January 13, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXI


January 13, 2016

– JOJO. Als een jojo wordt de gehele samenleving afgestoft. Zowel door de vergane Bouterse-I, als de Bouterse-II regering. Neem nou de EBS-aansluitingen. Dan wel, dan niet, dan weer wel en dan een soortement ‘afu skoinsi’ aansluitingskosten regulateur. Wel aanvoer kabels betalen, dan weer niet, dan weer wel…? Niemand weet precies, wat in 2015 nog duidelijk werd toegezegd en dan weer in 2016 wordt herroepen of intrinsiek/inhoudelijk/fundamenteel veranderd. Net zo met die Skalian-troep. Dan worden ze wel door de Paluisten gedoogd, dan door de Doe-isten aan kant gesleept…, met de opdracht ontmanteling en vernietiging. Die gabbers en jatters op de grote (grens-)rivieren komen ook aan de beurt. Herordening goudsector, ‘so bun’! Plotseling Dompig weggebonjourd. En dan weer niet de ontmanteling/vernietiging. De Skalians gaan naar de Sarakreek, voor de verdere milieuvernietiging. Waarvoor, dan een schijntje aan stichtingskosten moet worden betaald. Milieueffecten? Gewoon negeren. Dat is het dan weer, ten behoeve van notoire recidive. Vervolgens in het strafwaardige, ernstig strafbare feiten geconstateerd. Onderzoek, recherche, aanhouding en vrijheidsbeneming formeel gelast. Gerechtelijk strafvonnis, volgde. En dan nog voordat de straf volledig is uitgezeten…, gratie?! Weer om nog heftiger strafbare feiten te plegen en er in bepaalde gevallen zelf doden moeten vallen. Romano M. cum suis of de Panama-connections. Allemaal internet bekend. Met foto’s en video’s gecompleteerd. Mensen worden vanaf 1980 doodgewoon vermoord. Amnestie voor daders en coupplegers al in 1980 ‘under the gun’ geforceerd. Ook wordt door Bouterse onderzoek en vervolging geëist in de 08 December 1982 moordzaak. Stuiting verjaring, door parlement en maatschappelijke druk. Start uiteindelijk allemaal, onder gedegen pressie van binnen- en buitenlandse krachten. Ook nog wel in 1999/2000, in nadagen van de regering Wijdenbosch. Gevolg? Onderzoek, vervolging, strafproces bij de krijgsraad, na zowat decennia aan traineren en dan uiteindelijk, als de halszaak op z’n einde loopt (…), de substantiële verklaringen van belangrijker getuigen, waaronder Rozendaal en anderen. Een amnestiepaskwil zonder enig recht van bestaan, is dan aanvullend zo gepiept. Onder regie van de meest corrupte in het parlement. De rechterlijke macht intervenieert zeer terecht en wel op verschillend niveau. Maar dan komt Dew Baboeram op schoot zitten. Kenmerkend voor een gejojoot individu. Monetaire gedoe? Nog mooier gebakken. Na de multipele debacles met een Goedschalk op de Centrale Bank…, een duo- ofwel trippelherstel, door de vele verloren jaren van gedurfder econ-oponthoud heen…, middels onophoudelijke inzet van de combinatie Telting/Hildenberg cum suis. Tot twee-/driemaal toe. Als het niet meer was. Vervolgens dan een nieuwe vinding uit het buitenland binnengebracht. Vertrouwen in ene Gilmore Hoefdraad gesteld. Om dan te ontdekken, dat het Goedschalk-concept in nog erger mate en effect uit de kast werd gerold. Geldschepping ofwel monetaire financiering, ‘leki santi’. Niets is meer veilig en de misleidingvoorwaarden zijn legio. Mensen met een beperkt sociaalvermogen worden zelf, gewoon niet meer op tijd uitgekeerd. ‘A moni no de, a moni de wel, a moni skeer…!’. ‘Jawel, Srrrrrrd nanga US-dalla skeeer, ook tu!’