‘Transparante kwaliteitsmeting om import melkpoeder ontmoedigen’

 

Een transparante meting van de kwaliteit van de melk die de boeren leveren aan de Melkcentrale N.V., zal volgens Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, de import van melkpoeder ontmoedigen. Hij geeft aan dat de bond al geruime tijd pleit voor een onafhankelijke keuringsinstantie die meteen uitsluitsel geeft als de melk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Momenteel wordt er voor 60 procent gebruikgemaakt van melkpoeder, terwijl dat voorheen slechts 30 procent was. Ramlagan zegt dat er een patroon is ontstaan: als boeren veel melk laten keuren, blijkt de melk niet te voldoen aan het vetgehalte, wordt er weinig melk aangeboden, dan blijkt die wel te voldoen aan de eisen. Als de melk niet het vereiste vetgehalte bevat, krijgen de boeren minder uitbetaald. Ramlagan benadrukt dat terwijl de import van melkpoeder duurder is geworden, er toch wordt gekozen voor melkpoeder in plaats van voor de verse en gezonde melk van de boeren. Dat de prijs van melk zo is gestegen, heeft volgens hem te maken met de verhoging van de prijs van melkpoeder op de internationale markt.
Hij vraagt zich af waarom er dan niet voor gekozen wordt om gewoon meer lokale melk te gebruiken, hierdoor zou de melkprijs lager komen te liggen. Ramlagan is van mening dat er belangen spelen binnen de melksector en dat er daarom niets aan dit probleem wordt gedaan.
De Veehoudersbond heeft tot nog toe geen gesprek gehad met de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan. Ramlagan geeft aan dat de bond de minister nog niet heeft uigenodigd voor een onderhoud, omgekeerd heeft de bond vanuit het ministerie ook nog geen uitnodiging ontvangen. Ramlagan merkt op dat de minister het de afgelopen periode druk heeft gehad met de agrarische sector, maar hoopt wel op korte termijn minister Soerdjan te spreken over de problemen van de veehouders.

door Johannes Damodar Patak

More
articles