August 19, 2018


VERDERE DEVALUATIE OP KOMST


August 19, 2018

De bevolking die ernstig verarmd is, wordt steeds ontevredener, vandaar dat de overheid besloten heeft aan diverse groepen slarisverhogingen toe te kennen. Nadat het onderwijsveld vorig jaar beter gewaardeerd is, hebben nu ook wetenschappers van de universiteit een salarisverhoging ontvangen, ook de onderwijsinspecteurs zullen binnenkort een betere waardering krijgen. Nu blijkt dat de ongeveer veertigduizend ambtenaren en aan hen gelijkgestelde werknemers, per eind september 25 procent verhoging zullen krijgen, dit na de incorporatie van de koopkrachtversterking van SRD 500 in het salaris. Naast de ambtenaren zijn er nog meer groepen die zich roeren voor een verhoging. Gezien het land geen extra inkomstenbron heeft gehad of gecreëerd in de afgelopen periode, zal deze verhoging zorgen voor een verdere devaluatie van de SRD. Zolang de overheid niet investeert in de productiesector om zodoende een inkomstenbron voor de staat te creëren, zullen we met al deze verhogingen dieper in het dal komen. Investeringen in de productiesector zullen naast een inkomstenbron voor de staat, ook de samenleving vooruit helpen doordat er meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Eigen productie betekent ook dat er minder geïmporteerd hoeft te worden en dat de consumenten waarschijnlijk minder zullen hoeven te betalen voor bepaalde producten. Diverse deskundigen hebben met klem de overheid geadviseerd om te investeren in de productie, maar tot op heden heeft ze dat advies in de wind geslagen. In plaats van meer export, vindt er juist meer import plaats. De schappen in veel supermarkten staan vol met producten die voor de crisis niet geïmporteerd werden, onder andere diverse merken pindakaas uit India en China, die goedkoper zijn dan onze eigen vertrouwde Surinaamse pindakaas, crackers uit Dubai, thee uit Polen en jam uit Egypte. Gezien hun prijs, vinden deze producten gretig aftrek. De markt voor onze eigen producenten wordt daardoor niet groter, maar juist kleiner. Maar ook daar schijnt de regering zich niet druk over te maken.  Een salarisverhoging is fijn en geeft ruimte, maar de samenleving moet de realiteit niet uit het oog verliezen. Aan de lopende band wordt personeel  in dienst van de overheid, te laat uitbetaald. Het is dan ook afwachten als zij erin slaagt de nieuwe salarissen op tijd te betalen.