UITBAGGEREN EN BAGGER

De Surinamerivier wordt door dichtslibbing steeds ondieper. Allemaal het gevolg van de sterk verminderde scheepvaart vanuit de monding van deze rivier tot de haven van Paranam, waar tot voor enkele jaren terug nog de grote aluinaardeschepen van de Alcoa aanmeerden voor het aanvoeren van allerhande producten en het wederom uitvoeren van aluinaarde die kort daarvoor was geraffineerd in de Suralco LLC-plant in de voormelde plaats. De schepen Tarpon, Pathfinder en Marlin, hielden door hun regelmatig aandoen van Suriname, de vaargeul op een redelijke diepte, waardoor andere schepen bij vloed zonder problemen de Dr. Jules Sedney haven konden bereiken.
De Alcoa boten komen door het stilleggen van de raffinaderij te Paranam en het vertrek van de Alcoa uit ons land niet meer en hierdoor is de vaarfrequentie in de Surinamerivier, aanmerkelijk afgenomen. Ondertussen wordt het slib door de enorme Amazonerivier onafgebroken aangevoerd en wordt de rivier steeds ondieper en zal uiteindelijk voor grotere vrachtvaarders niet langer toegankelijk zijn. Goederen zullen met kleinere schepen die over een mindere diepgang beschikken, nog naar onze haven kunnen.
Dit zal de transportkosten van goederen naar Suriname aanzienlijk doen stijgen. Grotere schepen zullen slechts via een omweg met veel minder containerladingen nog naar de Dr. Jules Sedney haven kunnen komen. Hierdoor zullen de aanvoerkosten van tal van goederen, de pan uit rijzen. Er is echter een oplossing die tijdelijk de scheepvaart ten goede zal kunnen komen en dat is het uitbaggeren van de Surinamerivier. Daar is men het bij de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, al jaren over eens.
Echter heeft de regering Bouterse voor wat het nemen van een besluit met betrekking tot het uitbaggeren van deze rivier, door de jaren heen op een onbegrijpelijke wijze getalmd en hierdoor komt nu de scheepvaart steeds verder in gevaar. Onderhandelaars van BHP-Billiton hadden in 2009 aan de regering Venetiaan III, aangeboden voor een bedrag van 50 miljoen dollar zowel de Corantijnrivier vanaf Apoera tot de monding en de Surinamerivier vanaf de monding tot Paranam uit te baggeren. Jammer genoeg vertrok de BHP-Billiton uit Suriname en kwam er van uitbaggeren niets meer terecht. We zijn inmiddels bijna tien jaar verder en de Surinamerivier is door wanbeleid aan het dichtslibben. Thans gaan er stemmen op om de Surinamerivier alsnog te gaan uitbaggeren.
Bekend is dat een Nederlands bedrijf dat in de regio bezig is en het werk zou willen doen het voor niet meer dan 30 miljoen dollar kan klaren.
De Nederlandse firma De Boer en Boskalis, hebben beide internationale ervaring bij het uitbaggeren van waterwegen. Het project om de Surinamerivier weer voor langere tijd voor grotere vrachtvaarders bevaarbaar te maken en houden, moet dan ook niet meer dan maximaal 30 miljoen dollar aan de staat Suriname gaan kosten. Echter is het zo, dat de ,,civieltechnici’’ uit het kabinet Bouterse met een kostenplaatje van 145 miljoen dollar op de proppen zijn gekomen. Het project is daarom ineens op het Kabinet van de President beland en krijgt daardoor een heel vies luchtje. We weten allemaal wat er aan overfacturering heeft plaatsgevonden tijdens de regering Wijdenbosch met betrekking tot de bouw van de bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier. Ballast Nedam offreerde aanvankelijk, beide bruggen te kunnen bouwen voor 130 miljoen Nederlands courant. Dat bedrag werd uiteindelijk overgefactureerd naar 180 miljoen Nederlands courant om de corrupte kliek in de regering Wijdenbosch (1996-2000) in de gelegenheid te stellen, op grove wijze te stelen. De tientallen miljoenen aan overgefactureerd geld werden overgemaakt op een rekening in Hong Kong van de grootondernemer D.S.. Men wenst het uitbaggeren project niet voor 30 miljoen uit te besteden, maar zeker wel voor 145 miljoen dollar.
Hoe komt het dat een uitbaggerproject ineens 115 miljoen dollar duurder moet zijn? Wij denken dat de strijkstok weer behoorlijk uit de kast is gehaald. BHP Billiton zou twee rivieren voor 50 miljoen dollar uitbaggeren en de regering Bouterse denkt voor slechts de Surinamerivier 145 miljoen dollar nodig te hebben.
Als ze werkelijk openbaarheid van bestuur huldigt, laat ze dan alle stukken en offertes op tafel leggen en door echte deskundigen laten beoordelen. Maar weinigen geloven namelijk dat een project dat voor 30 miljoen door een buitenlandse ondernemer is geoffreerd, plotsklap bijna 5 keer duurder is geworden. Je moet werkelijk een baggermentaliteit hebben als je nu weer denkt het Surinaamse volk voor 115 miljoen dollar een beentje te kunnen lichten.

More
articles