February 3, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXX


February 3, 2016

– Opportunist. “Ik heb je nodig voor een aantal geintjes…, en dan…, wegwezen papi!”. Eigenlijk zou men geen woord meer vuil hoeven/moeten maken, ter zake de persoon van Robert Ameerali. Maar wanneer er alsnog wordt geprobeerd te schipperen met de waarheid, dan moet dat terdege en meteen een afdoende en gerichte knauw krijgen. Hij kon/kan zulks, inmiddels niet anders dan hebben ver-/opgewacht. Op een goede zondagmorgen in het jaar 2012, werd de illusoire Ameerali, op een hem maar al te bekende plek aan de Grote Combé, na zijn voorspelbare ‘pindasoepje’ te hebben mogen nuttigen, rechtstreeks en dwingend gevraagd(…), hoe hij het een paar dagen eerder in de bovenbol haalde, om de (red.: gewijzigde) amnestiewet –nu meer bekend als ‘de amnestiepaskwil’– ‘overnight’ te zijn gaan printen en ook nog ondertekenen. Niet alleen dat Bouterse, vermoedelijk toen al vanuit Guyana op Surinaams grondgebied, in de regio Apoera was beland en ‘de paskwil’ bovenal door Ameerali ‘als (burger-) persoon’ en niet met onderliggende titulatuur van ‘waarnemend president’ in functie werd getekend…, maar meer omdat hij blijkbaar de transnationale gevolgen van zijn ‘grensoverschrijdende misstap’ absoluut niet overzag ofwel intellectueel kon/mocht overzien. Het antwoord op die zondagmorgen was dan ook weinig evenwichtig of verheffend van aard: “…jij en Bosje hebben mij in deze rotzooi gezet…”. Elo! Hoe haalt de man het in de bolle kop, kon je dan gevoeglijk denken. Zijn ABOP-kandidatuur als vicepresident van het land, was immers al evenzo als ‘een donderslag bij heldere hemel’ aan-/binnengekomen(…). Vervolgens dan ook weer geheel analoog, aan en in vergelijken met het plotselinge einde en opgeschroefd vertrek als VP van de Republiek Suriname in het jaar 2015. Overwegende, de verrassings-/gelegenheidskeuze voor een kersvers ‘geborgen NDP-er’, in de figuur van ene Adhin. Ook die mag nu, na enkele maanden en dagen van probeersels, wel goed en genoegzaam weten waarom de keuze nu dan in 2015 op hem was gevallen. Maar goed…, dezelfde Bosje en al die andere kabinetsadviseurs, waar Ameerali voor en na 2010 dag/middag/nacht in alle nuchterheid bij op de stoep stond(…), heeft de ‘notoire opportunist’ nu wel publiekelijk en lijfelijk afgebrand. Geheel overwegende, het heersende en moeilijk te bestrijden ‘…a no mi virus…’, waar vele gevorderde opportunisten meer door zijn aangetast…, met een ludiek galgeninterview in de ‘Parbode’ van Februari 2016. Op zijn reactie die bewuste zondagmorgen in 2012…, is hem dan ook woordelijk en diepindringend gezegd, dat: ‘…wanneer het Volk om zijn tegen “hen” gepleegde/-richte wandaad op hem springt, hij überhaupt niemand maar dan ook niemand ter zijde, voor enige ondersteuning terug zal vinden…’. Restte hem zich op de hakken te keren, zo men wil op de hielen om te draaien(…) en ‘het ongewisse’, op die zondagochtend met zijn meer bekender ‘lijfwachten in kielzog’, tegemoet te treden. Zolang deze afgrijselijke man in zijn eigen waarheden blijft geloven, is het wel en nog steeds oppassen geblazen. Kan een boek over worden neergeschreven. Hij zal echter nu levenslang aan Bouterse’s ‘legacy’ of diens ‘nalatenschap’ zijn veroordeeld en verdient daarmee/-omtrent, echt geen spat beter aan toekomstbeeld. Hij profileerde zichzelf solistisch…, heeft uiteindelijk bij Bouterse cum suis ‘huis’ gevonden, heeft lucratiever kabinetervaringen opgedaan en is vervolgens door: – de politiek, de pers, de volksvertegenwoordiging, het buitenland en de eigen samenleving, gedegen afgeschoten. In goed Surinaams: ‘A Nickeerman suku, a trusu, a feni, a sa musu fu tyari. If a habi consensi…, if a no habi dati na ini ing ton ton no so ing yeye, na a srefi gi wi ekte Srananman…’. De geschiedenis zal verder in alle objectiviteit over Robert Ameerali mogen oordelen. Een reeds in 1986 gedetecteerde en meteen na 2010/’12 permanent voorbijgereden station. Overwegend daarbij, ook de mee te nemen megaverspillingen. De onbeschaafder aanbestedingen en primitieve devaluatie-I post-Telting/Hildenberg en dus terdege onder het nu minder geroemde Bouterse-I/II kwartet. ‘Government takes’ en andere gestructureerde diefstallen uit de portemonnee van de burgerij. ‘Nyan patu’s leki santi…, na 2015 ontdekt’. Mede de ongehoorde ontluistering van het Planbureau. Begrotingsfarces en noodzakelijker correcties in ‘het suppletoire’ opgezocht. Preludes voor wat de Surinaamse natie nu allemaal nog moet en zal gaan meemaken. Labiele poging om zichzelf ‘wit te wassen’? Zich te ontdoen van gedragen verantwoordelijkheden? Afschuiven met infantiele redenaties en het nodige aan wazig te houden redeneringen? Met nog heel eventjes, het redactioneel geïnteresseerde Parbode-interview…? Is grondwettelijk een goed uit te buiten recht. Zolang het daarbij blijft en er nimmer herhaling, mag gaan plaatsvinden. Gejammer over uitkleedpartijen in De Nationale Assemblée? Hoe durft hij dat nog even aan te kaarten. ‘Nunca mas…, hombre!’. Dan is het pas goed, de anonimiteit op te zoeken. ‘Who is next…, in line?’. – ‘Goddelijke stuwing’. Inderdaad heeft men ook van die notoire lijpe in SU die beweren een goddelijke stuwing of roeping te hebben om de samenleving het leven knap zuur te maken en de gemeenschap meer nog geprolongeerd, naar het leven te staan. In ieder geval heeft er nu eentje in Nederland bekend, dat hij de ex-minister Borst heeft vermoord. Een vrouwelijke minister van Volksgezondheid die in 2000 en wel op 25 November van dat jaar, de Republiek Suriname bezocht toen het land ‘een kwart eeuw’ staatkundige onafhankelijkheid wenste te vieren onder de regering Venetiaan-II. Bart van U. heeft donderdagmiddag in de rechtbank van Rotterdam de moord Els Borst bekend. De verwarde Van U. heeft volgens de rechtbank verklaard dat de oud-minister van Volksgezondheid verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving. Hij legde de verklaring af achter gesloten deuren, in het bijzijn van zijn advocaat, rechters en de rechter-commissaris. Van U. heeft gezegd dat hij op de fiets naar het huis van Borst in Bilthoven was gekomen en haar daar heeft omgebracht. Van U, opgegroeid in een orthodox-christelijk milieu, kreeg naar eigen zeggen een “…goddelijke opdracht…” om Borst te doden. Hij heeft ook gezegd, dat hij voor de moord meerdere keren bij Borst aan de deur was. – Kundig. ‘Geen nieuwe verkiezingen…, maar wel kundige mensen in de leiding…’, vormt het “credo” van een aantal protestanten. Kun je meteen afmaken met wispelturiger vraagstelling: “En wat gebeurt er, als volgens de meer ingebedde traditie…, zeer gebruikelijk en overwegend het intellectuele vermogen van de periferie, niet geluisterd wordt naar al die ‘kundige mensen’ en de ‘leeglopers’ hen geoefend de laan opsturen?”