KADERGEBREK EN DE GEVOLGEN

De begrotingsbehandeling voor het jaar 2017 kan na ruim acht maanden nog niet in De Nationale Assemblee in behandeling genomen worden, omdat de regering Bouterse er tot nog toe niet in geslaagd is een Meerjaren Ontwikkelings Plan, (MOP) aan het hoogste college van staat te presenteren. Met de behandeling van de begroting kan maar geen aanvang gemaakt worden, omdat ze op basis van de Comptabiliteitswet en het MOP, dient te geschieden. Dus nog geen MOP overhandiging aan DNA, heeft tot gevolg uitstel van de begrotingsbehandeling en daar zijn we dan al maanden mee bezig. Het voorgaande Meerjaren Ontwikkelingsplan grotendeels overnemen, is naar de mening van deskundigen niet meer mogelijk, gezien de zeer gewijzigde financiële en economische toestand van het land. Er moet een totaal ander plan geschreven worden, dat afgestemd is op de huidige, zeer preciare toestand, menen zowel politici als deskundigen die door de verschillende media werden geraadpleegd. De vraag die onmiddellijk rijst, is waarom men er zo lang over doet om een MOP te kunnen presenteren. Heeft volgens enkele wetgevers van de oppositie alles te maken met het uithollen en of ontmantelen van instituten die voor de verkiezingen van mei 2010, daarmede belast waren. Reeds kort voorafgaande aan de begrotingsbehandeling voor het jaar 2011, werd het al duidelijk, dat de regering Bouterse I vanwege gewijzigde beleidsinzichten met de botte bijl was gaan hakken, met name op het Planbureau en deskundigen gewoon had thuisgezet. Mensen die alles wisten van het samenstellen van bijvoorbeeld een MOP, moesten opkrassen, terwijl men op dat moment nog niet eens wist wie op kundige wijze deze buitenspel gezette mensen, zou kunnen vervangen. Het MOP kwam daarna veel te laat en werd qua kwaliteit door personen die een gedegen MOP gewend waren onder ogen te krijgen , weggehoond. Zelfs ruim zes jaar later is de regering Bouterse II niet in staat, op tijd een goed MOP aan DNA voor te leggen. Volgens onder meer de huidige voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, regeert de regering momenteel op illegale wijze door zonder een geldend MOP te werken. De vraag die ook rijst, is op welke manier en hoe snel de regering in staat zal zijn haar MOP en jaarplan aan te bieden. Zolang de regering geen MOP klaar heeft, kan er niet vergaderd worden in DNA om de begroting voor 2017 te behandelen. Men werkt thans met de uitweg van een begroting van 2016, hetgeen de regering niet de armslag biedt om naar behoren te werken, omdat de huidige omstandigheden niet dezelfde zijn als een jaar geleden. De nadelen van het muteren van kundige mensen op het Planbureau in het jaar 2011, laat zich nog steeds gevoelen. Deze regering heeft in de afgelopen ruim zes jaar zichzelf op een vreselijke wijze in de vingers gesneden door capabel kader binnen de ambtenarij weg te sturen. Mensen die misschien politiek anders denkend waren en zijn, maar toch in landsbelang wilden werken ter vooruitgang van Suriname, maar die zuiver uit rancune werden weggejaagd en dan nog vaak genoeg op een zeer onbeschofte manier.

****

Alleen maar loftuitingen kunnen we hebben voor het optreden van districtscommissaris (DC) Marcelino Nerkust, die afgelopen zondagavond heeft ingegrepen aan de Wilhelminastraat. Eindelijk een DC die heeft durven optreden tegen wegpiraten en bezorgers van ernstig geluidsoverlast in dat deel van Paramaribo –Noord. Al jaren achtereen wordt er geklaagd door buurtbewoners, die ernstig worden gestoord in hun nachtrust door lieden die daar komen racen en het de gewoonste zaak van de wereld vinden om er competities te houden met hun ingebouwde stereo-installaties, de zogeheten ‘car audio battles’ en een ieder uit de buurt hun slaap ontnemen. Het racen in de Wilhelminastraat en Van Roosmalenstraat, gepaard gaande met gierende banden, duurt al vele jaren voort en niemand die tot nog toe echt heeft willen ingrijpen. Ook het kapotslaan van bierflesjes op het trottoir behoort bij het festijn dat elk weekend, in de nacht van zaterdag op Zondag te Rainville, plaatsvindt. De Hinderwet die behoorlijke aanpassing behoeft, wordt hier op schandelijke wijze met voeten getreden en daar behoort naar onze mening een eind aan te worden gebracht. DC Nerkust, u bent op de goede weg en wij hopen dat u doorgaat om deze straattereur te beëindigen. Ook zijn wij van mening dat inbeslagname van voertuigen en zeer zware boetes, deze a-socialiteit die zich ook in andere delen van onze hoofdstad voordoet, zullen kunnen indammen.

****

De twee inheemse meisjes Cindy en Rahanna Pierre, die ruim een week geleden als vermist werden opgegeven, zijn terecht. Cindy werd levend in het dorp teruggevonden en Rahanna haar in verre staat van ontbinding verkerende stoffelijk overschot, ongeveer 2 kilometer verwijderd van het dorp in het bos. Rahanna was zeker al drie dagen tevoren overleden, vermoedelijk door gebrek aan
voedsel en schoon drinkwater. Deze tragedie is naar onze mening niet helemaal achter de rug en dient goed door de justitie, uitgezocht te worden. Er zijn namelijk vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven. Hoe kan het dat zulke kleine kinderen zonder vrees ervoor gekozen hebben het oerwoud in te trekken. Er moet daarvoor toch een bepaalde ernstige drijfveer zijn geweest? Wie zegt ons dat de kinderen niet in het bos zijn gebracht met de bedoeling dat ze steeds verder zouden verdwalen? Hoe komt het dat Cindy bij terugkomst in het dorp geheel ontkleed was? Dat de twee minderjarige meisjes een hel van een leven thuis hadden, is thans ook wel duidelijk en door verschillende personen uit Alfonsdorp en bij familieleden van hun overleden moeder uit een ander inheems dorp bevestigd en benadrukt. De justitie dient daarom deze zaak tot de bodem uit te zoeken om er zeker van te zijn dat er in deze kwestie geen sprake is geweest van misdrijf.

More
articles