Justitia Pietas Fides MMCMLXXXVI

–        Pori. Men hoeft zich echt niet meer boos te maken, om wat zich allemaal onder leiding van Geerling-Simons, in de praktijk van De Nationale Assemblee wordt verzonnen en vanuit een uitvoerderkabinet wordt geordonneerd. Energieverspilling. Het Volk op straat weet nu heel goed, wat er op de donderdag jl. weer allemaal is gebeurd en van te voren bekokstoofd. Dondersgoed!  ‘Ze hebben de moties van de oppositie gelezen en vervielen als coalitie daarbij, ‘en bloc’ in het ‘niet…’ van de wet der nulliteiten. Wat uiteindelijk de frustraties en een navolgende hersenkramp als dwingende resultante veroorzaakte, waren de inhoudelijk dichtgetimmerde moties van de oppositie. ‘Motiebehandeling komt wel…, na de begrotingsbehandeling en aanname van de enigmatisch verkregen budgetreeksen uit een geheim te houden ‘IMF-pen’ door de illustere Gilmore Hoefdraad georganiseerd. Wel, wel, wel! Wat een moppie! De man heeft niet eens zijn ‘structureel aanpassingsplan/-program’ aan het parlement gepresenteerd en werkt dus als ‘solitair vrijende eenling’, conform de eigen wazig bereide cq. gebezigde uitlating(-en) in de ‘econ-kukru’ van staat. Als hij niet volgens een waarzegger te ‘abra broki’, per ommegaand na dit weekeinde is weggejaagd.  Zal misschien dan toch maar gaan stoeien, met gefingeerde ofwel virtuele zaken die door ‘vrinden bij het IMF’ cordiaal en vrijblijvend, zijn gescreend. In deze situaties moet men onwillekeurig denken, aan de als Esselien verklede NL-clown uit Almere/Amsterdam. “Wie is je vader…, wie is je moeder…”, zou men kunnen vragen of mogen denken. Angstzweet brak dus uit. Greep men in paniek geraakt, dan maar goedkoop en al te doorzichtig, naar het redelijk onhandig en weinig rationeel te handhaven culturalisme…, verankerd in: ‘dictatuur van de meerderheid’. Men durfde niet eens meer de eigen krakkemikkig aangestuurde NDP-moties, in het parlement nog eventjes voor te lezen. Want die vervielen natuurlijk in het niets. Enkel geformuleerd en alleen maar bestemd, voor  een geestelijk invalide geraakte medestand ofwel geëvaporeerde achterban. En liegen, dat men daarbij ook nog zinloos kan? Men vertelt een nog even geïnteresseerde deelgemeenschap, dat er geen tijd meer was voor presentatie en uitbehandeling van de oppositionele aansturingmoties…?  Er was terdege  een zee van tijd. Want de motieteksten van de oppositie, waren al tijdig verdeeld en door de coalitie in DNA, naarstig en angstvallig vlot uitgelezen. Ze schrokken zo van de inhoud, dat men ze niet meer over de staatszenders wilde horen of uitgezonden zien. Het Volk van Suriname, al helemaal niet in een vergelijkingssituatie mocht worden gebracht. Twee zielig aandoende moties van de coalitie? Konden alleen maar verwerpmoties worden. Ingebracht om keer op keer bij meerderheid de constructiever bijdragen van de oppositie weg te stemmen en de regering Bouterse-II, naar de mond bij te brabbelen. Meer was het niet. En gaan over tot de orde van de dag?! Maar ook dat zou het Volk al zeer snel doorhebben. En dan die ene Misiekaba met een stevig aantal onzinnigheden behept en knallers aan onwaarachtigheden gezegend. Het probleem voor Misiekaba is uiteindelijk geworden, dat hij in alles aan dwingend politieke operaties, door niemand minder dan  Bouterse —vanaf Mei 2015— naar voren is gestoten en op ‘moment suprême’ dat een bevlekte Abrahams de nodige stappen terug moest doen.  Maar de intellectuele gaven mankeren wel degelijk om zaken, zoals een gedreven Kenneth Moene deze plotseling wel kon ordenen, verhandelen  en ook uitdebatteren. Panka werd al eerder en meer opmerkzaam ‘veel te licht’ bevonden, maakte publiekelijk een stevig aantal grove fouten, onder meer in de Para en verviel in ‘niemandsland…’, na de ‘sexy vrijpartijen’ met ene Kensenhuis en een overrijp geraakte Pollack. Moene, Geerlings-Simons en dan Panka met op de hangwagen Misiekaba?  Bouva en Misiekaba, na 2015 in de spil, in de kern, in het stormoog van een inflatiespiraal, een neermalende centrifuge ingebracht! ‘Trafasi, trasani no kan de na ndp…, yere!’.  Importinschrijvingen/aanbestedingen/gunningen? Bij het leven!  