January 20, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXVII


January 20, 2016

– Overheid. De Overheid faalt op ergerlijke wijzen, in sommige regio’s. Onder meer in Paramaribo Noord waar illegale (auto-) schoonmaakbedrijven niet worden aangepakt en het milieu consequent vervuilen. Lateriet en andere zandsoorten, in de riolering? Stof-/wateraanslag(-en) tegen gebouwen/muren in de rechtstreekse omgeving. De bestuursdiensten en de buurtmanagers kunnen maar weinig uitrichten, tegen onverlaten en vergunningloze bedrijven die hen desavoueren, wanneer er vanuit de districtscommissariaten additioneel geen ondersteuning wordt ondervonden. Allemaal resten en restanten van wat Ameerali als chaotischer erfenis heeft achtergelaten, bij het willekeurig ontnemen van (bedrijfs-) vergunningplichten. Niemand weet goed wat te doen. Maar de Fiscus en de Arbeidsinspectie, onder meer ter zake ontbrekende salaris-/arbeidslijsten, zijn er ook nog om de illegaliteit en andersoortige overtredingen/misdrijven te bestrijden. Op te treden tegen bedrijvigheden die nauwelijks ‘overhead’ hebben, maar wel luidruchtig compressoren en industriële stofzuigers in woonwijken in-/neerzetten en daarmee geluids-/vuiloverlast distribueren, zonder dat daartegen wordt of kan worden opgetreden. Letterlijke (wit-) wasbedrijven, waar binnen- en buitenlandse avonturiers, een snellere vermogens aan was, uit weten te wringen. Waar blijven de beloofde districts- en ressortplannen? Voornemens…, waar men bij bepaalde politiek beladen gelegenheden mee schermt? Nergens te zien, te horen of te ervaren. Woonbuurten worden gewoon geterroriseerd, door elk mogelijke onverlaat die van de straat komt, een willekeurig pand/terrein inneemt of betrekt, lawaai compressoren en/of industriële stofzuiggeluiden introduceert, naast het onnoemlijke en ontelbare malen slaan met auto-/cabinedeuren. Gepaard gaand met het nodige aan schutting-/dreigtaal die de zaak, ook nog een keer of wat, willen overstemmen. De Overheid faalt en de bestuursdiensten, raken met de dag gefrustreerder. Om het nog maar net niet te hebben, over hoe corruptiegevoelig deze zaken zich zouden kunnen gaan ontwikkelen en verhouden. ‘Regel mi ete wan tu dey, noh meester…, i sabi toch’. – Voor de bijl. Hoefdraad vs. Bijlhout, in een ‘redi musu – draaideur’ terechtgekomen? Een interessant epistel ter zake hedendaagse wantoestanden die de Centrale Bank van Suriname, de Regering Bouterse I en II cum suis, het Ministerie van Financiën in het bijzonder willen begeleiden…, schreef Walther Donner. Aan divergente redacties om vrijblijvend die aandacht te besteden/geven aan de opgeilende materie. Maar Donner maakte wel een ‘info-foutje’. Bijlhout was maar enkele uren staatssecretaris in een NL-regering Balkenende-I. Haar leugens, misleiding, maatschappelijk bedrog en de verzwegen foto’s bij de volksmilitie in SU –van na de 08 December 1982 moorden– brachten haar onherroepelijk ten val en waarschijnlijk in dit verdrijf, niet eens een gesuggereerde klikkende ‘redi musu’ die in de buurt van de Verlengde Rust & Vredestraat nochtans daar huishield. Een interessanter update, in: Meer dan een dag, 2008, 335 p., Aspekt – Soesterberg, ISBN 978-90-5911-701-3 http://www.parlement.com/id/vg9fgopy4rxs/r_r_ph_philomena_bijlhout http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/164305-afgetreden-bewindslieden-kabinetten-balkenende-2002-2010.html https://www.youtube.com/watch?v=ZDwcI8NxY1o http://sms.woonstadrotterdam.nl/Pub/ Woonstad-Rotterdam/Afbeeldingen-en-Documenten/Afbeeldingen-en-Documenten-Klantenraad/Interview_met_Philomena_Bijlhout.pdf http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2177856/2008/10/27/Bijlhout-lsquo-Ik-onderschatte-de-impact-van-het-woord-militie-rsquo.dhtml http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/07/24/T080.htm en https://nl.wikipedia.org/wiki/ Philomena_Bijlhout – Klap. Aan het einde van de dinsdagmiddag…, kwam het bericht met een klap terecht in de ‘Surined expat-gemeenschappen’ en de autochtone Surinaamse samenleving, hier te lande achtergebleven. De in 1968 naar Nederland geëmigreerde nachtegaal uit Moengo, Max Nijman (74), is niet meer. Nam in 2012 al publiekelijk afscheid van het decennialange podiumgebeuren, in SU en in NL. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33362 https://www.youtube.com/watch?v=1q3oafMKb1Y https://www.youtube.com/watch?v=OwcH4bTm3mc https://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0 – ‘Breather’. Geruchten willen al sinds het afgelopen weekeinde, dat de MinFin Hoefdraad effekes de stekker uit de Suri-connection heeft getrokken en een regionaal rustoord opzocht. Ging toch maar even nadenken, over de verstoorde ‘poli poli’, in relatie tot economische en monetaire verhoudingen. Alles in vergelijken met het evenwichtige bij het IMF beleefd en de stormen die hij vandaag de dag in een oververhit SU, moet leren ‘bedwingen’. Ook ‘Gersie’ die de Centrale Bank onder Hoefdraad al eerder ‘in het initiële en intrinsiek’ verliet, zou zijn aangezocht om de ernstig verdachte “G.”, in deze rubriek aangezet, te zullen mogen invullen. ‘Neen…’, niet Goedschalk “schalkje schalkje”. ‘Glücklich nicht der HOG im frage…, oder ja im focus…?’. – Google Alerts Suriname. Koloniale geschiedenis en bruikbaar aangelengde ficties, de Caricom-mogelijkheden voor de Suri-rijstsector en de riskanter plannen van Tullow Oil. http://www.examiner.com/article/riding-the-spirit-log-suriname. http://amandala.com.bz/news/belize-rice-guyana-jack-charles/ http://www.oedigital.com/component/k2/item/11381-tullow-eco-take-on-guyana-exploration-block – Uitstel. Het staatshoofd zou de leiding van De Nationale Assemblée (DNA) hebben gevraagd om deze week nog geen (begroting-)vergaderingen uit te schrijven. Trias Politica…? ‘A sori keba’. De voorzitter van DNA wil wel de zaken voor het einde van Januari 2016 hebben afgerond. Begrotingen moeten worden uitgevoerd? Of de middelen daarvoor aanwezig zijn en beschikbaar kunnen worden gesteld, zal de minister van Financiën in samenspraak met de Centrale Bank en het parlement moeten aangeven. Men zegt echter en nog wel achter de handpalm, dat deze monetaire autoriteit, uitlandig zou zijn. – Misleiding. Intussen worden stemmen gehoord die verontschuldigingen van het staatshoofd eisen, daar waar het volk op gruwelijke wijze werd misleid. Enkel en alleen om verkiezingen in 2015, met een valse voorstelling van financiële zaken, naar de eigen hand te kunnen zetten. ‘Owru gwenti, yere!’. – Orde. De eigenaar van de vorige week te Apoera neergestorte Cessna heeft verklaard, dat het ongeluk niet te wijten kan zijn aan een technisch mankement, maar gelaten de conclusies van het algehele onderzoek toch wil afwachten. – Crisis. Als men de berichten nadrukkelijk volgt, is het Academisch Ziekenhuis in groter problemen dan tot nog toe naar buiten werd gebracht. Men loopt op de tenen…? Dan staat het water, dus al aan de beademingsopeningen. – Geijkt. Er worden door de nieuwe directie van de Energiebedrijven Suriname geijkte maatregelen genomen, tegen een ieder die in