Justitia Pietas Fides MMMIV

– Wet & Recht. Het openbaar ministerie laat bij monde van de officier van justitie tevens auditeur militair, vanuit een veelgelezen ochtendblad weten, dat hij zich houdt aan ‘wet en recht’ in de Republiek Suriname en wel degelijk enige last bij/met/tijdens zijn werk ondervindt van nabestaanden en/of hun advocaten? Elgin wenste zaken, bij deze ook nog in zijn persoonlijker sfeer, te trekken. Men had zijn integriteit blijkbaar te nauw be-/genaderd…? Professionaliteit in twijfel getrokken…? Misschien is het toch weer goed, dat een bij deze nogal gering aantal zaken, nu wel bij herhaling in retrospectieve worden getrokken. Het probleem…, wat het openbaar ministerie heeft en Elgin in het bijzonder, is dat het staatsinstituut vanaf 08 December 1982 en misschien wel sinds Februari 1980, toen ook al de procureur generaal Mr Maurits de Miranda door de misdaad werd neergeschoten aan de Axwijkstraat, steeds aanvullend en zonder enige oplossing –volgens wet & recht– is komen te zitten, mét betrokken vijftien lijken. Stoffelijke resten/overschotten en later door Rijswijk’s NFI, forensisch opgegraven delen, van allen –20 jaren eerder– wederrechtelijk van hun vrijheid beroofde mannen. Op twee gevangen gehouden en door rechter Toon Smit veroordeelde militairen Sheombar/Rambocus na. Gemangelde/gemartelde/gefolterde en toen gruwelijk vermoorde mensen in het land Suriname. Meer nog te weten een Nederlands staatsburger en veertien overige mannen, sinds 25 November 1975 met de kersverse Surinaamse nationaliteit begunstigd.
www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/…/Late-lijkschouwing.dhtml En dat hij Elgin, sinds 2012 wel een ‘pleitnota klaarheeft’, maar volgens zijn minder gedurfde rechtsingangen, -visie en –filosofie, requisitoir niet bij de Krijgsraad –inclusief de door hem gewenste strafmaat– vooralsnog kan indienen, voorleggen ofwel uitspreken. Blijkt overigens uit dat meer ‘aannemelijke verhaal’, dat Elgin sinds 2012 schuldbevindingen heeft vastgelegd en de strafmaat, in conclaaf met zijn superieuren op “het parket” is overeengekomen. Elgin blijft echter hinderlijk hangen aan een ‘amnestiepaskwil’ die een (prealabele-)vraag oproept of de ‘politiek corrupte verzameling’ in De Nationale Assemblée cum suis, het 08 December 1982 moordstrafproces –weinig grondwettelijk en dus wederrechtelijk– in de wielen heeft gereden of volgens de constitutie helemaal niet…? Maar er is geen operationeel Constitutioneel Hof om dat te toetsen!!! Een kind kan echter het antwoord daarop wel degelijk onverbloemd geven. Prealabel of niet…! De Surinaamse samenleving heeft wel het een en ander te doen en stellen met het openbaar ministerie, sinds het rampjaar 1980. Als men zoveel moorden en opzettelijke levensberovingen met een politieke lading behept, vanaf 1980 niet heeft onderzocht en geïdentificeerde daders rechtsgeldig volgens de strafwet heeft vervolgd of willen vervolgen, stuit men dan weer keuzebewust op een virtuele ‘blinde muur’…? Onder meer ervaren ter zake de platte moord op de politieofficier Herman Gooding aan de Waterkant en al 33 jaren lang op de 08 December moorden van 1982, ook aan de Waterkant in het Fort Zeelandia.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30563 Inderdaad begon alles op 25 Februari 1980, ook al aan de Waterkant. En dan heeft men Marowijne met Mopikondrè en Moi Wana, nog in de verzameling. Strak te volgen door zoveel andere zaken. Zoals Tjongalanga Passi, Snesi Kondre, Poki Gron, Nahar drijvend in de Cottica, Van Aalst/Bacchus/Comvalius/Sultaan/Hawker (1980-1992). Sommige van de benoemde lijken zijn toegedekt en bedekt, met een gekunstelde ‘politieke amnestieregeling’ en weer anderen bleven naaktblakend in de zon, zonder enige schaduwwering. Om in Suri-militaire termen te blijven rondmieren. Geoefend de andere kant opkijken, kan alleen maar continuerend worden beoefend en geolied worden voortgezet bij het OM. Inderdaad, slapeloze nachten voor de nabestaanden en hun raadsheren/-vrouwen. Al zo een zes en dertig ‘plus’ aan jaren lang. Overigens ook nadrukkelijk bij het openbaar ministerie en inlichtingendiensten bekend, wie de geïdentificeerde daders waren, vandaag nog steeds zijn en overmorgen geprolongeerd in relatieve vrijheid kunnen rondlopen. Van hoog tot laag, worden die ‘proforma facturen’, heel bewust nog in de lades gehouden. Een trots en voldaan rechtsgevoel, komt over een ieder en de schizofrene natie neerdalen. Zien hoe het Hof van Justitie wenst om te gaan met de weigering van een subaltern instituut, dat weigert een gerechtelijk bevel ten uitvoer te leggen. Een goed voorbeeld, ten dienste van het te civiliseren nageslacht. Chapeau! Doekje voor het bloeden? Toch nog wel? Een strafvoorstel, ligt als gewichtig onderdeel van requisitoir, sinds het amnestiejaar 2012 gevoeglijk klaar. Met andere woorden, zijn er dus daders door het openbaar ministerie “schuldig bevonden”. ‘Beyond reasonable doubt’. En dat is natuurlijk een rechtsfeit, dat niet voor ‘verjaring’, ‘stuiting’ en wat al niet meer in het land Suriname meebeleefd(…), nog in aanmerking te nemen. Er komt een strafeis…, de gewenste strafmaat. Is het niet in Maart 2016, dan wel weer wat later. Geduld is een schoonreinigende zaak. http://www.wetrecht.nl/de-grens-tussen-opzet-en-schuld/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Bewijs_(strafrecht) http://www.businessdictionary.com/definition/proof-beyond-a-reasonable-doubt.html https://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Presumption.Burden.Reasonable_Doubt.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_doubt

