February 17, 2017


Geënsceneerde ontvoering


February 17, 2017

In onze editie van afgelopen woensdag maakten wij on-der de kop: ‘Wederom studente universiteit ontvoerd’, melding van een vrijheidsbeneming van de studente M.M. van de Anton de Kom Universiteit. M.M. zou op weg naar de universteit door een gijzelnemer zijn ontvoerd. Niet lang daarna werd door vermoedelijk de gijzelnemer een foto van een geknevelde M.M. verstuurd naar haar vriend. De politie werd van deze kwestie op de hoogte gebracht en stelde een diepgaand onderzoek in. De leden van het rechercheteam kwamen al gauw tot de conclusie dat het niet om een gewone gijzelingszaak ging en zetten het onderzoek voort. In de tussentijd slaag-de de politie erin de communicatie met de zogenaamde ontvoerder open te houden. De politie kon hierdoor snel handelen. Ze bracht dan ook het Arrestatie Team gisteren in actie die een voertuig, bestuurd door de militair J.C., wist klem te rijden. In het voertuig zat ook M.M. De politie is thans tot de conclusie gekomen dat er van een ontvoering nog maar nauwelijks sprake kan zijn. De militair en M.M werden voor verhoor opgebracht en zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in het belang van het verdere onderzoek in bewaring gesteld.