. Wat gebeurt er met de mensen, waarvan een substantieel deel al sinds het rampjaar 1980 werd aangesteld, maar omwille van het irrationele, de tent voorspoedig, voorshands en voortvarend moesten verlaten om plaats te maken voor de “…no no’s & nobodies…”?. ‘Har a dam…, wijsneus!’. – “A no mi…!”. Als de voorzitter het niet heeft gedaan of de opdracht absoluut niet heeft gegeven, dan nemen ‘wij’ de schuld op ons. ‘Mea culpa, maxima culpa!’. Omdat wij voortvarend initiatief hebben getoond om de officiële documenten van De Nationale Assemblée –op eigen houtje– zodanig te wijzigen, dat de oppositie gevleugeld kan gaan spreken over “vervalsing” en een serie ‘vals ingerichte papieren’, welke vervolgens als werkdocumentatie naar de rechter werden ge-/verzonden, tijdens een wederom lopend rechtsgeding. Wie in deze vooraanstaande farce gelooft, moet maar lichtelijk een dwingend bezoek brengen aan de Cultuurtuinlaan. – Kapotmaken. Nu dreigt men ook door allerlei maatregelen, bedrijven in de expeditie en verschepingssector kapot te maken. Allen door middel van krankzinnig verhoogde tarieven. Het departement Financiën van Hoefdraad om overleg gevraagd, heeft na een week nog niet gereageerd op bedrijvenaanvraag in overleg te treden. – Begroting. Op de donderdag het voornemen om de Begrotingsbehandeling na convocaties in het parlement te hervatten. Door een schandaal rond vervalsingsweergaven van documenten en de website van De Nationale Assemblée ontstond een impasse die nog wel effekes kan gaan voortsudderen. In ieder geval, is een zeer groot deel aan vertrouwen in de ‘nationale politiekvoering’ weggevallen en zal maar moeilijk herwonnen worden. Volgens Jogi van de VHP, zal men prudent deelnemen aan de begrotingsbehandelingen en debatten. – Verhevigd. Alsof er niets aan de hand is, gaat het Carnaval do Brasil onverminderd in kracht door. ‘Zika oder nicht…, wir haben carnaval’. Blijkt volgens een BBC bericht, dat het Zika-virus uit het Afrikaanse land Oeganda kwam. http://www.bbc.com/news/world-africa-35431181 Wat heeft eigenlijk aan ziektes, daar niet de geboortegrond. “Le SIDA” of HIV/AIDS evenzo. Het Nederlandse kabinet schenkt een kwart miljoen euro aan het Rode Kruis voor de strijd tegen het Zika-virus. Dat heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, donderdag bekendgemaakt. Het geld wordt onder meer gebruikt, voor de bestrijding van broedplaatsen van Aedes-muskieten. Door de beet van deze mug, kan de ziekte overgedragen worden van mens tot mens. Ook seksen zou volgens Texaanse wetenschappers, hebben geleid tot overdracht. Daarnaast wordt het geld besteed, aan voorlichting en analyse van water. – Somo. De leider van de Pertjaja Luhur geeft aan op zijn ‘qui-vive’ te zijn, nu er onweerlegbaar is vastgesteld, dat de NDP uit is op vernietiging en/of decimering van zijn partij. Zal de NDP en paarse leiding, als het aan Somohardjo ligt, bepaald niet lukken. Met betrekking tot de Sapoen/Chitan ‘case’, zijn er al volgende stappen ondernomen. Pertjajah Luhur (PL) heeft de waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, op de woensdag jl. formeel gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het gaat mede om een DNA-document, dat gebruikt is in een rechtszaak over het terugroepen van de dissidenten Raymond Sapoen en ‘brother in arms/crime’ Diepakkoemar Chitan. De brief is door advocaat Gerold Sewcharan geschreven en gedeponeerd, in opdracht van Pertjaja Luhur. Justitia Pietas Fides MMCMLXXX