February 11, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXXV


February 11, 2016

– Stofzuigers. ‘Bai wan dyari, lanti e go klari yu wan tron…’. De transportkosten ter zake aanschaf van een woonterrein, heeft de Overheid, in nog groter nadeel van een reeds getergde burgerij substantieel verhoogd. Zonder degelijke en volksvriendelijke aankondi-ging. De lumineuze figuren die deze zaakjes bedenken, beseffen maar niet solide, dat zij zichzelf allemaal knap in de vingers snijden. Nu een perceel en eigenwoning van de bur-ger nog verder weg is geschoven, zal men het binnenkort wel weten. Aankoop en exploita-tie, zo men wil ook water/licht/onderhoud en vermogensbelastingen zijn al killende facto-ren. Wie profiteren wel…? Let op! De bezitters, eigenaren, (stichting-)besturen en beheer-ders van te verhuren ‘onroerend goed’. Dat zijn gronden, percelen, woningen en opstallen. In lokale of vreemde valuta, opgeschroefde huurpenningen te innen. Wat moet met de huidige regering Bouterse, uiteindelijk gaan gebeuren? Juist ja! ‘Trafrasi no sa man de’. – Vonnis. Het vonnis in kort geding tegen het staatshoofd, twee districtscommissarissen, het Centraal Hoofdstembureau (CHS), individuele leden en anderen, is gisteren in een PDF – file beschikbaar gemaakt. Een link van Starnieuws geeft het gefotografeerde vonnis weer. Kort geding was aangespannen door oppositioneel opererende politieke partijen die vorderden, dat staatorganen het werk uiteindelijk goed moeten doen en de twee vacatures in De Nationale Assemblée, overwegende de ‘Terugroep Wet’ tot feitelijkheden ge-raken. Op wonderlijke wijze wees ‘de rechter’ de vorderingen af en werd ook een aantal zaken niet ontvankelijk verklaard. Wonderlijke dwalingen doen zich wel vaker voor. Uniformiteit bij de rechtspraak, bleek opnieuw knap zoek. Maar misschien waren er wel veel teveel eisen in rekwest opgesteld en ingebracht, om nog eens evenwichtiger en helder oordeel in te mogen wachten. De advocaat van de eisende partijen, zal de pers te woord staan. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33727 – Duidelijkheid. Het land doet er goed aan, de consument voorshands mede te delen wat de maandelijkse uitgaven voor nutsvoorzieningen, zullen mogen worden. Er wordt nu, door ‘jan – alleman en zijn maat’, van alles en nog wat gecreëerd en gelanceerd. Dan is het ‘dit’ en dan wordt het weer ‘dat’. Chaos! De ‘puti’ van de consument, is gewoon al leeggetrokken. En wat dan!? – Albina. De DC van Paramaribo Noord – Oost is tijdelijk naar het oosten van het land getrokken, om daar het nodige aan ‘orde op zaken’ te stellen. Maar geeft tegelijkertijd in een persmedium aan, dat in Noord Oost Paramaribo alles in orde zal moeten worden gebracht. Op straffe van a, b, c en d. Er is een klachtenlijn, vertelt de flamboyante DC. Wormer is daar de milieubeheerder van. Maar bekend is nu toch wel…, dat er klachten zijn gedeponeerd. Ook bij de bezoekende Zika-delegaties van bestuursopzichters. Helemaal uit Beekhuizen overgekomen. Ambtenaren die in Noord langs de huizen kwamen en aantekening van alles maakten. Daarna is er ook op aanwijzing van potentiële Zika-haarden, niets naders gebeurd. Ook werd er gewezen op illegale bedrijven die voertuigen repareren, schoonmaken, slopen en tegelijkertijd de bezittingen van buurtbewoners danig be-/vervuilen. Niets afdoend heeft er plaatsgehad. Praatjes vullen bepaaldelijk weer geen gaatjes. Bepaald niet! – Hike. Rijvorming kenmerkend voor bepaalde NDP-regeringen. Er is noodzakelijkerwijs brandstof geïmporteerd, omdat de raffinaderij van Staatsolie mank ging/gaat. Blijkt dat er nu ook een prijsstijging van brandstof per liter is opgetreden. Zo ook heeft men nog steeds een consumentenprobleem met het feit, dat de Energie Bedrijven Suriname hydro-energie van de Alcoa/Suralco, vanuit Afobaka via Paranam gerelayeerd kopen. Maar deze doodgewoon tegen diesel- cq. stookolieprijzen aan de consument worden doorberekend. Decennialange gein. Wat een land! – Verkoop. Het Ministerie van Openbare Werken zal overbodige dienstvoertuigen verkopen? Wishfull thinking! Aan de straatstenen raak je een gebruikt voertuig nog niet kwijt, vanwege een oververhitte handel en grootse voorraad aan auto’s, in de aanbieding gegooid. – Vasthouden. Dodson wil dat een presidentieel besluit (pb) met betrekking tot oppervlaktewaterexporten, per ommegaand wordt ingetrokken. Van der San zet zich meer dan een rechtstreeks belanghebbende in, tegen intrekking en wel nog voordat ‘een wet’ kan worden geslagen. De snelheid waarmee bepaalde wetten in het land Suriname tot stand komen, heeft ook zo de primaire, secondaire en tertiaire persoons- of bedrijfsbelangenschakering in kielzog. – Huisjes. Heilige huisjes worden aangetast, op het suprême moment, dat men over de salarissen en emolumenten van parastatale directeuren, iets wil zeggen. Misschien moet de politiek zich dan maar onafhankelijk en belangeloos, veel dieper in de materie worstelen. De aanzet voor debat, is in ieder geval al door Mathoera van de VHP aangezet. – Kritieken. Weerstand tegen de ongebreidelde invloed van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) neemt met de dag toe. Temeer men in de wandelgangen hoort wat consultaties uit het buitenland het land allemaal zullen gaan kosten, of reeds hebben gekost. Ook de gedachte, dat