Alcoa moet vertrekken uit Suriname’

Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen tussen de Staat Suriname en de multinational Alcoa, is VHP-parlementariër Mahinder Jogi, van mening dat de Alcoa mag inpakken en vertrekken uit ons land. De multinational probeert volgens hem door middel van een agreement de bauxietvoorraden van ons land te gijzelen. Jogi benadrukt dat wij een soevereine staat zijn en dat wij als land zeggenschap hebben over onze grondstoffen. Het wegsturen van de Alcoa zal volgens hem niet betekenen dat er een einde komt aan de bauxietindustrie in Suriname, het geeft juist de garantie dat die kan voortbestaan.
Jogi geeft aan dat er zeker twee tot drie bedrijven zijn die willen investeren in de bauxietindustrie. Hij voegt eraan toe dat ons land ruim honderd jaar ervaring heeft met de bauxietindustrie. Op basis hiervan is er genoeg expertise en door middel van een lening op de internationale markt, is Suriname zelf in staat een bauxietindustrie op te zetten. De Alcoa moet daarom volgens Jogi niet komen aan de infrastructuur, waaronder de haven en de ruim 7000 hectare aan grond.
Volgens vicepresident Ashwin Adhin, vormt het overeind blijven van de aluinaardeplant een directe dreiging voor het milieu en een gevaar voor de personen die daar nog werken.
Jogi zegt dat dit vraagtekens bij hem oproept. Hij vraagt zich af als dit ook het geval zou zijn wanneer de Alcoa conform de Brokopondo-overeenkomst pas in 2033 zou vertrekken. Op grond hiervan kan volgens Jogi, de Alcoa wanprestatie verweten worden. Hij vindt dat de regering aan de zijde van de Alcoa staat, waardoor het nationaal belang niet naar voren komt. President Desiré Bouterse praat volgens hem vol lof over dekolonisatie, maar verschijnt zelf niet in het parlement om een hard standpunt in te nemen, waarbij het nationaal belang de boventoon voert.

 

door Johannes Damodar Patak

More
articles