February 4, 2016


Zoektocht naar US$


February 4, 2016

Op de website van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) staat vermeld dat “In het proces van Money Laundering zijn vier fasen te onderscheiden.” Link http://www.mot.sr/index.php/wetgeving Ik zal het zoeken naar de US$ 13 miljoen door de cambiohouders toepassen op die vier fasen.
  1. Plaatsing: het plaatsen van contant geld in het financiële verkeer;
De cambiohouders willen US$ 13 miljoen plaatsen in het financiële verkeer.
  1. Verhulling: De eigenaar van het vermogen wordt verhuld (verstopt).
“Een afgrijselijke gewaarwording is dat niemand opstaat om te verklaren, waar de cambiohouders het geld vandaan halen. Zelfs de Postspaarbank zwijgt in alle talen. Op een persconferentie heeft de president op een desbetreffende vraag gezegd, niet te weten waar het geld vandaan komt.” De DNA vraagt ook om duidelijkheid. Zie De Ware Tijd van vrijdag 29 januari 2016, pagina A7, Redactioneel.
  1. Rechtvaardiging: onder het mom van rechtvaardiging wordt aan de verkregen inkomsten een schijnbaar legale herkomst toegekend.
De cambiohouders rechtvaardigen de inbreng van de US$ 13 miljoen onder het mom de US dollar koers te brengen (van SRD 5,50) naar SRD 5,15.
  1. Besteding: de schijnbare legale inkomsten worden besteed in de reguliere economie.
De cambiohouders zullen via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) de US$ 13 miljoen verkopen aan bedrijven / ondernemers. Met het bovenstaande wil ik niet zeggen en of suggereren dat de Vereniging van Cambiohouders een ‘witwasmachine’ is of heeft. De cambio’s zullen deviezen beschikbaar stellen aan de SPSB. Voorheen stelde de Centrale Bank van Suriname (CBvS) deviezen beschikbaar aan de cambio’s. Dus nu zijn de rollen omgedraaid. Welkom in ‘Zim-babwe’ aan de Atlantische Oceaan. (Er is ook een ‘Zimbabwe’ aan de Noordzee hoor) Samentrekking van namen Eurabië is de samentrekking van Europa en Arabië. Door de sluipende islamisering van Europa zal dit continent over 35 jaar een naamsverandering ondergaan. CBvS wil zeggen Centrale Cambio Bank van Suriname; is de samentrekking van de Centrale Bank van Suriname en de Cambio’s. Alles onder één dak. Ingezonden door Ahmad Jhawnie

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249