overdaad en overdreven welstand zou opereren…, binnen de energiemonopolist. Dat is dus een groot deel van de huidige staf. Binnen en buiten. – Relatie. Het gaat niet goed met de man-/vrouwverhoudingen in het land. Binnen vier en twintig uur, moord en zelfmoord in en/of bij twee partnerschappen. In Wanica de eerste en een tweede te Sarakreek, grensgebied Sipaliwini/Brokopondo ten zuiden van het stuwmeer. – Fooi. De katholieke kerk in Duitsland heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 6,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Meer dan duizend mensen ontvingen financiële genoegdoening. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant Neue Osnabrücker Zeitung onder alle 27 bisdommen in Duitsland heeft gehouden. De kerk droeg bovendien bij aan de kosten die sommige slachtoffers voor psychologische hulp hebben gemaakt. De katholieke kerk maakte in 2011 mogelijk dat de slachtoffers een aanvraag voor financiële compensatie konden indienen. – Lek? Hoe kom je erbij? Natuurlijk is er geen lek. Maar wel een miljoenen kostend onderzoek nodig. De Commissie Schouten heeft geen aanwijzingen gevonden dat er door een of meer fractieleiders is gelekt uit de Commissie Stiekem. Feiten of omstandigheden die zouden leiden tot het met opzet breken van de geheimhoudingsplicht, zijn er niet. De commissie “betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen”, staat in het woensdag gepubliceerde rapport. Geconcludeerd wordt dat er geen gronden zijn om tot vervolging over te gaan. Lekken uit de Commissie Stiekem mag niet en geldt als een ambtsmisdrijf. In de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractieleiders zich bijpraten over staatsgeheimenzaken die inlichtingendiensten AIVD of MIVD aangaan. De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-kamerlid Carola Schouten, deed onderzoek naar het vermeend doorsluizen van informatie uit de Commissie Stiekem aan NRC Handelsblad in februari 2014. CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) deed vervolgens aangifte. – Tanken in NL. Automobilisten profiteren van de alsmaar dalende olieprijzen. De benzineprijs aan de Nederlandse pomp ligt nu al op het laagste niveau in jaren. Er kan zomaar nog eens 20 cent van de literprijs af gaan, heeft consumentencollectief ‘Unitedconsumers’ uitgerekend. De landelijke adviesprijs voor een liter ‘Euro95’ bedraagt inmiddels 1,52 euro. Bij sommige pompen betalen consumenten niet meer dan 1,30 euro. En voor een vat ruwe olie moet op de markt nu een kleine 28 dollar neergeteld worden. Als de olieprijs naar 20 dollar per vat zakt, dan daalt de adviesprijs voor snelwegstankstations volgens Unitedconsumers naar 1,43 euro. Bij een olieprijs van 10 dollar is de consument bij zijn tankbeurt waarschijnlijk nog maar 1,32 euro per liter kwijt. Voor goedkope pompen, waar weinig tot geen marge gerekend wordt, betekent dit dat de literprijs in theorie richting de 1,10 euro kan gaan. – Onrust na misleiding. CDA, SP, D66, PVV, ChristenUnie en GroenLinks in de Tweede Kamer beschuldigen minister Van der Steur in het Kamerdebat over de zaak-Maat ervan dat hij een onderzoeksrapport dat hem persoonlijk niet uitkwam, heeft achtergehouden. Volgens de partijen is de minister ervoor verantwoordelijk dat het maanden duurde voor de informatie bij de Tweede Kamer terecht kwam. D66 vindt het verdacht dat Van der Steur na vier keer vragen door de Kamer nog niet met de feiten kwam. Ook in NL dus ministe-riële misleiding, met groter politieke gevolgen. Justitia Pietas Fides MMCMLXVII