Een nationale schande voor de regering Bouterse II

Date

Ingezonden

Dankzij de nationale pers worden wij dagelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in Suriname.Ik ben de pers bijzonder dankbaar.Wij maken ook van die informatie gebruik om onze mening te geven. Onlangs heeft de first lady van Suriname 150 schoolpakketten van de Chinese ambassadeur gedoneerd gekregen. De first lady heeft samen met de Chinese ambassadeur deze pakketten uitgedeeld aan de scholieren in een Indiaans dorp. Uitgebreid lezen wij in de krant hoe trots de first lady is en zij is ook de Chinese ambassadeur bijzonder dankaar voor deze geste. Dit is de nieuwe methode omde trotse Surinamers van weleer, nu daadwerkelijk het gevoel te geven, dat zij de nieuwe bedelaars zijn geworden. De afhankelijkheidsmentaliteit moet van jongsaf aan de jongeren ingeprent worden en als zij ouder worden, moeten zij de moderne politieke aanhangers van de Paarse partij worden. De basis wordt nu gelegd en daarop gaat men verder voortborduren.

Waar is onze nationale trots?
Na 41 jaar politieke onafhankelijkheid van Suriname merken wij dat op grote schaal de jeugd van Suriname (de toekomst van Suriname) als bedelaars beschouwd worden.Suriname is het zeventiende rijkste land op deze aardbol; Suriname heeft in ruime mate voldoende aardolie,goud, bauxiet,diamant, steenslag in de bodem. Wij hebben vruchtbare kleigronden; wij hebben een periode in de Surinaamse geschiedenis gekend met honderden plantages; wij hebben op dit ogenblik meer dan 50.000 ha aan rijstareaal, maar slechts 25.000 tot 27.000 ha, wordt per seizoen benut. De “valse nationalisten” hebben altijd gepredikt, dat zij geen hulp van het buitenland nodig hebben. Nu gaan zij een Aziatisch land (China) verzoeken om 150 pakketten te doneren, want de first lady wil niet met lege handen gaan naar een Indiaans dorp. Wat zullen de Chinezen van ons denken? Wij etaleren gewoon niet meer dan bedelaars te zijn.

China
De ambassadeur van China moet niet denken dat wij bedelaars zijn.Ik voel mij in mijn eer aangetast wanneer de Chinese ambassadeur nog een toespraak houdt en stelt hoe trots hij is om ons 150 schoolpakketten te mogen doneren. China is een wereldmacht met meer dan 1.300.000.000 mensen. Het Chinese Bruto Nationaal Product bedraagt 10.982.829.000.000 (2015; bron Wikipedia). China is het tweede machtigste land op deze aardbol. Met 150 schoolpakketten heeft de Chinese ambassadeur een indicatie hoe ver wij in dit land afgegleden zijn.

Bevestiging van de armoede
Op zaterdag 24 september lees ik in Dagblad Suriname op pagina 3 met als kopstuk: “Schuldenlast per Surinamer: SRD 47.000,00”. Ik schrik niet wanneer ik deze bedragen in de krant lees. De pers is het geweten van de natie. De pers moet via haar archief alles op een rijtje plaatsen. Wat wij gedacht hadden, wordt door de pers op papier bevestigd. De regering Bouterse I (2010-2015) en Bouterse II (2015 tot heden) heeft Suriname in een diep dal gestort. Hoe gaan wij uit deze crisis geraken; hoe gaan wij onze schulden aflossen; hoe gaan wij de economie weer stabiliseren; hoe gaan wij werkgelegeheid creëren; hoe gaan wij het criminaliteitsvraagstuk aanpakken; hoe gaan wij weer vertrouwen brengen in ondernemers die geld willen investeren en arbeidsplaatsen creëren? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Begrijpelijk, Surinamers geven langzaam de hoop op. Velen hebben zich georganiseerd in een burgercollectief om de regering zover te krijgen, dat zij haar mandaat teruggeeft aan het Surinaams volk.Ook dit is geen makkelijke opgave. Zolang wij verdeeld opereren, gaat de zittende regering die 45,45 % van de landelijke stemmen behaald heeft bij de verkiezingen van25 mei 2015, alles doen om de regeerperiode, af te ronden. Wij moeten de Surinamers eerlijk voorbereiden en bewapenen met informatie over het verkwistende beleid van deze regering; wij moeten het kiezersvolk op een eerlijke en correcte manier informatie geven over het verspillen van staatsfinancien. Wij moeten de Surinamers zover krijgen dat zij hun leiders niet op basis vanpolitieke kleur en etniciteit moeten beoordelen, maar dat zij leiders op de voorgrond plaatsen die kennis, ethiek, moraal, en liefde hebben voor dit land en integriteit in zich dragen. Dat zal onze attitude moeten zijn om deze corrupte regering op 25 mei 2020 netjes naar huis te sturen via democratische spelregels.

Hardeo Ramadhin

More
articles