February 3, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXIX


February 3, 2016

– DNA. Hoort men het ook eens van een ander. ‘Voorzitter Simons loopt aan de leiband…’. Vervelend om dat ook van emeritus Emile Wijntuin te moeten aanhoren, en in een ochtendblad Anno 2016 gepubliceerd te zien. – PL. Boycot van de Huishoudelijke Vergaderingen in De Nationale Assemblée, zolang er geen juridisch solide verantwoording en opheldering is gekomen, ter zake ‘culpabiliteit’ van een vigerend voorzitter en/of griffiepersoneel. Nog wel na wederrechtelijk gemuteerde staatsdocumenten en digitale websites formules die door de pers en benadeelde volksvertegenwoordigers werden ontdekt. Op heterdaad…! Doekhie noemt de boycot van een gemotiveerd parlementaire oppositie een buitenechtelijke handeling? Gelijk aan die van ‘trouwe viervoeters’? Wat een onvergelijkbaar, onverteerbaar en weinig te versmaden moppie van warrige Momsie, uit het westen des land! “Hondse manieren?”. Elo, Momsie…! “Dagu manieri…?”. In het kader van openbaarheid van bestuur en gelijk oversteken. – Somo. Hij laat zich niet vernachelen door Simons. Maar misschien had Somo wel een heel ander woord…, dan ‘vernachelen’ in het achterhoofd. – Kroesoe. Na indringende informatie te hebben ingewonnen, gaf/geeft Kroesoe van ‘Kofi Djompo’ aan, dat het griffiepersoneel in De Nationale Assemblée (DNA) terdege zou zijn aangezet cq. in opdracht handelde, om wederrechtelijke/-wettelijke mutaties in parlementaire documenten, aan te brengen. ‘A no mi du, yere’. Het in openbare vergadering beluisteren van geluidsweergaven, uit huishoudelijke vergaderingen van DNA en dus bij meerderheid moeten sanctioneren in het parlement, moest eigenlijk de samenleving van ‘het gelijk’ bij Simons overtuigen? Ze maakte het alleen maar van kwaad tot erger. Maar dat zal ook de rechter wel weer inzien. Het waren twee fracties en men smeedde die weinig gerechtigd en bepaald niet comfortabel, geheel onrechtmatig tot ‘eentje’. “Buitenbeentje…”, zal men bedoelen. En dan daarbij/-naast nog liegen ook. De rechter zal uiteindelijk oordeel vellen. In straf en in civiel. Ook na aanhoren van het bandje wat werd toegestuurd en de waarheid geweld aandeed? Audio opname die het tegendeel bewijst e/o aangeeft, van wat Simons nu eigenlijk bedoelt te zeggen en dwangmatig te doen invoegen. Men houdt nou eenmaal van invoegen en mutaties. Dinges paskwilbestendig verankeren. Toch? – Vals document. Een ‘werkdocument’ in De Nationale Assemblée…, wat is dat? Nooit van gehoord. “Een werkreceptuur…, wat is dat dan?”. Calpol, Paracetamol, Paracof of Amoxilini? ‘Soso bruya ini kondre!’. Maar een ‘werkopdracht’ uit het kabinet van het staatshoofd, daar kan men ‘in politicis’ weldegelijk wat mee en echt niet meer omheen. Daar heeft men wel een ‘return of investment’ mee verzekerd, gegarandeerd en plekbestendig gemaakt. Alsof het Volk, samenleving en pers, dat niet allang in de gaten had of heeft. Want dat Volk is toch oh zo oliedom, onwetend gehouden en niet handelingsbekwaam behouden. ‘Time will tell in time, who is stupid and who amongst the peoples are not…!’. – Venetiaan. Hoe zei Venetiaan het ook weer in 1993, ter zake de ‘eenzijdige stopzetting’ van suppleties aan militairen in Suriname die bij Koninklijk Besluit toelagen/suppleties uit Nederland ontvangend mochten verwachten, na vrijwillige dienstoverkomst in November 1975? De suppleties werden zonder enige vorm van onderzoek in de moorden en daders/uitlokkers direct na 08 December 1982 stopgezet. ‘Schuldig of onschuldig…, ‘dem man tapu na moni…’. Na mei 1993 en stringenter verwijdering van de top (…), van het zogenaamde ‘militair gezag’ en toen nog weer onder Graanoogst ‘waarnemend gesteld’, kwam de zaak weer aan het rollen. In De Nationale Assemblée zei Venetiaan, kort en bondig: “Een overeenkomst met Nederland, is als een overeenkomst op water geschreven…” Van Mierlo voelde zich toen als MinBuZa, toch nog effe geroepen om een aalmoes over te maken, aan de ‘onschuldige van multipele moorden gepleegd’ op 08 December 1982. En wat ziet men nu weer aan discutabele kortingen, op afgesproken toelageverwachtingen? Men wil uitkeringen van Marokkanen korten en ook nog van Holocaust-slachtoffers? Lezen mee! ‘Dutch halt reparations to Holocaust survivors receiving them elsewhere. The Netherlands has decided to stop payments to Dutch survivors who already receive a payment from Israel; Israel’s Holocaust Survivors’ Rights Authority sent notice to survivors stating that survivors already receiving a payment cannot be paid by Israel. The Dutch government’s decision to stop transferring payments to Holocaust survivors who also receive one from the Israeli government, has sparked outrage among survivors from the Netherlands….’. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4761397,00.html – Verkrachting. Buurtontwaarding als een bewoner van dezelfde omgeving, het in de hersens haalt om een vrouw ‘grat hari’ te verkrachten. Laatste bericht, in deze: ‘Vrouw door buurtbewoner verkracht…’. Andersom zijn de meest geregistreerde verkrachtingen, aanrandingen en andere vormen van seksueel misbruik, kortom heftiger zedendelicten, gepleegd door mensen die de tijd hebben gehad om hun prooien te observeren en in focus te nemen. Is niet zo dan…: – meneer oom, opa, tante, neef en nicht. In deze tijd komt er nog iets anders bij. ‘In natura…’, de inmiddels gesaldeerde betalingen voldoen. – Ontwaarding. Men komt afgestudeerd terug naar het land Suriname en gaat aan het werk, voor een redelijk salaris, waaruit de studiefinanciering in het buitenland zonder veel ‘dyugu dyugu’ en wel maandelijks kan worden terugbetaald/-gestort. Maar dan komt combinatie Hoefdraad/Rusland/Bouterse, wel tweemaal met een devaluatie. Gestudeerde mensen…, in de prak rijdend. Kom terug naar je land, hor. Visum is geregeld, toeristenkaart is geregeld, PSA is dan wel je financiele doodvonnis, hor. – Voortgang. Gaat de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2015/’16 nou ‘wel’ door of helemaal ‘niet’?. Of is het nu zo, dat de NDP ‘plus’ om politieke redenen daar helemaal geen zin in heeft…, zoals her en der met wel enige nadruk wordt gesteld? ‘Time also will tell in time…, Misiekaba!’. De paskwilmaker, bij uitstek. – Collectieve rechten. In sommige Latino-landen, werkt dat ‘nobele streven’ heel misschien door. Als men tenminste ‘letter en geest’, wenst te respecteren. Vaker ook nog weer gebrekkig, omdat scheidslijnen tussen twee/drie hoofdbevolkingsgroepen steeds vaker, (discriminatoir-) gebonden door te trekken zijn. Conflictveroorzakend voorkomen, wanneer de een de ander niet gunt wat hem/haar toekomt. Brazilië kent geen etniciteit, elitevorming of rassendiscriminatie…, hor! In Suriname, kan wat men nu weer in het buitenland heeft geëist en voor de totale samenleving ook nog heeft bepaald, absoluut niet op een en dezelfde wijzen worden ingebed. Neen had/heb je, ‘ja’ kun je misschien nog gedeeltelijk (ver-)krijgen. Het onmogelijke kun je opeisen, zoals de hele grensplaats Albina en vestigingsomgevingen ten noorden, ten westen en ten zuiden? Met andere woorden in directe buurt/omgeving…? Maar daar was ‘neen’ duidelijk op ‘het antwoord’. Men kan de hele rivier opeisen, maar die doorgangsweg krijgt men ook absoluut niet. Zowel bij de Fransen als in de Republiek Suriname, zijn er (trans-)nationale wetten en verdragsregels van veel hogere werkingsorde die het ‘algemeen belang’ dienen en dus mede moeten beschermen/beslechten. Zo is ‘de Eigendom’, als uitvloeisel van de ‘Code Napoleon’ het hoogst verankerde burgerrecht, dat een bezitter/eigenaar daarvan beschermt. Vraag ook dat meteen aan de vigerende MinJusPol. Geürbaniseerd Albina, de toevoerwegen, het vliegveld, de waterwegen en omgevingen, blijven gelukkig en verstandelijk ‘gemeenschapsgoed’ van alle ingezetenen en Surinaamse staatsburgers. Het ingewortelde algemeen en grondwettelijk belang, ook na zogenaamde importdemarcaties, dienstig dient te zijn, te blijven en ook nader zal mogen blijken. Suriname is van alle Surinamers, met respect voor de Grondwet, verdragsrechten cq. -plichten die allen bij bevochten referendum tot stand konden komen en in 1987 ook kwamen. – Claims. Beschuldigingen uit Guyana houden aan. ‘Starbroek News’: “The Amerindian Action Movement of Guyana (TAAMOG) is very concerned about the harassment and detention of the Indigenous people of