October 24, 2017


Internationale samenwerking voor oplossing criminaliteit


October 24, 2017

  “Internationale samenwerking is de enige oplossing om internationale criminaliteit op te lossen.” Dit zei VHP-parlementariër Krishna Mathoera vandaag tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring Overeenkomst tussen Republiek Suriname en Republiek Frankrijk inzake samenwerking politie aan weerszijden van de grens. Mathoera gaf aan dat de veiligheid en vrijheid van burgers in gevaar komt door de toenemende criminaliteit. De regering wordt daarom gevraagd verantwoordelijkheid te nemen en beleid te maken. “Gezamenlijke surveillance en toezicht zijn belangrijk voor het bestrijden van de criminaliteit aan beide grenzen. De vraag is hoe de samenwerking wettelijk ingebed zal worden tot veiligheid, bescherming en een succesvolle strijd tegen criminaliteit met behoud van de eigen onafhankelijkheid”, stelde Mathoera. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Andre Misiekaba, hebben Suriname en Frankrijk al 41 jaar diplomatieke betrekkingen. De overeenkomst tussen de landen dateert van 2008 en heeft als doel gezamenlijk te strijden tegen de grensoverschrijdende criminaliteit en misdadigheid van beide landen en wel aan weerszijden van de grens. Misiekaba las de memorie van toelichting van de wet waarin aangegeven wordt dat de agenten van de staten slechts waarnemers zijn op elkaars grondgebied. Als de wet goedgekeurd wordt, zullen eenheden slechts mogen patrouilleren met toerusting zonder opsporingshandelingen te plegen op elkaars grondgebied. Volgens Misiekaba geldt deze overeenkomst slechts op politioneel gebied. Het is de bedoeling dat de overeenkomst in een later stadium versterkt wordt, waardoor er op andere gebieden, zoals onderwijs en gezondheidszorg, samengewerkt kan worden. door Priscilla Kia