Justitia Pietas Fides MMMXVII

– Water. Het zou van beleid getuigen, indien de Overheid algehele openheid van zaken gaf/geeft, meer nog ter zake het bedrijf van Nederlanders gevestigd in Zwitserland. dat met een sterieler presidentieel besluit (p.b.) oppervlaktewater zou mogen exporteren naar onder meer Barbados. Dodson verklaarde als gedoodverfde beheerder van Natuurlijke Hulpbronnen, in tegenstelling tot wat Van der San eigenlijk met het dossier wilde, er geen waterexport zal plaatshebben (…), zonder dat de benodigde regelgeving op de juiste en verantwoorder plek is aangeland en neergezet. Er komen wel meer zaken uit het kabinet gerold, waarvan men zou willen denken, dat het staatshoofd daar niet voldoende aandacht voor heeft gehad en een ratjetoe aan figuren bizar aandoende zaken onopgemerkt doorsluisde.

– Ratjetoe. Nog zo een fenomeen, dat zich weinig te nuanceren voordeed. De bauxietindustrie ging als een nachtkaars uit en er is tot op de dag van heden geen afdoende rapportage gepleegd naar de Surinaamse samenleving en direct belanghebbenden toe. Suralco sloot zijn deuren en de onderhandelingen over de of een toekomst met Alcoa, wachten blijkbaar op het vlotter vertrek van een regering waar geen zaken mee kunnen worden gedaan.

– ‘Bre’. De markante dominee/politicus Breeveld, was in een babbelprogramma te horen. Deed een labiele poging ‘de pers’ opnieuw te beschuldigen van opruiende/-zwepende ‘poli poli’ muziek? Moet ‘Der Carl’ bepaald niet doen. Komen vervelende dinges van. Lees Napoleon en de pers:https://elzeluikens.wordpress.com/2014/08/18/persvrijheid/ Verdedigde van alles en nog wat. Recht of krom rond dat DOE – ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De Skalian affaire is er zo een. Vergunningen waren helemaal niet afgegeven, door Natuurlijke Hulpbronnen. Enkel schijn gedoogdocumentatie waar conclusies over rondgingen. De honden er eigenlijk geen brood van lusten, maar de Staat miljoenen zou kosten (?), indien er een aantal gangsters werden aangepakt. Virtuele die Skalians op het stuwmeer, in het Brokopondogebied en daarbuiten exploiteerden. Het wachten is nu wel weer op de eerste knal, op de Marowijnerivier nadat de Fransen eigenlijk afdoend te kennen hebben gegeven, genoeg te hebben van ongecontroleerd en absoluut niet te nuanceren rotzooi op de grensrivier.

– Maroni. Een opmerkelijk gegeven, dat de Marowijnerivier moet worden overspannen door een (draag-) vermogende brug, die het zware vervoer van en naar Frans Guyana moet kunnen accommoderen en genoegzaam hebben. Ingewijden geven inmiddels aan, dat acht kilometers ten zuiden van Albina, een vaste oeververbinding zou moeten komen. Een kunstwerk met landingen en bewonersvrije douanezone. Overeenkomst reeds lang, met de Fransen getekend. Wie schetst de verbazing van ingewijden, dat de overeenkomst met de Fransen over die ‘vrije douaneone’ nu al wordt geschonden door ‘settlers’ welke met toestemming van de Overheid daar nesten zijn gaan opbouwen. Lijkt “Wit Santi” nabij Zanderij wel. Ontwikkelingverstorende burgeracties. En niemand die daar wat tegen doet. Integendeel!

– Benzdorp. Kortom Sodom & Gomorra. Is volgens Breeveld de resultante van jaren achtereen…, een ophoping van criminaliteit waar niets preventief aan werd gedaan? Niets…? Breeveld moet zich beter laten informeren. Het ontbreekt hem wel vaker, aan de juister en onomstotelijke informaties.

– Leuk. Leuk te horen, dat de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen geen zeggenschap meer heeft over wat er met/bij Staatsolie gebeurt. Maar eerder de nieuwbakken NDP-vicepresident heeft het voor het zeggen. Staatsolie is in de problemen. Zou een miljardenschuld hebben en verdient nauwelijks nog buitenlandse valuta. Ook de inkomsten in de SRD-sfeer nemen zienderogen af. Probleem!