the Orealla/Siparuta Village by the Surinamese military forces when carrying out their subsistence activity of fishing in the Corentyne River. As a result the Indigenous people are now fearful of using the said river to travel to Berbice to conduct their own business”. http://www.stabroeknews.com/2016/opinion/letters/02/03/taamog-concerned-harassment-indigenous-people-fishing-corentyne-river-suriname-military/ – EBS. Dodson is een maestro in ‘back tracking’ en ook ‘latente spookverhalen’. Op alles wat hij eerder aan wazigs deze samenleving durfde door te brieven en in te sturen…, ‘back tracking’! Compleet ongeloofwaardig gebleken. Bij Skalian-zaakjes was het al zo. Ontmanteling van die rommel en vernietigingsmachines? En dan na enige tijd, een achtstuks en dus allemaal van die eerder verfoeide ondingen(…), de Sarakreek opsturen. En dan nu bij de moordende tariefsverhogingen van de EBS, weer een mistig verhaal. Vertelling, wat niets anders is dan tomeloze ‘quatch’. Vastrecht zou worden afgeschaft en komt men nu terug met een ‘abonnementsterm’ die helemaal op niets slaat. Of het moet ‘puti kloppen’ zijn. Men moet nu 200 tot 300 procenten of meer, aan elektriciteit betalen. No nonsens! SRD30,– ging naar SRD90,– en SRD250,– ging naar zowat SRD450,–. Praatjes van Dodson vullen dus geen gaatjes, alleen de ‘eigen puti’ bij de parastatale. Wat vertelde de DOE-man, aan de samenleving via een ochtendblad? Waarop de welzijn en -doeners Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hopelijk nu wel, krachtig antwoord kan en/of mag geven? http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/02/03/vraagtekens-bij-te-zware-ebs-tarieven/ Gaan we dan, DwT: ‘…parlementariërs, onder wie VHP-leider Chandrikapersad Santokhi, hebben onlangs in een openbare vergadering gevraagd om aandacht voor ‘hoger dan aangekondigde’ stroomtarieven. “Er is een verhoging van 60 procent aangekondigd, maar mensen betalen in werkelijkheid tussen de 200 en 300 procent meer dan zij gewend waren…”, stelde Santokhi. NH-minister Regilio Dodson vindt dat er een complete ‘misvatting’ is over wat de verhoging precies inhoudt. “Het is geen zestig procent verhoging op basis van de oude tarieven…”, onderstreept hij. Het zou daarom geen eenvoudige rekensom mogen zijn om slechts 60 procent meer te betalen dan “…wat men voorheen gewend was te betalen…”, voegt hij eraan toe. Hij verduidelijkt, dat de verhoging juist 60 procent is van de werkelijke kosten om stroom op te wekken in Suriname. “Het oude tarief was ver beneden de werkelijke kostprijs. De juiste prijs omvat ook componenten, zoals schulden, afschrijvingen en een winstmarge voor de EBS”, legt de bewindsman uit. Deze ‘werkelijke stroomprijs’ zou in overeenstemming met belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, zijn overeengekomen. “Vroeger was er geen duidelijke onderbouwing van de tarieven. Er werd veel gegist over hoeveel stroom er werd verbruikt. Met nieuwe, zuivere berekeningen betalen een heleboel mensen ook minder, ondanks de verhoging”, beargumenteert de bewindsman verder. Tot zover DwT. Kortom? Alleen maar ongeloofwaardige Dodson – quatch. De VSB onder andere, is meer dan aan zet en moet komen verklaren of het allemaal wel waar is, wat uit de koker van Dodson aan ‘gestructureerde quatch’ is gerold. Of na wekenlange onduidelijkheid en nu stevig melken van de consumenten, dit allemaal terdege de bedoeling was en is. Men betaalt dus nu ook een deel van de tarieven om structuurmalversaties bij de EBS af te schrijven ofwel glad te strijken? Wat eigenlijk een vorm aan georganiseerde oplichting van de cliënt in zich houdt!? EBS behuisde en verzorgde ‘fufuru man leki santi’, sloot worgcontracten, werd met open ogen bestolen en wil nu ‘grat hari…’, dat de langdurig bestolen/benadeelde samenleving de opgelopen schade via de nieuwe 200/300/400 verhoogde tarieven zonder slag of stroomstoot betaalt? Wordt dat goed begrepen? Juist ja! Kwestie van beperkte tijd. Ook voor Dodson, cum suis. De verraderlijke ingrepen in de koopkracht van de samenleving en uitgeknepen burgers in het bijzonder…, zullen zeer snel moeten worden beëindigd. Er is geen andere weg! Justitia Pietas Fides MMCMLXXIX