November 26, 2016


Nisha Madaran als jongste gedecoreerd door de President


November 26, 2016

Nisha Madaran behoort dit jaar ook tot de reeks van personen die rond de onafhankelijkheid van Suriname worden gedecoreerd omdat ze zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap en voor het land. Ze is voorgedragen omdat ze zich op meerdere vlakken verdienstelijk heeft gemaakt en Suriname op een dusdanig podium gezet heeft dat ze ook buiten de grenzen daarvoor erkend en gedecoreerd is geworden. Dat doet ze elke keer weer op een zodanige wijze dat ze mensen van verschillende achtergronden bij elkaar brengt. Integratie van muziek en cultuur. Jong en oud, multi-etnisch, multi -cultureel, multi-religieus, een ieder voelt zich verbonden en komt bij elkaar op één plek als zij optreedt in binnen- en buitenland. Daarmee zet ze Suriname als bijzondere en multiculturele samenleving en als voorbeeld van integratie op de kaart tot ver buiten de grenzen. Een echte ambassadrice voor de branding (marketing) van Suriname. Daarnaast doet ze vele sociale projecten voor Surinamers in Suriname alsook vanuit het buitenland naar Suriname toe. “Zoals de President het zegt in zijn toespraak: we doen het niet voor de decoratie, maar omdat we ons geroepen voelen en doen wat goed is”, vertelt Nisha. Ik voel me vereerd met deze decoratie, had het niet verwacht, want ik volg mijn roeping en doe slechts mijn werk en wil mens en maatschappij blijven dienen met mooie muziek en via verschillende samenwerkingen mensen bij elkaar brengen om naast en met muziek ook projecten op te zetten, vooral kinderen, mensen met een beperking en vrouwen in achtergestelde posities. We zijn reeds bezig met enkele projecten waar we in een later stadium meer ruchtbaarheid aan gaan geven. Ik dank alle collega’s en fans voor de ondersteuning, want zonder hen ben je als artiest nergens. Maar op dit moment dank ik vooral mijn voordracht en mijn Republiek Suriname voor deze erkenning. Dit zie ik als extra motivatie om nog harder mijn best te doen om niet alleen mijn eigen doelen, maar sterker nog, de doelen van mensen in eerder genoemde sociaal zwakkere posities waar te maken. Samen staan we sterk.” Nisha is de jongste die door de President gedecoreerd is geworden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249