. Neem maar gerust en vertrouwd aan, dat ook die ene Goedschalk direct of indirect met zijn verwrongen adviezen, iets te maken heeft met het vernieuwd ontstane echec. Over de luchtvaart, mag men per definitie het hart vasthouden. Want ook daar weer, een korte bocht en een tolerantiegraad om op te schieten. ‘Ai Sranan mi pobresito kondre’. ‘Universidad de Habana/Caracas styling’. ‘Cum Laude’. ‘Wi kondre tru tru, kom klari’. – JOJO II. ‘Sapoen con Chitan’. Welles en weer nietes, uit het parlement te verjagen? Van wie je het wel en weer niet kon verwachten, allerlei verhaaltjes die de juridische spitsvondigheden alleen maar onverhuld wensen aan te vullen. Net zoals bij het 08 December 1982 strafproces, zijn er minstens vijftien mensen doodgeschoten…, maar vindt men onuitputtelijk van alles en nog wat uit om de rechtsgang te traineren en de internationale rechtsorde te tarten. Uiteindelijk komen er wel ook daar veroordeelden en zullen de illusoire Chitan & Sapoen, vanwege onrechtmatige en verfoeilijke daadstelling, het veld moeten ruimen. Een heleboel energie verspillend en het land nog langer opgehouden, naar een acceptabel ontwikkelingsniveau te mogen gaan. De internationale en nationale pers vermoedt woordelijk, dat ook Chitan & Sapoen beloond zullen worden met een duur betaalde baan bij de overheid of in het parastatale. Ter verdere beveiliging van de eenling – positie. Het is nu eenmaal zo, dat wederrechtelijk en wederwettelijk handelen in de Republiek Suriname dik wordt beloond en de nationale gijzeling dan weer kan prolongeren. Hoe lang nog die maar al te doorzichtige gein? Juist ja! Tot het verstandelijke vermogen, richting de meer geciviliseerde wijkformules mag opstomen. Traineren…? Let goed op, wil men nog iets naders verduidelijkt hebben of überhaupt van kan leren, overwegende de transnationale rechtsorden. Processuele laksheid of het traineren van de rechtsgang, kan nimmer tot het afwijzen van rechtsverzoek(-en) leiden:http://nicokwakman.blogspot.com/2012/06/het-strafrechtelijk-bewijsrecht-in.html http://www.waterkant.net/suriname/2006/12/08/wijlen-fred-derby-over-de-decembermoorden/ http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32685 – ‘Helder’. Verlamming DNA is reeds daar. Wil men helderheid in niet alleen de Sapoen/Chitan gedoetjes…, is het inleidend verhaal van de VHP-verklaring een ‘must’. Ook voor de mensen die denken uit persoonlijk geannexeerde beschavingsarmoe, er nog een wending of kwinkslag aan te kunnen geven. De VHP inhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33245 en dus: ‘…Nu in casu bij rechterlijke uitspraak is bevestigd, dat de terugroepingsgerechtigde voldaan heeft aan de wettelijke vereisten van terugroeping van de DNA-leden R.Sapoen en D.Chitan, is de VHP de mening toegedaan dat de daarvoor in aanmerking komende “Organen van de Staat”, spoedig in actie komen en de democratie te waarborgen, zoals de Grondwet voorschrijft. Ook van de voorzitter van DNA c.q. DNA als college, wordt verwacht “de democratie levend te houden”, door respect op te brengen voor het rechterlijke vonnis…’. – Vliegtickets. Vliegtickets zijn het afgelopen jaar vanuit NL 5,4 procent duurder geworden en ook pakketprijzen zijn in prijs gestegen met 1,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is opvallend, omdat de olieprijs in 2015 veel lager was dan het jaar ervoor. Luchtvaartmaatschappijen zijn een groot deel van hun inkomsten kwijt aan brandstofkosten. Die kosten worden deels bepaald door de olieprijs. De huidige prijzen zijn gebaseerd op oude contracten. Al anderhalf jaar daalt de olieprijs nu, luchtvaartbedrijven merken steeds meer van het prijsvoordeel. Met onderhandelingen over brandstofprijzen in nieuwe contracten wordt dit voordeel in de tickets naar verwachting komende tijd wel doorberekend. – ‘Oil…, all is intertwined’. ‘San e pesa…!’, zou Andreetje van de NDP zo gesimplificeerd kunnen roepen. Maar nu is het allemaal werkelijkheid. Lezen mee met de wereld olie-watchdogs! Europa: ‘De olieprijs is aan een duikvlucht bezig. Dinsdagavond zakte de prijs zelfs ver onder de 30 dollar. Hoeveel gaat ons dat schelen aan de pomp? Zakenbanken voorspellen olieprijzen van twintig en zelfs tien dollar per vat. Maar volgens UnitedConsumers, zal een liter benzine bij de pomp dan nog steeds zo’n 1,30 euro kosten. Er zit gewoon een enorm deel belasting in die prijs. Tanken zal absoluut goedkoper worden, maar onder de