August 14, 2018


Weinig animo voor Nationale Special Olympic Games


August 14, 2018

Er is dit jaar weinig animo geweest voor de Nationale Special Olympic wedstrijden. Deze werden op zaterdag 11 en zondag 12 augustus jongstleden georganiseerd door Special Olympic Suriname. Hoewel voorzitter Edward Gessel zich ingenomen toonde met de participatie van de acht scholen en instellingen, zei hij dat de wedstrijden dit jaar een dieptepunt zijn, omdat er van de 30 scholen die uitgenodigd zijn maar 8 hebben geparticipeerd. Naar aanleiding hiervan zullen gesprekken gevoerd worden met de leiding van de scholen en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). Gessel gaf aan dat de kinderen altijd enthousiast zijn en hard hun best doen om zich van hun beste zijde te laten zien. Zij zouden daarom voorbereid moeten worden op deze bijzondere wedstrijden. Er hebben ongeveer 160 atleten deelgenomen aan deze 17e Nationale Special Olympic wedstrijden. Zij hebben elkaar bekampt op de onderdelen atletiek, boccé, voetbal, gymnastiek, turnen en zwemmen. Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken had de eer om de prijsuitreiking te doen van de atletiekwedstrijden. Zei toonde zich bijzonder trots op de atleten en de organisatie. De groep jongeren met een beperking heeft altijd de ondersteuning van het ministerie. De bewindsvrouw stelt de begeleiding van de atleten op prijs en hoopt dat het met enthousiasme voortgezet zal worden. Suriname presteert internationaal altijd goed. Bij de afgelopen Special Olympic zomerwedstrijden in Los Angeles hebben de Surinaamse sporters 42 medailles in de wacht kunnen slepen. Na de nationale wedstrijden wordt een nieuwe groep van ongeveer 15 atleten voorbereid op de zomerwedstrijden in Abu Dhabi.