Justitia Pietas Fides MMMX

– BvL. De grootste onderwijsbond bij het voortgezet onderwijs laat weten, geen geloof in praatjes te hebben. Praatjes vullen geen gaatjes. Wel wil men eventueel gaan luisteren, wat Bouterse nog aanvullend te beloven heeft. Het geloof is echter al lang, met de ‘noordwest expres’ vertrokken.

– Veiling. Met angsten en beven wordt de eerste valutaveiling van het millennium afgewacht. Men wil na uitstel van 01 Maart 2016 en op verheven aandringen van de coalitie in De Nationale Assemblee, nu wel op 22 Maart 2016, overigens bij complete afwezigheid van de leiding in het parlement, een valutaveiling op de proef stellen? Wat wordt de werkelijke koers voor vreemde munteenheden in geheel SU? “That’s the major question!’. En hoe reageert het IMF en de Wereldbank op wat nu mogelijk komen gaat? ‘That’s question number two’.

– Welzijn. Na alles te hebben moeten meemaken en ook nog enigszins in het schizofrene ‘begeleiden’ bij het gemotiveerde vertrek van Suralco, zegt de geassocieerde Welzijn, tevens voorzitter van de ondernemersvereniging “VSB”, ‘vaarwel’ aan de materie.

– Paal. Een van de meest markante assembleeleden in het nieuwe millennium, Anton Paal uit Coronie, gaat ook afscheid nemen van het noodzakelijk parlementaire werk. Met opgeheven hoofd, gaat hij consulterend zijn eigen geplaveide weg. Velen hebben niet goed mogen begrijpen, wat Paal bij Palu deed. In zijn memoires zullen wel redenen vertolkt worden en geducht aangegeven, hoe hij precies paste in dogmatiek en passie van een partij die maatschappelijk zoveel verdachtmakingen en gerichter dagvaardingen, noodzakelijkerwijs in ontkenning verkerend, weinig geanimeerd moest keren. Intussen, wil ook nog Imro Themen de samenleving gedurfd doen geloven, dat Palu niks maar dan ook niks te maken had met de 08 December 1982 gruwelmoorden…? Come again…? Imro Themen had in Januari / Februari 1983 ook helemaal niks te maken met dodelijke agressors, verzameld op VolksMob aan de Wilhelminastraat #03. Helemaal niets! De ‘watchdogs’ vanen/ofvoor samenscholingsverboden ofwel de club perscensors…, waren hem ‘totalmente’ wereldvreemd.

– SZF. Niet anders dan te mogen verwachten, dat het Staatsziekenfonds de uitermate noodzakelijke Zika-testen fascilieert.

– Eikel. Nabestaanden van slachtoffers, door moordenaarshand gevallen op 08 December 1982, protesteerden hevig tegen selectieve normstelling en -vervaging die de ontspoorde Nederlander Dew Baboeram, uit Den Haag cq. een zijstraat van ’t Haagje geïmporteerd, nu provocerend ten toon wil spreiden. Standpunt van de echte/onvervalste Surinamer is en blijft, dat elk gewelddadig verwonde landgenoot, gemangelde/gemartelde/vermoorde ingezeten mens op het grondgebied van deze republiek, tussen 1979/’80 en het heden, de mensenrechten van werden geschonden(…), er één teveel is geweest. Dew Baboeram is echter nu zakelijk en persoonlijk geplekt, onder de ‘heer en meesters’ van de ‘verdeel en heers’ benaderingen sinds 1980. Aan te raden dus, niet noodzakelijk te reageren op infantiel aangestuurde provocaties van ene Dew Baboeram, inmiddels in gewilliger diensten gesteld van gedagvaarde moordenaars. Nu ook slaafs handelend…, overwegende het beruchte ‘Stockholm Sydroom’. Als Baboeram nou maar genoeg moordenaars en mensenrechtenschenders weet te verzamelen, onverlaten die actief deelnamen aan de terreur tegen het volk van Suriname tussen 1980 en het heden, kan het misschien ook nog zo worden, dat de opdrachtgevers geen hoofdverdachte vertegenwoordigen, maar meer een marginale en weldegelijk dodelijke “bijkomstigheid” binnen de revo-era. En dat nou juist vertegenwoordigt de allergrootste vergissing. Ook ‘hij’ was er dominant en zeer blij bij…! https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom Een justitieel en maatschappelijk ongewenst syndroom/verschijnsel/fenomeen, dat dezer dagen een jubileum wenst te vieren/vertegenwoordigen en opvallende benaming aan bepaald markante gebeurtenissen dankt.

