Brazilië verbiedt abortus ook na verkrachting

Een commissie van het Braziliaanse congres heeft met achttien tegen één, gestemd voor een wetswijziging voor een algeheel verbod op abortus. Het verbod moet in het voorstel ook gaan gelden voor gevallen van zwangerschap na verkrachting, in situaties waarin het leven van een zwangere vrouw in gevaar is en bij baby’s met open rug. Deze situaties vallen nu nog buiten het verbod. In het overwegend rooms-katholieke land gelden al strenge abortuswetten. De commissie, die grotendeels bestond uit leden van confessionele partijen, was oorspronkelijk bijeen om uitbreiding van het zwangerschapsverlof te bespreken. De tegenstem kwam van het enige vrouwelijke lid in de commissie, een lid van de arbeiderspartij. De christelijke partijen, die in het parlement een meerderheid hebben, pleitten de afgelopen jaren al meermalen voor strengere abortuswetten. Herziening van de abortuswet vereist een twee derde meerderheid in beide kamers. Waarnemers denken dat het mogelijk is, dat invoering van deze wet wordt uitgeruild met wetsvoorstellen van andere partijen. In Brazilië worden volgens cijfers van de overheid jaarlijks zeker een miljoen abortussen uitgevoerd. Voor het overgrote deel worden deze gedaan in illegale klinieken waar de hygiënische omstandigheden slecht zijn. Duizenden vrouwen belanden daardoor in het ziekenhuis. Parlementslid Pastor Eurico van de christen-democratische partij PHS, noemde het verdedigen van het recht op abortus “satanisch, kwaadaardig en vernietigend”.

More
articles