January 19, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXVI


January 19, 2016

– Tijd. Het is de hoogste tijd, dat Chitan en Sapoen de eer aan zichzelf houden en de chaos rond hun politiek aangetaste verschijning niet nog groter maken. Het land heeft geen tijd te verdoen, omdat enkel twee mensen die zich verraderlijk hebben opgesteld ten opzichte van het ‘aangegane partnerschap’, een hele Republiek Suriname ophouden. ‘It is time to go’. De hoogste tijd om het hoogste college van staat in de gelegenheid te stellen, de begrotingsbehandelingen af te ronden en gedegen antwoord op alle vragen te krijgen die aan de Bouterse II zijn gesteld. Of het moet natuurlijk zo zijn, dat de liefde die Chitan en Sapoen voor zichzelf en eigen ‘puti’ hebben, al het ander aan meer acceptabele elementen op deze aarde, dreigen te overstijgen. Dan hebben ze wel een veel groter probleem, voor nu en ook in de toekomst. Als ze op een opportunistische winstoverwinning uitzijn, dan is dat per definitie te boek te stellen, als een zowat de volmaakte pyrrusoverwinning. Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning. De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen die Pyrrhus leverde tegen de Romeinen. De Pyrrhus die hier bedoeld wordt, was koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland). Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen tegen de Romeinen. Toen een van zijn generaals hem met zijn overwinning wilde feliciteren zou hij in woede zijn uitgebarsten en opgemerkt hebben “Nog één zo’n overwinning en ik ben verloren…”. – Slavenverhalen. Over Suriname’s geschiedenis verschijnt van alles en nog wat. Zo ook een Google Alert op de dinsdagmorgen met daarin een verwijzing, naar: ‘Historians: pupils should be taught about Scotland’s role in the slave trade’. http://www.heraldscotland.com/news/14213248.Telling_a_slave_s_story_in_schools/ – Missie. De regering van de Filippijnen stuurde in December jl., met spoed een gezant naar Suriname om de aangemelde onregelmatigheden rond gezondheidspersoneel, uit het voornoemd verre land overgekomen, indringend te bespreken. De officiële verslaglegging van de missie wordt summier teruggevonden op: http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/8380-phl-ambassador-to-brazil-meets-with-labor-minister-of-suriname-to-address-concerns-of-filipino-nurses – Zika. Meer dan in Suriname, zit men in Brazilië en Frans Guyana —Institut Pasteur— bovenop de gevolgen cq. effecten van het Zika-virus, dat ook ons land stevig is binnengedrongen. Vooralsnog groter delen van de bevolking en bezoekende burgers aantast. De BBC gaf het volgende verslag van de Braziliaanse inspanning. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-35336618 http://entomologytoday.org/2016/01/12/zika-virus-genome-sequence-published-by-the-institut-pasteur/ http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/ip-tip011116.php – Run. Hoort erbij? Marginale en dus geen strategische voorraden. Dat werd maandagmiddag weer duidelijk. Wat was er aan de hand? De bevoorrading stagneerde even en de files namen het wegdek heel gewoon over. Een van de grootste brandstofleveranciers ging door zijn voorraden heen en men week massaal uit naar de concurrent. Vele automobilisten rijden dezer dagen weer rond, met een marginale hoeveelheid aan brandstof in de tank. Liepen dus al gauw droog en gingen over tot rijvorming bij Gow2. Al loopt het schip met brandstoffen van de concurrent nu wat sneller binnen, duurt het altijd nog wel even, voor de brandstoftankstations weer op niveau zijn bevoorraad. De achterstand van verkopen, daar ook nog bij meegenomen. Komkommertijd brengt natuurlijk ook, terechte angsten voor schaarste met zich mee. Alles wordt nu op scherpte van de snede bereden. – Scramble. Met alles ging/gaat het zo, in een regering Bouterse I en II. Puur uit zelfbehoud van de ‘a no mi’. Terugdraaien van genomen besluiten, uit groter angsten voor politieke onrust en erupties bij de burgerij. Niemand kan vandaag de