Justitia Pietas Fides MMCMXCVI

– 25.02.1980. Niets aan romantische verhalen van hoe men heen en weer kroop om aan wapens en munitie te komen. Immers ging men niet op ‘pingo-’ of ‘pakira-jacht’. Men ging op weg om mensen te vermoorden, te doden die in de weg stonden, bij de gewelddadige (machts-) overname van het legeronderdeel SKM en de politie onder KPS geletterde. Later gegrepen ten dienste van een gepland gewapende overval op de staatskas. Bacchus en zijn maat uit Guyana, vielen op weg naar de werkvloer meteen en het allereerst aan de Heiligenweg. Luitenant Van Aalst, trompettist Comvalius en Politie agent Sultaan volgden niet aflatend. Allen gingen eraan. ‘De West’ werd tot tweemaal in een etmaal door de misdaad beschoten. Criminele intimidatie van onder meer de ontspoorden Wooter en Aalkramsing. Schieten op nationale productie-eenheden. Personeel, eigenaren, familieleden en directie, als vee uit woningen en burelen (op-)gedreven. Hofwijk vond zowat de dood, toen granaten onverhoeds en vlak bij hem in de buurt neerkwamen, vervolgens ontploften. Allemaal vuurwerk van Nederlands makelij. Het politiebureau werd door Gefferie vanuit de rivier met doorgeladen brisant ammunitie uit de Bofors, platgeschoten. Gelanceerd vanuit de door Den Haag geleverde ‘high sea’ P402. ‘Copy cats’ van de Aurora-actio in Sint Petersburg? Alleen wisten de dommies niet, dat daar niet met ‘live munitiën’ werd gehandeld aan het begin van de 20ste eeuw. Als intimidaties ter zake de Doema en dus het Russisch parlement werd verschoten. ‘Copy cats…’? In 1982 zouden ze dat op 08 December gewoon herhalen, wat de NL-Knil officier Jantje Meijer op kleiner schaal veertig jaren eerder in het Fort Zeelandia deed. Moorden en het schieten met automatisch vuur, op ongewapende burgermensen. Nu niet met de ‘Tommy’ der Mariniers, maar dan dus maar met de UZI/Browning-combinatie. Uit hoofde van een belachelijk, krankzinnig en ‘make shift’ revolutionaire rationalisering, voor latere datum gereserveerd. Op 25 Februari 1980 de bekender en eindeloze vernederingen van officieren bij de Marinebasis en op de MP-brigade. Plundering van Joey zijn winkel aan de Steenbakkerijstraat. Evenzo andere investeringen in het winkelcentrum van Paramaribo. Mishandelingen in de Memre Buku kazerne. Later ook in Santo Boma, wederrechtelijke vrijheidsberovingen van politici. Allemaal met de complimenten van Hans Valk en zijn suppletiejongens die de lokale naïeveling Horb nadrukkelijk wisten te misbruiken (…), als hoegenaamd ingewijde en geïnformeerde ‘non commisioned officer’ binnen het over te nemen leger. Horb zou niet lang daarna compleet gefrustreerd geraken en vond kort na December 1982, aan het begin van Februari 1983 de gewelddadige dood. Verhangen aan een Luxaflexkoordje te Devil, wederom in het Fort Zeelandia – complex. Vijftien intellectuele burgers en ontelbare aantallen militairen, al tussen 1980 en 1983 over de kling gejaagd. Veel meer zouden volgen. Bij coups, tegencoups en tijdens de gekunstelde autocoups. Linkse en dan weer rechtse coups. Suriname in compleet coupverval gestort, waar de mensenrechten en het mensenleven teruggebracht werden tot ver beneden een figuratief nulpunt. En dat gaat men dus op 25 Februari 2016 vieren. Hardnekkig en wanstaltig de vertoningen compleet leeghoofdig herhalen/-vatten. Op 25 Februari 1980 ontreddering in Amsterdam en andere vestigingen. Studenten die zich geen raad wisten op de voortgezette instellingen. Op de KMA in Breda, de mindere militaire opleidingen en in Apeldoorn op de HBO – politieacademie verwarring. In Den Haag was het lachen gieren en brullen, binnen de Christelijke fractiekamers en werd het experiment van Den Uyl cq. Pronk achter de handpalm bespot. Valk had het werk goed gedaan. En moest gauw maar weer naar huis komen. Vooralsnog worden de dossiers heimelijk bewaard. Hoe het kwam, dat Bouterse/Chin A Sen 500 miljoen, te verpatsen kregen. De belangrijke rol van Ferrier en ook diens afgang. Evenzo die van Chin A Sen c.s. Ellende op ellende. Moorden op moorden. Die bloed hadden geroken, kwamen er niet meer vanaf om de trekkers additioneel en in toenemende mate over te halen. Toch een goed woordje voor de mensen die in de pels van de moordenaars durfden kruipen en veel ellende, wisten te voorkomen. Ellende die in overvloed over de Surinaamse gemeenschap meegolfde. Tot op de dag van vandaag. Maar er valt wel wat te vieren! Bij en met de mensen die straks wel degelijk zullen opmerken, hoe het Volk van Suriname –na zoveel teleurstellingen en ontberingen– nou werkelijk weer is gaan (over-)denken. Mislukte politici en omhooggevallen parvenu’s die niet zullen schromen om met grof geweld te pogen, het vege lijf opnieuw te redden. Maar dan wel voor een allerlaatste keer. En daar mag op worden geproost en getoost. ‘Cheers…’, er valt wat te vieren. En productief dat men op 25 Februari 2016 mocht zijn? Inderdaad de auto eens een goede was- en schoonmaakbeurt geven.

