August 11, 2018


DE TIJD DRINGT


August 11, 2018

De tijd dringt in het vraagstuk van de Surinamerivier en betrekking hebbende op haar snel dichtslibben. Verschillende deskundigen en niet slechts die op maritiem gebied, hebben vastgesteld dat het dichtslibben van de rivier in rap tempo geschiedt wegens het niet meer frequent bevaren van de rivier door met name schepen van de Alcoa die tot voor kort goederen richting Paranam vervoerden en daarna weer met aluinaarde uit de raffinaderij richting buitenlandse bestemming vertrokken. Het op en neer varen naar de Dr. Jules Sedney Haven geschiedt thans te onregelmatig waardoor de rivier steeds ondieper wordt en op bepaalde plaatsen nog maar zes meter diep is. Voor de export en import dreigt thans groot gevaar en het is het onvermijdelijk dat als er niet snel wordt ingegrepen en het uitbaggeren van de rivier spoedig aanvangt, er grote verliezen door de overheid en de private sector zullen worden geleden. Wat wij niet begrijpen, is waarom de overheid het baggerproject op de lange baan heeft geschoven. Ze wist toch allang uit gegevens van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, dat na het vertrek van de Alcoa-Suralco LLC uit ons land, de vaarfrequentie van de aluinaarde schepen zou stoppen en dat dichtslibben bij het niet uitbaggeren van de Surinamerivier het onvermijdelijke gevolg zou zijn? En toch werd er bijna op het misdadige af getalmd en het baggerproject de MAS uit handen genomen en gebracht onder het beheer van het Kabinet van de president. En terwijl het gras groeit, sterft het paard. Er wordt vanwege de overheid niets meer aan de samenleving over deze cruciale aangelegenheid meegedeeld. Baggeraar De Boer zou naar verluidt voor 30 miljoen de Surinamerivier van de monding tot Boxel uitdiepen en ook op die offerte wenste men niet direct in te gaan, terwijl dit bedrag voor een dergelijke klus als redelijk en acceptabel kan worden aangemerkt. Maar nee hoor, de regering rekent zich wederom rijk en vindt dat de werkzaamheden maar liefst 115 miljoen dollar meer moeten kosten. Hoe ze aan een dergelijke prijscalculatie komt, weet Joost. Hopelijk is het overfactureerploegje onder leiding van Wijdenbosch niet wederom aan het werk geslagen en ziet men reeds de dollars rinkelen. Deden ze toch ook tijdens de regering Bosje 1996-2000 met die bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier en daardoor werden ze tientallen miljoenen in Nederlands courant rijker en deed Ballast Nedam mee aan de zwendel en benadeling van de gehele natie. Wij ontkomen niet aan de indruk dat men ook nu weer op de loer ligt om weer een schandalige nyan te maken door het project voor 115 miljoen dollar over te factureren. Kijken of De Boer en of Boskalis bereid zijn dezelfde weg te bewandelen als Ballast Nedam, louter om in aanmerking te komen voor het project.