– EBS. Ook daar weer rommel die wordt onderzocht. Wurgcontracties enzo. En bij de SWM regeert ‘stilte’ die de voorspoedige ontwikkelingen voor mogen gaan? Als het ten minste aan Marlon ligt, gebeurt er wat. Ook die had bij de Dienst Watervoorziening de grootste moeite om aan beschikbaar te stellen materialen te komen om operationeel te blijven/blijken. In Commewijne is het helaas nog steeds een ramp, met de watervoorziening te Tamanredjo I en II.

– Kleine stappen. Inderdaad voor een fervent fietser, moeten er volgens Breeveld kleine stappen worden genomen. Met name in het speelveld waar deze zich blijkbaar niet meer op z’n plaats gevoelt. Breeveld kan blijven ontkennen. Maar het is alweer niet meer op de vingers na te tellen, hoeveel malen zijn minister Dodson op Natuurlijke Hulpbronnen ‘grat hari’ werd teruggefloten. In de goud, in het hout en in de bauxiet. Nauwelijks nog iets fundamenteels te vertellen. Triest eigenlijk. ‘A no mi…, a no wi…, na di a moni tek futu…, wi kom klem’. Oh ja, volgens Breeveld is Hoefdraad nog steeds in het buitenland. Als die maar niet terugkeert met ‘fromu moni’. Geld dat de Republiek Suriname nog verder van huis zal doen afdrijven. Volgens de meer rationele, in het land natuurlijk.

– Wat. Het houdt een ieder wel bezig, wat het staatshoofd de totale samenleving op de maandag 21.03.2016 komt vertellen. Meer nog ter zake de huidige politieke en financiële situatie van het land. Oplossingen in de pijplijn…, nu Hoefdraad weer langdurig in het buitenland verkeert/verkeerde? Is het de bedoeling, dat een duidelijk program ter tafel komt, dat/wat het land Suriname uit de smurrie kan redden? Indien niet die strekking mag worden ingewacht, zal de volksvertegenwoordiging de juiste beslissingen moeten nemen ‘vis a vis’ de regering Bouterse II. Of men wil natuurlijk de twijfelachtige medewerking verlenen, aan nog ergere vormen aan teloorgang.

– Hoop. Had de hoop op verbetering nimmer verloren…, totdat: ‘…zondagmorgen omstreeks 05.30 uur, Robin Francis Henri Ferrier tot het hogere is opgeroepen. Geboren op 17 februari 1935 en overleden op 20 maart 2016. Robin werd 81 jaar. In leven onder meer Directeur geweest van de Autohandel bij I. Fernandes & Son en na pensionering, eigenaar/oprichter van de N.V. Batterij Industrie Suriname. Een bedrijf, dat bij vorige deviezencrises en directe gevolgen van gebrek aan verzekerd buitenlandse input(-s), helaas ook al te gronde ging. Robin was zoon van president Johan Ferrier nu wijlen en jongere broer van de socioloog Deryck Ferrier.

– Feti. De animositeit tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een pas benoemde directeur bij het parastatale Cevihas, maakt publiekelijk nogal wat deining en weinig aangrijpender ouverturen. Overal vliegen mensen elkander in de haren. Is het niet letterlijk dan wel weer in figuurlijke zin. Explosief allemaal.

– Veilingkoers. ‘Ingewijden…’, verwachten een koers van iets meer dan 5SRD voor een US-dollar? Dat schreeuwt een website. ‘Ingewijden’ of ‘speculatief ingestelde destructiemensen…’, die denken/beweren voorkennis te hebben en de boel geprolongeerd trachten te manipuleren. Stel je nou eens voor, dat de koers rond de 3.5 komt te liggen. Heeft men dan enig besef van het verlies, dat speculanten en beunhazen zullen hebben. Richt je als je van SU houdt, op 3.0 SRD voor een US-dollar. Dan kan de gein pas goed beginnen om de lapzwansen die de zaak crimineel opschroefden, een genadeslag toe te brengen.

Justitia Pietas Fides MMMXVII

More
articles