– Middag. Op die middag van 07 December 1982 speelden zijn kinderen, met hun vriendjes in het veilig gewaande Fort Zeelandia. Geen van hen zou op dat moment weten of vermoeden, dat hun vader en gezinshoofd een paar uurtjes later zou worden opgehaald en op de dag van 08 December 1982, nog geen 30 meters verder van hun speelkwartier zou worden vermoord. Van zijn levensadem beroofd, door middel van foltering, marteling en uiteindelijk snel-/spervuur uit Uzi’s en Brownings, gehanteerd door uit de mensheid ontspoorde/-snapte meest fenomenale verschijnselen. Doctor Gerard Leckie, psycholoog, decaan, wetenschappelijk docent aan de Universiteit van Suriname. Werd geboren op 06 Maart 1943 en op 39 jarige leeftijd, door de gruwelmisdaad vermoord in het Fort Zeelandia, op 08 December 1982. Tezamen met veertien mannen uit divergente disciplines die zich wilden inzetten voor (her-)democratisering van de gekaapte Staat en bevrijding van een gegijzelde bevolking in de Republiek Suriname.

– Internationaal. The long-stalled murder trial of Suriname President Desi Bouterse for the deaths of political opponents in 1982 briefly reconvened Friday — only to be put on hold again until at least May. Prosecutor Roy Elgin told the court that there were no legal bases to proceed with the trial of Bouterse and 25 co-defendants despite a November ruling to the contrary by the high court. He said that an amnesty law passed in 2012 remains in force and could only be revoked by parliament or by convening a constitutional court. “The law is hard, but it is the law,” Elgin said. – Associated Press / Fox / Las Vegas Sun / ABC News.

– Barricades. Er zijn barricades opgeworpen en obstructie gepleegd door ouders en leerlingen die de afgelopen week, ten gevolge van wanbeleid in Bouterse – II, geen schoolvervoer mochten smaken. Er zou ook schaarste zijn aan fossiele brandstoffen die aan de pompen moeten worden aangeleverd. In ieder geval heeft het achterland, vanuit het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, onder Dodson van ‘Doe no Doe’ geplekt, geen brandstoffen aangeleverd gekregen of überhaupt mogen ontvangen. Enkel uitstelmeldingen werden voorgesorteerd. Met de dag wordt er meer onrust onder de beproefde bevolking aangekweekt. Schaarste van dit en dan weer dat. Zaken lopen spaak en wel in hoogversneld tempo.

Justitia Pietas Fides MMMIV

More
articles