Interne communicatie N.V. Havenbeheer laat te wensen over

N.V. Havenbeheer moet aan een intern communicatiebeleidsplan werken. Uit een enquête die afgenomen werd bij 128 respondenten en door 115 personen werd beantwoord, blijkt dat de interne communicatie veel te wensen overlaat. Dit kwam naar voren tijdens de afstudeerpresentatie van Melissa Gentle-Pocorni die vandaag afstudeerde aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, (AHKCO) richting Journalistiek. Kort na de afstudeerie met succes te hebben gepresenteerd, sprak de nieuwe bachelor of arts met de redactie van De West. De afstudeerie was de evaluatie van een onderzoek naar de interne communicatie binnen N.V. Havenbeheer. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de afdeling Public Relations ook ingezet moet worden om de interne communicatie binnen N.V. Havenbeheer te verbeteren. Gebleken is ook dat de Communicatie-afdeling niet bij iedereen goed bekend is, terwijl een ieder de afdeling hoort te kennen. Bepaalde doelen worden daardoor niet of niet op tijd bereikt, omdat mensen van verschillende afdelingen langs elkaar heen werken. Volgens de bachelor of arts is er veel werk aan de winkel voor de directie om het beeld van de afdeling te veranderen.

Melissa Gentle-Pocorni geeft verder aan dat er meer betekenis gegeven moet worden aan de term interne communicatie. “ Men denkt dat de afdeling Public Relations zich alleen mag richten op de externe omgeving, terwijl je eigenlijk eerst je interne omgeving in orde moet hebben. Dat is waarschijnlijk over het hoofd gezien bij de afdeling die al zes jaar bestaat.” Het nadeel van deze situatie is dat beleidsinformatie uitblijft en dat mensen niet met elkaar samenwerken, waardoor de doelen die door het bedrijf gesteld worden, moeilijk behaald worden.

Om verandering hierin te brengen, moet er volgens Gentle-Pocorni eerst een intern communicatiebeleidsplan ontwikkeld worden. Zij geeft aan dat ze ook aanbevelingen heeft gedaan in een beleidsplan dat door haar is samengesteld. Dit zal binnenkort aan de directie gepresenteerd worden. In het plan zijn onder andere enkele punten, zoals regelmatig werkoverleg en het invoeren van interactieve communicatie, opgenomen. Met interactieve communicatie wordt de communicatie tussen werknemer-werkgever bedoeld.

door Ivan Summerville

More
articles