dag en in een tijd van minimaal vertrouwen, nog een ander overtuigen, dat de vervolgverhogingen aan elektriciteitstarieven, niet daarom alleen al ‘snellius’ zijn bevroren. Wat bevroren is…, kan echter ook ‘overnight’ ontdooien, in ‘onzekere tijd’, waarbij grilligheid meer regel dan uitzondering is geworden en vertrouwen geëvaporeerd. – Warlords. De publicist Ioan Grillo wist de besloten wereld van de drugsmaffia in Latijns-Amerika binnen te dringen en deed daar in Time Magazine uitgebreid verslag over: “Meet the New Gangster War Lords of Latin America”. Vrijblijvende aanvullingen, hoegenaamd ook wel ‘discreet’ toegestaan: http://time.com/4184368/drug-cartel-gangsters-ioan-grillo-book-excerpt/?xid=newsletter-brief – Audio visueel. Beeld noch geluid…, van/over wat en/of wanneer, de samenstelling ener eerstens afrondende begrotingsvergadering in het parlement mag gaan plaatshebben. Een patstelling ofwel wat de Engelsen, een ‘ stale mate ‘ willen benoemen. Kan nooit lang meer dueren. Men kan op dit moment geen kant uit en de democratie, is door een aantal corrupt gefriemelde op de helling gezet. Het kosmische rekent natuurlijk wel met de onverlaten, op afroep in z’n geheel af. – VSB. Zeer grote bezorgdheid maakte zich intussen meester van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De verklaring op de dinsdag van de VSB: De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wenst naar aanleiding van de situatie op de valutamarkt in Suriname aan te geven, dat het met zeer ernstige bezorgdheid de meest recente ontwikkelingen op dit vlak heeft waargenomen, in het bijzonder: 1. het beleid van de monetaire autoriteiten, te weten de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, waarbij er vier koersen worden toegestaan, hetgeen de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid voor ondernemers vergroot voor wat betreft economische bedrijvigheid; 2. het geven van vergaande monetaire bevoegdheden aan, inclusief het bepalen van de koers aan personen en instanties, die niet in de Bankwet genoemd zijn, met name de Vereniging van Cambiohouders; 3. het slechts werken met één bank, terwijl ondernemers het best gefaciliteerd kunnen worden bij hun eigen bank; 4. de verdere ontwrichting van de economie en toename van het gebrek aan vertrouwen in de monetaire autoriteiten door dit beleid van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën; 5. de faciliteit voor slechts een gedeelte van de productiesector, waarbij totaal voorbij wordt gegaan aan andere belangrijke productiesectoren, zoals de agrarische sector, de mijnbouw en de dienstensector, omdat het verouderde concept van importsubstitutie wordt gehanteerd. De VSB is van mening, dat om de economie weer op het goede pad te leiden, dialoog met alle relevante actoren een absolute noodzaak is en dat voorts de Sociaal Economische Raad (SER) herbenoemd dient te worden op de meest korte termijn. – Olie. Met de driftige komst van Iran op de internationale oliemarkt…, ook nog het volgende aan oorzaken en gevolgen, mogelijk te moeten verwerken. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat de oliemarkt tot eind 2016 onder druk blijft staan. Overaanbod, milde temperaturen en tegenvallende economische groei in onder meer China, Rusland en Brazilië hebben een negatief effect op de olieprijzen, schrijft de organisatie in een dinsdag gepubliceerd rapport. In het derde kwartaal van vorig jaar was de vraag naar olie nog met 2,1 miljoen olievaten per dag gegroeid. In het afgelopen kwartaal groeide de vraag nog maar met 1 miljoen vaten per dag. Halverwege januari was de prijs voor ruwe olie gedaald naar een niveau van twaalf jaar geleden. Het IEA verwacht dat er tegen het eind van het huidige kwartaal nog eens 300.000 extra olievaten per dag geproduceerd worden, doordat Iran meer olie zal produceren. Eerder deze maand werd aangekondigd dat de sancties tegen het land worden opgeheven, als Iran zich houdt aan gemaakte afspraken over atoomactiviteiten. Justitia Pietas Fides MMCMLXVI