OGV staat niet alleen voor 8 Decemberstrafproces

 Uitspraak Krijgsraad bewijs van rechtsstaat

De Krijgsraad heeft gisteren tijdens een openbare zitting aan het Onafhankelijkheidsplein besloten om het verzoek van de auditeur-militair af te wijzen om het 8 Decemberstrafproces te beëindigen. Betty Goede, nabestaande tevens voorzitter van de Organisatie van Gerechtigheid en Vrede (OGV), gevraagd naar een reactie, zegt dat de uitspraak van de Krijgsraad het bewijs is dat er sprake is van een rechtsstaat en geen machtsstaat. Zij geeft aan dat zij blij is met de uitspraak, maar zegt tegelijkertijd dat niet de nabestaanden alleen blij zijn, maar iedereen die met het 8 Decemberstrafproces te maken heeft. Ook de mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen vanaf de jaren ‘80 zijn blij, omdat zij verzekerd zijn van een rechtsstaat. Goede merkt op dat er bewust een beeld wordt gecreëerd alsof de OGV alleen staat voor de nabestaanden van het 8 Decemberstrafproces. Zij benadrukt dat dit echter niet zo is.

Goede verklaart dat er naast de 8 Decembermoorden en de Moiwana moorden ook andere gevallen en gebeurtenissen zijn geweest. Zij somt een aantal van deze gevallen en gebeurtenissen op:

– Militairen die zijn omgekomen door uit trucks te vallen en zonnesteken

– Op 25 februari 1980 zijn mensen doodgeschoten op straat in het centrum

– Mensen die gewoon zijn verdwenen tijdens de avondklok

– Mensen die zijn begraven tot hun hoofd achter Zanderij

– Onschuldige mensen tijdens de Binnenlandse Oorlog die geraakt zijn door kogels tot in hun huis (Een jongetje werd dodelijk geraakt door een kogel in de armen van zijn moeder)

– Mensen die er geestelijk onder geleden hebben of nog steeds lijden

Goede neemt het de jongeren die zeggen dat er niet meer naar het verleden gekeken moet worden, niet kwalijk dat zij het 8 Decemberstrafproces zo beargumenteren. Zij benadrukt dat zij zeker wil vergeven, maar zegt ook dat zij niet weet waarvoor zij moet vergeven. Goede verklaart dat er nog niets is bewezen in het 8 Decemberstrafproces. Zij is van mening dat recht en wet op iedere burger van ons land van toepassing is. Maar als dit niet van toepassing is, dan merkt zij op dat wij nooit vooruit komen in deze zaak. Goede respecteert de mening van de jongeren die zeggen dat het decemberproces gestopt moet worden, maar vraagt ze ook om op onderzoek uit te gaan. Dat veel jongeren niets weten over het inhoudelijke van het 8 decemberproces, ligt volgens Goede niet alleen aan de scholen, maar ook aan de ouders, grootouders, overgrootouders die de jaren ‘80 hebben meegemaakt. “Wij mogen het recente verleden niet meer vergeten, omdat het nooit meer mag gebeuren”, aldus Goede. Alle mensenrechtenschendingen vanaf 1980 moeten volgens haar onderzocht worden. Goede geeft aan dat het in onze eigen handen ligt en dat er een inventarisatie moet komen vanaf 1980. Zij herinnert zich nog de de jaren ‘80, toen telefoons werden afgeluisterd, kranten en een televisiestations werden gecensureerd, met andere woorden: de tijd van dictatuur. Goede ziet graag dat de ouderen die deze tijd hebben meegemaakt, het doorvertellen.

door Johannes Damodar Patak

 

More
articles