Bouva is echter, een door het vroege leven op deze aardkloot, een enigszins met anticorrosie-roofing vernist manneke geraakt. Eentje met een heel speciaal optisch diafragma verworden, waarbij deze straatacties van burgers ernstig verkleurd kan inschatten. Jongmens dat nu wel al een beetje weet, waar de mosterd in ‘konasi’ vandaan moet worden gehaald, geschraapt en redelijkerwijs uitgesmeerd. Misiekaba heeft aan aantal ‘verschakelde lontjes’ die eerstens al reeds verkort waren, maar vooralsnog in de inflatoire aangetaste era, geheel blijken te zijn uitgebrand. In solider moties schrijven, is de NDP al nooit erg sterk geweest…, was het niet dat misschien een Alibux/Wijdenbosch of de recentelijk (mede-)ingetreden en redelijkerwijs met sneltreinvaart ‘verguisde allesweter’ Jozefzoon in fractiekamer, tijdens advies-/instructiebijeenkomsten, ‘heel soms dan wel’, ondersteuning verleenden en misschien nog steeds mogen verlenen van hun alles bepalende ‘baas’. Ach…, veeg alles maar op één enkel borderel en een ieder heeft weer gegeten en gedronken. Aan de opposanten een klein advies…, om de moties die niet door het Volk van Suriname mochten worden gehoord, door curatelenstelling of poging daartoe, vanuit de reeds onder curatele gestelde Geerlings-Simons, de betrokken en zeer waardvolle documenten, zo spoedig als mogelijk op de Websites van alle geciviliseerde politieke organen/partijen te zetten. Zodat de samenleving wel weer weet krijgt, waarvan de NDP-plus zo wezenloos geschrokken is. VHP-voorzitter Chan Santokhi had op de vrijdagmorgen via Radio ABC en na de klok van achten, een uitgebreid exposé en wist de moties, inhoudelijk in een ‘nutshell’ te verwoorden. Glashelder en overduidelijk, zonder ingebedde of verminderd ‘sociale hulpstukken’ die de NDP noodzakelijkerwijs wel in stelling moet nemen of brengen om niet om te vallen. Fake en dictatoriaal gelardeerde maatregelen uit het paarse. ‘Con men…’, opnieuw aan de wandel. Het is de hoogste tijd, merkt men aan alles. De NDP is door eigen toedoen, net als in 1987, gericht op weg een wandelstokkenpartij te worden. Alleen heeft men het vanwege een ziekelijke en ongebreidelde drang om de veiligheid van een aantal prominenter exponenten te herbevestigen…, nog maar nauwelijks in de gaten, dat de ‘ontbinding’ met krasse turboschreden overneemt of al heeft overgenomen. Men zou misschien en wel weer effekes ter bevestiging van beweringen, moeten durven die algemene en geheime verkiezingen uit te schrijven. Zien wat er dan overblijft. Of een massameeting in OCER houden. Helaas zal de ‘Nyan Dringi Parking’ de vele hongerig gemaakten, weer kunnen verleiden naar de onzinnigheden en onwaarachtigheden, te gaan luisteren. Of het ‘Berm Cabaret’, voorzien van al de wezenloze  afleidingsmanoeuvres, indachtig een finaleuitvoering komen waarnemen. Triest…? Geenszins…, want er is weer hoop. Door eigen ge-/misdragingen van vooraanstaande NDP-elementen, hemelsbreed gevoede hoopverwachtingen in verzameling. Alle fratsen om aan de macht te blijven, hebben zoals men nu heel goed weet, enkel maar met één datum in het jaar 1982 te maken. En ook dat weet de minder reislustig geraakte Bouterse. Op die datum ging alles voor hem mis en werd het land wreed in tweeën gesplitst. Geraakten een handvol mannetjes, levenslang op achtervolgingsdrift. Schuldigen, maar evenzo de meegesleurde onschuldige. Helaas ook nu nog, een aantal ignorante meegenomen/-komen die het licht nog steeds niet hebben/kunnen/willen zien. Op natuurlijk, de zo vaak beschimpte voorbeelden van ‘skin firi parodieën’ na. Verder kwam men helaas niet. Dat hele ding van Sapoen en Chitan, is en blijft ook een onderdeel. Een noodzakelijk afleidingsconcept in zich meedragen. Totdat het onbetrouwbaar opgevoede duo, dat zelf ook in de gaten krijgt en te weten komt, hoe zij gevoeglijk zijn misbruikt als een dom ingelegde baksteen in de muur van een oude vestingstad aan de Waterkant van Paramaribo. Meer zijn de twee namelijk niet. Veroordeeld aan het kwade. Straks zichtbaar uitgeknepen citroentjes, waar zelf een klontje suiker allergisch van mag geraken. Ruth Wijdenbosch haalde van de week,  het overtrokken woord ‘heren’ nog even van stal? Inderdaad van stal. Het land heeft een gefingeerde begroting, door dictatuur van de meederheid tot stand gekomen. “Hiep hiep hiep hoerah…”. Klonk het door tot in de foyers van het IMF in Washington DC. Totdat ook de eigen analyses, wereldkundig worden gemaakt. ‘In the age of the Internet’. Het wachten is nu ook op de inhoudelijk volwaardiger moties van de oppositionele krachten in de Republiek Suriname. Op het Internet! Kan niet missen.

Justitia Pietas Fides MMCMLXXXVI

More
articles