebijeenkomst met skalianhouders. Al geruime tijd zijn er bewijzen over de enorme ravage die deze gevaartes aanrichten aan de eilanden rondom het stuwmeer. De lokale bewoners ondervinden hierbij ook de grootste last van verontreiniging.  Er zijn reeds 25 skalians  actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van de Sarakreek. Ook zal het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini worden opengesteld voor de skalians.  Dodson beweert dat er strakke regels zijn voor het dredgen in het stuwmeergebied en dat de commissie Ordening Goudsector, toezichthouder zal moeten zijn. Hoe weet hij zo zeker, dat deze controle naar behoren zal worden gedaan? Of zal hij ook zelf de rol van toezichthouder op zich nemen? Dodson de skalian bewaker/controleur? Lachwekkend! Verder is er afgesproken, dat er per boot een bepaald bedrag via het ministerie van Financiën zal worden afgedragen. Dit geld moet de lokale gemeenschap ten goede komen. Hoe transparant zullen deze betalingen zijn? Hoe wordt gecontroleerd of het geld daadwerkelijk ten goede komt aan de lokale bevolking en niet weer zal verdampen? Deze vergunningen worden van 1 september voor twee jaar verleend, maar we kunnen ons heel goed heugen, dat Dodson een uitspraak heeft gedaan, dat skalians de omvang van de vervuiling van kwik in kaart brachten in het Stuwmeer. Hij bleef toentertijd volhouden, dat de werkzaamheden van de skalians inhielden “kwikvervuiling op het stuwmuur opsporen” dat bleek later ook al een leugen te zijn. Dodson zei daarvoor toen ook, dat de Skalians die enkele maanden geleden gesignaleerd werden op het Stuwmeer, op weg waren om ontmanteld te worden. Er is nooit bewijs geweest van deze beweerde ontmanteling. Keerpunt kan dus gerust stellen, dat precies diezelfde skalians nooit op non-actief zijn gesteld en dat zij per 1 september hun werkzaamheden met een vergunning rustig verder mogen werken. Deze paarse regering wenst nog steeds niet te beseffen wat de consequenties zijn voor de langere termijn voor de bewoners van dit gebeid. Het milieu en drinkwater worden totaal vervuild, de bossen en dieren sterven door alle gif dat uitgestrooid wordt. Men vergeet maar al te graag onze kostbare fauna.  Ons land bezit veel kostbare grondstoffen die op verschillende manieren uit de grond worden gehaald. Het gebied rondom het stuwmeer wordt door de goudwinning zwaar verontreinigd. Ooggetuigen vertelden ons, dat de skalians nooit zijn gestopt met goud te zoeken in de rivieren. De eigenaren van deze vaartuigen hebben duidelijk lak aan wet- en regelgeving, omdat zij waarschijnlijk altijd genoeg tyuku hebben betaald om ongestoord hun werkzaamheden te kunnen blijven verrichten. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de lokale bevolking. Dus wanneer er nu door de skalianhouders een bepaald bedrag wordt betaald aan de overheid, zal het de lokale gemeenschap op langere termijn niet ten goede komen, want dan is alle schade al aangericht en bovendien onherstelbaar. Dus zoals Keerpunt voorop stelde, zijn de werkzaamheden van skalians nooit gestopt. Dodson heeft gewoon met leugens altijd getracht zijn eigen positie te beschermen, sinds het voor hem allang duidelijk is, dat de skalian goudrovers innig gelieerd zijn aan de hoogste leiding van de NDP. No shame! Het wordt de hoogste tijd, dat deze mini-ster, die vrijwel door een ieder als zielepoot en pajongwaaier van de NDP wordt gezien, de eer aan zichzelf houdt en opstapt.