het IMF en ander internationale financieringsorganisaties over de brug lijken te willen kruipen, enkel en alleen om die mensen van een verdrinkingsnood te redden, waarvan de integriteit zeer nadrukkelijk in twijfel is getrokken. Met name die van de huidige bewindvoerder op Financiën en voormalig ‘governor’ van de Centrale Bank. Menig financieel autoriteit voelt zich knap bedot en in de gevoeliger delen betatst door Hoefdraad en zijn inmiddels gemuteerde voorganger. Intussen is Tjong Ahin gelijkbeens in pers gesprongen en tracht bijkans meteen een apaiserend oordeel te formuleren en/of te lanceren. Taak van de nieuwe ‘governor’! – Geweld. Steken, kappen en gewelddadige berovingen. Het houdt maar niet op. In het verkeer steeds meer chauffeurs van voertuigen die de macht ook al over het stuur kwijtraken. Heeft men wel eens een keer naar het bandenprofiel gekeken van auto’s, waarvan de eigenaren vanwege de econ-situaties de vervanging langduriger dan normaal, hebben uitgesteld. De secundaire gevolgen van wat de regering Bouterse I & II dit volk hebben aangedaan, tekenen zich met de dag scherper af. – Rillen. Inderdaad is het nu wel om te (t-)rillen, als je er met je verstand enigszins bijkan. Het hoge woord is er uit, na weken vol geruchten en speculaties: ‘…het heelal zelf rilt nu en dan als een waterbed waar een klap op is gegeven….’. Amerikaanse en Europese fysici en astronomen bevestigden op de donderdag, 11.02.2016, tijdens persconferenties in de VS, Amsterdam en Italië, dat voor het eerst een dergelijke zwaartekrachttrilling is waargenomen. Maandagochtend 14 september 2015, iets voor elven (11.51:45 WET), is de aarde aantoonbaar getroffen door zo’n minieme ruimterilling, veroorzaakt door twee el-kaar opslokkende zwarte gaten anderhalf miljard lichtjaar hier vandaan. De ontdekking, gedaan met twee reusachtige laseropstellingen in Washington en Louisiana, wordt meteen gezien als het hardste bewijs ooit voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein uit 1915. Ook is het voor het eerst dat een dubbel zwart gat direct wordt waargenomen. ‘Het signaal was ongelofelijk sterk, veel sterker dan we ooit hadden verwacht’, zegt de Nijmeegse astronoom Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit, die de astronomische publicatie bij de ontdekking coördineerde. De slingering is al met het blote oog in de data te zien. Normaal hebben we daar maanden rekenen voor nodig. – Erin eruit. Fabius eruit Ayrault erin. De vroegere Franse premier Jean-Marc Ayrault wordt minister van Buitenlandse Zaken. Het is een van de veranderingen in de regering die de Franse president François Hollande donderdag aankondigde. – Groei. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In het vierde kwartaal van 2015 groeide de economie met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Daarmee is het laatste kwartaal van vorig jaar het zevende opeenvolgende kwartaal waarin de economie groeide. – Moord. De Verenigde Staten van Amerika en Rusland beschuldigen elkaar ervan op woensdag ziekenhuizen in de Syrische stad Aleppo te hebben gebombardeerd. Moskou zegt dat er op dat moment helemaal geen Russische vliegtuigen in de buurt zijn geweest en Washington noemt de Russische beschuldigingen ‘een verzinsel’. – Vrij. Romano van der Dussen (43) is een vrij man. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist bevestigd dat hij de gevangenis bij Palma de Mallorca heeft verlaten. Hij is naar een tijdelijke opvang op Mallorca gebracht. Woensdag bepaalde het Spaanse hooggerechtshof in Madrid dat hij jarenlang onterecht heeft vastgezeten voor de verkrachting van een vrouw uit Fuengirola. Ook werd hij in 2003 nog veroordeeld voor twee andere aanrandingen en berovingen. – NL. Onderzoek in Nederland! Het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie (NVOG) adviseren zwangere vrouwen die in een zika-land zijn geweest, zich te laten onderzoeken in speciale centra in Nederlandse ziekenhuizen. Dat staat in een richtlijn die het RIVM en de NVOG vandaag hebben gepubliceerd. Bij zwangeren die binnen een maand na terugkomst een PCR-test ondergaan, kan het zika-virus worden vastgesteld in het bloed of de urine. Het virus is tijdens de zwangerschap mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. Vrouwen die terugkeren uit een zika-land en een zwangerschaps-wens hebben, kunnen volgens het RIVM het best een maand lang veilig vrijen. Alleen op die manier kan elk risico worden uitgesloten. Bij vrouwen die zich langer dan een maand na terugkomst laten onderzoeken, is het niet mogelijk om het virus te achterhalen met een PCR-test. Het RIVM en wetenschappers van de Erasmus-universiteit uit Rotterdam zijn bezig met het ontwikkelen van een test, die ook na een maand het Zika-virus nog kan terugvinden in bloed of urine. – Rutte. Het Correspondents’ Dinner is een Amerikaanse traditie. De vraag was of Mark Rutte in navolging van de Amerikaanse presidenten uit de verf zou komen. Voorafgaand aan woensdagavond was er kritiek over de informele ontmoeting tussen politiek en journalistiek. Het zou niet goed kunnen zijn voor de onafhankelijkheid van de aanwezige journalisten…? Kijk zelf maar: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/lachen-met-rutte-premier-neemt-vriend-en-vijand-op-de-hak Justitia Pietas Fides MMCMLXXXV