– Palu. ‘Feest en weer willen meedoen’. Intussen, maakt Themen van de gelegenheid gebruik en deugd, een achterlijke poging tot ouverturen te doen…, en zich opportunistisch van zijn dagvaardingen te ontlasten? Was Palu met wortel, tak en besturen, betrokken bij de 08 December 1982 moorden en daarna? Heeft de meute zich afdoend weten te distantiëren, van wat op 08 December 1982 in het Fort Zeelandia plaatsvond en additioneel daarna heeft voltrokken? Had ook maar een weldenkende anders verwacht of gedacht, dat de ‘krofaya partijverzameling’ in 1982 – 1983 en volgende jaren, helemaal niets met mensenrechtenschendingen te maken had? Hoe dan…? ‘Bro yu saxo, tek ete wan tablet…, kisi yu srefi…, yere!’. Ook Jim Hok heeft in de laatste tien jaar een aantal interviews afgestaan ter zake en met het thema Moorden 08 December 1982. Een goed verstaander heeft ook daarbij, maar een half woord nodig. Congrets…, met pogingen bijdragen te leveren! EBS/SWM/Staatsolie/Suralco/Iamgold/Surigold, werden inmiddels een zeer groot en onbeheerst evenwichtig succes, hor. Grassalco uitgezonderd.

– Somo. “Meneer Bouta gebruikt (-e) ons alleen als sjouwers…”. ‘Na yu bem wani tron wan Bouta sjouwer…!? A no so dan?’. Eenheid op het Onafplein met Brunswijk, toch? Bouta e bari: “Splingen Somo…, splingen!”. En dan als antwoord: “Hoe hoog…, basi?”. Intussen heeft Bouta zijn ‘inner circle’ en zogenaamde ‘mati’s’ prachtige posten en inkomens bezorgd. Resolutionair, door ‘Bala Sjeni’ opgesteld! Wie ook daar niet “splingt”, mag op de haven letterlijk gaan sjouwen. ‘If na skropu, yu wanni nyan, dan?’.

– Paars plus. Alles ging op reis en het land belandde in opzettelijk apathische stilstand. Geerlings – Simons, Bouva en ook de meefietsende appendix Breeveld! Alles gaat op reis om nou net de langverwachte ‘valutaveiling’ niet mee te hoeven maken. “A – no – mi, mi no bem de na ini Sranan. Mi bem go nyan wan sukru sani na Afrika, yere…! Yu nyan na yorka supu fu veiling, wi e go nyan wan obiawan fu dem daggeld-dalla, yere”. Snoepreisjes en het land kantelt simultaan. “Nog vijf…, voor stilstand en verval van het land. Bai wan ticket, pa Lanti”.

– Shop ellende. De winkels gaan leeg. De schappen drogen uit. De vierkante meters van gehuurde units worden ingekrompen. Kwaliteitarme goederen verschijnen aan de klerenhangers. Partners trekken zich weinig zakelijk terug en laten de boel ‘overnight’ in de steek om te verzuipen. Euro- en US$-manie neemt over en langduriger relaties gaan ogenblikkelijk stuk. ‘SBW – 1207’, draait overuren. Moord en doodslag, kan alleen nog maar op de mega-straatroof en -kult volgen. ‘Valies…, kom jij maar even terug op de woensdag om naar een mogelijke praatjesoplossing te luisteren”. ‘Praatjes vullen echter geen gaatjes basi en het groter vertrouwen ligt inmiddels op het kerkhof’. Letterlijk!

– GW-wijziging. Laat dat concept los en het volk overzichtelijk zien, wat nou eigenlijk — in nadagen van een Bouterse – II — de bedoeling uiteindelijk is. Vooral nu er bij gedwongen gelegenheid, alles maar dan ook alles aan moet doen om de wederrechtelijke overlopers Sapoen en Chitan, in de regeercoalitie met de (mega-) magnesiumstaaf vast te branden. Concept grondwet van Polanen openbaar gewenst. Meteen voor publicaties en bepaald geen geintjes. Praatjes vullen geen…? Juist ja. Men leert het allemaal al.

– ISIS en de vrouw. Schokkend! ISIS en de gegarendeerde aanwas van seksslaven. Here’s a story from The New York Times I thought you’d find interesting: Modern methods allow the Islamic State to keep up its systematic rape of captives under medieval codes. Read More: http://nyti.ms/1SIk4Ui

– Grapje. “Mijn leven heeft zin in het Universum…”. Inderdaad, heeft het zin om geïdentificeerde en door de justitie gedagvaarde moordenaars straffeloos te krijgen en ook zo te behouden. Vervolgens overlopers moederlijke bescherming te bieden. Nochtans leeft men hier te lande, nog steeds niet als in Afrika waar alles op voornoemd gebied nog steeds kan of mogelijk wordt gemaakt. ‘Obiang – styling…!’. Voorbeelden van ‘de vrouw’ die het universum waardig en eigen zijn/is? ‘Tek wan bun luku, sisa’. https://www.youtube.com/watch?v=YRXvdbxsrzY https://www.youtube.com/watch?v=KeXKHey3OzE

Justitia Pietas Fides MMMX

More
articles