January 15, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXIII


January 15, 2016

– CBvS. Het gaat absoluut niet goed in het monetaire. Maar wat men nu moet meemaken is bij de x@7*… af! Is de Centrale Bank bij Bankwet, Grondwet en wat al niet meer aan ‘strategisch plan’ wilde benoemden, de grondwettelijk nog steeds ‘monetaire baas’ in Suriname of is dat gezelschapsclubje van ene Bailal vs. Hoefdraad, daarvoor in de plaats gekomen. Een website maakt doodleuk bekend, dat ‘de cambiohouders’ in zogenoemde vereniging vergaderd, op termijn gaan bepalen, ‘wie wel en wie niet’ grootondernemer is en via ‘een staatsbank’ ook nog mogen stipuleren wie bij een ‘names & faces doctrine’, op een lijst kan worden geplakt en doorgestuurd naar de Centrale Bank van Suriname…, voor het in aanmerking komen van ‘betaalbare vreemde valuta-eenheden’, tegen gereduceerde en gezapig geïnstrueerde/aangegeven koersontwikkeling(-en)? Bla bla bla bla en nog eens ‘bla’! Deviezen zullen er wel weer zijn voor de geselecteerde grootheden onder de ondernemers. Waar ze ‘valutawijs’ vandaan komen, blijft informatief heel gewoon ‘wazig’. Of is er ergens iets stevigs ‘over time’ inmiddels en gedurig opgepot? http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33274 – What the hell is goin’ on? Voor de goede ‘orde van staat’, het volgende aan wetmatigheid. https://www.cbvs.sr/nl/wetten/wetten/645-bankwet-1956-zoals-gewijzigd-in-2010 https://www.cbvs.sr/nl/slider/1219-centrale-bank-van-suriname-strategisch-plan-2015-2018 – Helikopter. Brandlucht en hevige rook. Een ‘helikopter van staat’, werd ingezet om de brand en rookbron/-kolom te ontwaren. In het district Commewijne bleek een onverlaat een groot terrein te ontbossen en de opengestoten delen van de flora, in brand te hebben laten steken. – Ontslag. Wie zijn gemener? De meester of de onderwijzeres? Naar analogie van een artikel in de laatste ‘Parbode’, zou ‘de meester’ gaan verdwijnen uit de klas? Vandaag de dag een bekender verhaal…, dat veel lijkt op ernstig geval uit de eindjaren van de vorige eeuw, toen een jongeman uiteindelijk als jong adolescent vertelde…, hoe hij geniepig en bij herhaling geknepen werd op een particuliere school ten westen van de Amerikaanse ambassade door ene juf ‘Paidin’. Vandaag de dag weer een ontslaggeding, dat ouders willen aanspannen tegen een schooljuffrouw die aan kindermishandeling zou doen, op een lagere school ten noorden van het Rietbergplein. Zou een leerling in de eerste klas van die school zelf op een stoel hebben vastgebonden om de beweeglijkheid van het kind te temmen. ‘Dagu ye tai, libi sma e mag tan waka…, juffertje!’. Wie is nou gemener gebleken in de knuffel- en opvoedingstaken. De meer nuancerende en gezaghebbender ‘meester’ die nu volgens ‘Parbode’ gaat verdwijnen of de hem vervangende ernstig geniepig ingestelde ‘juffers’. ‘That’s the real question, anno domini 2016’. Misschien dat Peneux ook daar een volwaardige statistiek van weet te trekken en produceren. ‘A man musu fu sabi ala sani…!’. Net als zijn nieuwe baas…, in beter doen altijd al beweerde. “Mi sabi ala sani…, san e pesa ini Sranan!”. – Apoera. Weer slecht nieuws uit Apoera. Er is een vliegtuig neergestort en daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Piloot en een ondernemer uit de binnenstad van Paramaribo, kwamen om het leven. De drie gewonden zijn in een plaatselijke kliniek onder medische behandeling gesteld en wachtten rond het middaguur, op transport naar Paramaribo of Nieuw Nickerie. Onder hen zou zich ook de zoon van een bekende tv-persoonlijkheid bevinden. – Kleding. Wat moet de verpleegster dan dragen als haar kledinggeld niet op tijd in haar ‘puti’ rolt? Het wordt steeds armoediger in dit