POPULISME OP ZIJN RETOUR

Is de populistische politiek van de NDP onder leiding van Desi Bouterse op zijn retour? Die vraag kan zeker gesteld worden nu het project Naschoolse Opvang door enorm geldgebrek van de baan is . Ook al de voorzieningen in het kader van de basiszorg worden noodgedwongen stelselmatig teruggedraaid . De gratis pakketten die werden verstrekt aan hulpbehoevenden in de gemeenschap, dienen nu voor een deel te worden betaald door de belanghebbenden. Op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, werd deze week een overeenkomst gesloten met China voor de bouw van 1000 woningen. De Chinezen gaan nu 1000 volkswoningen bouwen en dus niet de 18.000 die Bouterse aan het volk had beloofd voor de verkiezingen van 2010. In het eerste traject zullen er eerst 350 woningen worden opgezet. Wij hopen allemaal dat het kwalitatief goede huizen worden en dat de toekomstige bewoners niet binnen de kortste keren zitten met onkosten die betrekking hebben op foute constructies en ondeugdelijk materiaal. Niemand heeft bij de ondertekening vanwege de overheid gezegd wie in aanmerking zal komen voor de woningen en hoe het zit met de financiering. Tot nog toe hebben mensen die in aanmerking zijn gekomen voor deze NDP-huizen, want zo kunnen ze het best worden gekwalificeerd, een overeenkomst moeten tekenen waaraan een aflossingstermijn van jaren aan gekoppeld is. Dus gratis zijn de huizen absoluut niet en wij vermoeden dat zulks in het geval van de voormelde 1000 woningen ook niet het geval zal zijn. China geeft bovendien ook niet zomaar cadeaus. Je zal er als land zeker iets voor terug moeten doen. Voor niets gaat de zon namelijk elke dag op. Deze regering wil echter de schijn blijven wekken dat ze er namens , voor en in het directe belang van het volk zit. Ondertussen is het wel zo dat mensen die zwaar hadden geïnvesteerd in gaarkeukens en voeding mochten leveren in het kader van de Naschoolse Opvang, gefrustreerd en met een zeer wrang gevoel zijn blijven zitten . Ouders met kinderen tot de leeftijd van zestien jaar en seniorenburgers die hadden gerekend op gratis medische zorg, zijn er inmiddels achtergekomen dat die zorg absoluut niet langer gegarandeerd is. Deze mensen werden gewoon misleid om ze zover te krijgen op de NDP te stemmen bij de laatst gehouden algemene en geheime verkiezingen van 2015. Maar de regering Bouterse II tracht tegen beter weten in tarieven binnen de gezondheidszorg laag te houden, omdat bij verdere stijging het volk zich nog meer beetgenomen zal voelen en hem definitief zal afwijzen in 2020 of eerder. Ziekenhuizen mogen de ligdagtarieven niet verhogen, ofschoon alle kosten van deze inrichtingen drastisch zijn gestegen, tegelijkertijd weigert de regering een herwaarderingsgebaar richting niet-overheidsziekenhuizen te honoreren. Met deze houding wordt de gehele gezondheidszorg in groot gevaar gebracht. Maar toch blijft de NDP doorgaan op een heilloze weg en doet zich groter voor dan ze werkelijk is. Het SZF werd zonder er goed bij na te denken en goede berekeningen te maken, opgezadeld met duizenden verzekerden die een verzekeringsmaatschappij uit zijn bestand had gezuiverd. De assurantiemaatschappij was genoodzaakt tot deze stap, omdat de in ernstige problemen verkerende overheid de maatschappij gewoon niet of veel te laat betaalde voor verleende diensten. Nu, uit puur populistische overwegingen, moet het SZF thans dit varkentje wassen en alle overgehevelde personen accommoderen binnen zijn bestand, maar niemand vertelt het SZF hoe het deze aanwas in tijd van ziekte in welke vorm dan ook moet accommoderen en wie voor de gemaakte kosten zal opdraaien. Binnen het SZF weten velen dan ook niet waar ze mee bezig zijn en is men in hoge mate ongerust wegens het besef dat het fonds de financiële draagkracht ontbeert. Wij voorspellen dan ook de grootste problemen binnen de gezondheidszorg en een lawine van onbetaalde rekeningen vanwege de overheid . Ook voorspellen wij dat veel mensen die bij het SZF zijn ondergebracht, met een dode mus geconfronteerd zullen worden en dat een niet volledig verzorgd medisch pakket ze ten deel zal vallen. Maar de NDP blijft met een vrijwel lege staatskas toch nog doen of het geld er wel in voldoende mate is om iedereen tevreden te stellen. Maar ook hier zal spoedig blijken, dat de regering weer doende is geweest zaken toe te zeggen die in de praktijk niet haalbaar zijn en ze zal dan uiteindelijk uit pure noodzaak gas terug moeten nemen, zulks tot groot ongenoegen en teleurstelling van de benadeelden.

More
articles