182 gevallen stroomdiefstal geregistreerd vanaf juli 2017

Vanaf de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn beleid met betrekking tot stroomdiefstal heeft aangescherpt in juli 2017, zijn er 182 gevallen geregistreerd. In maart 2018 was het aantal nog 134. Vanaf juli vorig jaar bestaat er bij de EBS een speciale unit die belast is met het opsporen en onderzoeken van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik, in de volksmond bekend als stroomdiefstal. Op het veld komt het team verschillende vormen van onrechtmatig stroomverbruik tegen, zoals manipulatie van de meter, de uitvoerkabel, de huisaansluitkabel, de voorbeveiliging, energielevering aan derden, uitbreiding van de installatie boven het toegewezen vermogen en illegale aansluitingen.
Wanneer stroomdiefstal door de EBS wordt ontdekt, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te betalen. In de meeste gevallen is men niet in staat dit bedrag in één keer te voldoen en biedt het bedrijf een betalingsregeling aan. Vanaf juli vorig jaar tot heden registreert de EBS 26 betalingsregelingen.
Indien de klant niet betaalt of geen betalingsregeling aangaat, kan de EBS na aangifte bij de politie, overgaan tot afsluiting in de mast of zal de illegale aansluiting worden gesloopt. Vanaf juli 2017 zijn er 15 gevallen van afsluiting geweest, waarvan 4 weer zijn aangesloten nadat de klanten de betaling voldaan hadden. Hiernaast zijn er ook gevallen waarbij de overtreder het niet eens is met de EBS en beroep heeft aangetekend.
In vergelijking met de periode voor juli 2017, toen stroomdiefstal nog niet structureel werd aangepakt, registreert de EBS nu ongeveer 10 maal meer aan gevallen. Voorheen kreeg de EBS gemiddeld per jaar ongeveer 40 meldingen waarvan allen inderdaad gevallen van stroomdiefstal waren. In de afgelopen tien maanden zijn er in totaal bijna 400 meldingen van stroomdiefstal geregistreerd, waarvan meer dan de helft afkomstig is van intern onderzoek en het andere deel afkomstig was van tips uit de samenleving. Opvallend is dat van dit aantal externe tips, in minder dan 15 procent van de gevallen inderdaad sprake was van stroomdiefstal. De oorzaak kan liggen in het feit dat de samenleving niet weet hoe stroomdiefstal te herkennen. Tegelijkertijd is het voor de EBS een uitdaging om mensen te leren hoe stroomdiefstal te identificeren zonder dat deze informatie misbruikt kan worden voor het plegen van onrechtmatig stroomverbruik. Voor de unit die stroomdiefstal onderzoekt, is het nog steeds een uitdaging om bij controlewerkzaamheden de kilowattuur meter van sommige klanten te controleren. Mensen laten na de keuring bijvoorbeeld een garage aan het woonhuis bouwen waardoor de meter niet meer zichtbaar/toegankelijk is. De meter dient volgens de algemene en aansluitvoorwaarden van de EBS zichtbaar/toegankelijk te zijn voor de EBS.
Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel schaadt daar EBS-materiaal beschadigd wordt, maar die ook brandgevaar en elektrocutie kan veroorzaken. Volgens de aansluitvoorwaarden van de EBS is het onder andere ten strengste verboden om op het elektriciteitsnetwerk, apparaten/huisinstallaties aan te sluiten zonder medeweten of goedkeuring van de EBS. Om te voorkomen dat de klant onnodig in de kosten wordt gejaagd adviseert de EBS kopers of huurders die hun intrek nemen in een nieuw pand, zowel een herkeuring van de installatie als een inspectie van de meetopstelling in te dienen bij de EBS.

More
articles