land. We denken aan de gerafelde uniformen die men in 1993 aantrof bij het Nationaal Leger. Arnold Kruisland heeft volkomen gelijk. Het land is in een paar dagen tijd, weer teruggeworpen in een situatie die zich glansarm kenmerkte, na de misdaadcoups van 1980 en 1990. Armer en in nog dieper verval. Maar men heeft weer wel, een propagandajoker en knuffelnozem te grazen die geheel welwillend gedurende meer dan 12 maanden een onrechtmatig verkregen ‘dubbel salaris’ toegeschoven kreeg en ook nog ‘cashte’? Men kent er nog een, in dezelfde contreien en klassensoort. Nu weer zo’n parvenu met een ongehoord absurdistisch verhaal aankomt dansen, dat hij er bij herhaling met zijn ‘megatoppers van staat’ over gesproken heeft…? Waar zou hij dat voorbeeld, nou toch eerder hebben getrokken? Niet werken voor wat je er ook nog bij krijgt? In de bekender prolongerend ofwel onbewaakte comptabiliteitschaos. Nog ergerlijker (top-)gebroed dus. En zijn het vermeende omissie? Of weer die van een ander…, in het ‘a no mi’ doctrinespelletje’? Men dat allemaal opportunistisch en ‘in politicis’ dreigt te misbruiken…? De betrapte “lul – majoor”, heeft daarvoor echt geen derden topperbeding nodig. Hij heeft zich immers al jarenlang, conform een aangedreven…, eerder ook nog aangevreten karikatuur –op en liefdevol– ersntig sociaalbewust aangesteld, toch?! Lulkoek! Terugbetalen aan de benadeelde samenleving en niet verder leuteren, als zijnde de ‘heilige Jozef’, over een ernstig onvervalst corrupte en dus meer nog onaanvaardbare zaak, klojo…! Hopelijk voor de gemeenschapbenadelende onverlaat en zijn propagandistisch – anarchistisch – populistisch verstoringstemgedrag…, krijgt deze fenomenaal geniepige geen rechtsgeldig(-er) en uiteraard waardiger strafgeding aan de aangebrande kont hangen. ‘A no mi du yere…, baas! A no mi, Papi. Na dem tra man du, yere!’ ‘Clad-stylingboys sa musu e fu luku na tori disi, bun…!’. – Vast. De Justitie heeft de verzekerde bewaring van Romano M., direct of indirect – actief/passief betrokken bij een zeer heftig verlopen roofoverval te Geyersvlijt, op een bekende valutahandelaar gepleegd, wederom met het wettelijk voorgeschreven aantal dagen verlengd. Het zou hierbij mede gaan om de (pleeg-) zoon van het staatshoofd. Met naam en toenaam, ogenblikkelijk na het gepleegde feit gearresteerde M. Naast de hem nader bekende criminele bendeleden. De ‘full sized pick up truck’ van M., was dan ook meer betrokken bij de uitgesponnen criminele handelingen aan de Bonistraat en andere zijwegen in Paramaribo Noord. Verder zijn er tijdens het justitieel vooronderzoek, be-/verzwarende verklaringen vast-/afgelegd, ter zake actiever medeplichtigheid van M. Het onderzoek duurt voort. – ‘Lokale Chinezen’. De ambassadeur van de Volkrepubliek China, vraagt nadrukkelijker bescherming voor ‘lokale chinezen’? De ambassadeur mag en moet echter, enkelvoudig en alleen, enige ‘up step’ beschermingsnorm vragen/verzoeken, voor iedere Surinamer op dit grondgebied en ingezetenen in/van het land. De ‘speciale verzoeken’, deed de nogal weinig ingehouden gezant, tijdens een ontmoeting met de politie korpsleiding. Bijeenkomst over beleid en interesseveld, met betrekking tot wenselijk geraakte “CCTV – installaties”. Noodzakelijke veiligheidselementen die Suriname, uiteindelijk na vele jaren, op het punt staat aan te schaffen. Nog wel ter uitbreiding en coördinatie van wat al is opgesteld, door particuliere, parastatale, bancaire en ander geïnstitutionaliseerde overheidsvestigingen. Zaak die al meer dan vijftien jaren geleden werd aangevangen…, maar tussen 2010 en 2015 schromelijk werd verwaarloosd. Aldus wilde ook een ochtendblad aan deelinformatie aanmelden. Justitia Pietas Fides MMCMLXIII