– Wat nu? De verworvenheden! Niet van ‘de revo’ maar van het keiharde heden, dat wel is geërfd. Een ‘revo’ die de eigen kinderen opvrat? Jawel! Maar dan de latent/acute dreigingen bij het initieel omvallen van de Staat. Witwasoperaties vs. witwasparadijs? Abominabele buitenlandse contacten die het zaakje volledig zullen/willen opbreken. Gevaarlijke ouverturen bij de soevereiniteithandhaving geconstateerd. ‘Obiang cum suis’. Internationale veroordelingen ‘in the making’. Uitzonderingen gespot. Financieel relatieverkeer onder druk. Transnationale veroordelingen door de belachelijk aandoende amnestieregelingen en straffeloosstelling van gruwelmoordenaars. Corrupte casinobazen en aangekondigde zwarte lijsten die luimen. Boycots vanuit het buitenland. Dollarschaarste? Wazig gehouden valutaveilingen ‘in the making’. Geen valuta meer voor de gewone man. Hakkelende parlementaire procedures en marginale resultante. Misiekaba die consequent de spijkers op laag water zoekt en voor de importante feitelijkheden wegduikt. Vakbondsmobilisaties blijken weer onvermijdelijk. Boedelproblemen houden hele landgebieden achterlijk. Grondenrechten dreigen het land in etnische enclaves op te delen. Suralco ging heel gewoon dicht, door mislukte onderhandelaars. De goudsector is op z’n retour. De olie-industrie op z’n gat. Strafrechtelijke tegenslagen? De (pleeg-) zoon van het staatshoofd, hangt een enorm strafproces boven het hoofd, ter zake vermoedelijke samenspanning en/of in vereniging, een bekender ondernemer S. van enorme bedragen te beroven. Doden en gewonden tot gevolg hebbende, bij tegenacties van Staat aan de Bonistraat. De andere zoon van het staatshoofd, wordt door de US-opsporing in het land Panama, simultaan aan en tijdens een Unasur-conferentie in Suriname, gepakt en krijgt 15 jaar celstraf in het New York van Preet Barata. Gewelddadige berovingen overstemmen structurele en belangrijker nieuwsontwikkelingen. De achterlijke elektriciteit houtjes van de EBS langs wegen geplant, worden wel drie en vier keer op een dag kapot- en platgereden, vanwege reeds eerder aangetikte, meest achterlijke lijnbeplanting langs alle uitvalswegen. Houtjes die enorme gebieden moeten voorzien van elektra. Houtjes die bedoeld waren als hoogspanningmasten, in een enorm uitvergroot en uit de kluiten gewassen netwerk. Gaat goed leren voor een heroriëntatie en netwerkplanning, bij de Fransen in het nabijgelegen buurland. Want die weten wel weer wat te doen. En dan verder de verworvenheid, Terugroeprechten worden geschonden, getraineerd en gefrustreerd. Dat verraderlijke mensen illegaal in het parlement van Geerlings Simons als enkel ‘primus interpares’, mogen blijven passagieren. Ook wederrechtelijk en onbehouwen meestemmen met de regeringscoalitie, terwijl men uit de oppositiebanken voorkomt en inmiddels de exit route werd aangegeven. Suriname is inderdaad een verzorgingsstaat geworden, voor wiswasi politici. Men gaat in de politiek of bij ‘lanti’ om allerlei inkomenszekerheden veilig te stellen. Een megavuilnisbakkenras ‘in the making’. En tot slot wel hoopgevende normeringen. En dus 100 jaar Rooms Katholiek Ziekenhuis in Paramaribo. En dan ook de verwachting, dat er veel eerder dan 2020 verlossende algemene en geheime verkiezingen mogen worden gehouden. Electorale meting en een fysiek resultaat die een groot deel van de opgestoten ellende gericht en met vol mandaat, mag gaan ruimen. Dat dan wel na de opgedrongen zondvloed die het land Suriname werd aangemeten. Maak je inmiddels dus nuttig en vier de totale vrijheid in huis en tuin, om op 25 Februari 2016 de auto en andere zaak een gedreven wasbeurt te geven en vervolgens een rit naar het gezelligste eethuis te maken. Paars versieren en vieren…, doen ze maar elders en in de buurt van de meer ignorante vertegenwoordigers van het politiek arrogante spectrum. Maar ook dat is maar een afweermanoeuvre. Men weet echt wel wat binnenkort komen gaat. Schluss! ‘25 februari 1980…, denk a tori san dem man tya gi wi Sranan’. http://www.kha.nl/dossiers/Suriname0301.html http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2008-2009/Bouterse-aan-de-macht.html https://decorrespondent.nl/1317/Een-geheim-dossier-over-Suriname-is-gewoon-in-te-zien-in-een-archief-in-Den-Haag/112896003066-01df94ee http://www.nu.nl/buitenland/3327830/coup-1980-bracht-suriname-welvaart.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Justitia Pietas Fides MMCMXCVI

More
articles