Euro zal het toch niet zo snel komen.Of en hoeveel de benzineprijs naar beneden gaat, heeft te maken met de stabiliteit van de prijsdaling. De bedragen die de banken roepen zijn toch vooral uitschieters. Prijs blijft voorlopig laag? Men verwacht wel dat de benzineprijs voorlopig omlaag blijft gaan. De olieproducerende landen zijn een spelletje met elkaar aan het spelen. Dat kan nog wel even doorgaan, maar op een gegeven moment zal het klappen en zal de prijs ook weer omhoog gaan. Verwacht alleen niet, dat dit allemaal in 2016 al staat te gaat gebeuren’. Volgens Desi Bouterse komt alles in of na 2016 goed? Nog vijf, dus…! – Tweede Kamer. In de Tweede Kamer is woensdagmiddag de vergadering aan de gang waarin de nieuwe voorzitter moet worden gekozen, die de in december opgestapte Anouchka van Miltenburg opvolgt.Vier Kamerleden willen de voorzittershamer overnemen: Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA). Ze werden met geroffel op de tafels verwelkomd. – Obama. Optimisme als sluitstuk. De Amerikaanse president Barack Obama sprak dinsdagavond het Congres toe, in zijn laatste ‘State of the Union’. Dit waren zijn opmerkelijkste uitspraken: “Zestig jaar geleden, toen de Russen eerder dan wij in de ruimte waren, ontkenden we niet dat de Spoetnik daarboven was. We ruzieden niet over de wetenschap, en krompen ons budget niet in. We zetten van de ene op de andere dag een ruimtevaartprogramma op, en twaalf jaar later liepen we op de maan…”. “De Verenigde Staten van Amerika zijn het machtigste land op aarde. Punt uit. Punt uit! Het is niet eens spannend. Het is niet eens spannend! Wij spenderen meer aan ons leger dan de volgende acht landen bij elkaar”. “Massa’s strijders achterop pick-uptrucks en verknipte zielen die plannen beramen in appartementen en garages vormen een enorm gevaar voor burgers, en moeten worden gestopt. Maar ze vormen geen bedreiging voor het voortbestaan van onze natie.’ ‘Als politici moslims beledigen… maakt dat ons niet veiliger. Dat is niet: zeggen waar het op staat. Dat is gewoon verkeerd”. “Wanneer de frustratie groeit, zullen er zondebokken worden gezocht onder medeburgers die er anders uitzien, anders bidden, anders stemmen, of een andere achtergrond hebben”. “Een van de weinige dingen van mijn presidentschap waar ik spijt van heb, is dat de rancune en het wantrouwen tussen de partijen zijn gegroeid. Ongetwijfeld zou een president met de gaven van Lincoln of Roosevelt die kloof beter hebben overbrugd”. “De toekomst die we willen is in ons bereik. Maar het zal alleen gebeuren als we samenwerken. Het zal alleen gebeuren als we rationele, constructieve debatten voeren. Het zal alleen gebeuren als we onze politiek fiksen”. Terrorisme kwam uiteraard ook aan bod, tijdens Obama’s toespraak aan het Congres. “De belangrijkste prioriteit is het Amerikaanse volk beschermen en terroristische netwerken als IS en Al-Qaeda oprollen…!”. De president vindt niet, dat het allemaal moet gebeuren door zomaar een land binnen te vallen. “Dat hebben we geprobeerd in Vietnam en Irak. Dat is niet goed afgelopen en daar moeten we lessen uit trekken”. Obama riep het Congres op om de resolutie voor een militaire interventie tegen IS goed te keuren. “Maar met of zonder actie van het Congres, zal IS dezelfde lessen leren als de terroristen voor hen. Als je twijfelt aan Amerika’s inzet om recht te laten zegevieren, vraag het aan Osama bin Laden”. Hij gaf ook een sneer naar de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump: “De wereld kijkt naar ons om deze problemen mee te helpen oplossen en het antwoord moet meer zijn dan stoere praat of oproepen om burgers te bombarderen. Dat klinkt misschien wel goed in een quote op televisie”. Donald Trump zei eerder in een speech, dat hij IS zou platbombarderen: “…I would bomb the shit out of Isis…”, maar dergelijke uitspraken kunnen niet door de beugel op het hedendaagse wereldtoneel. ‘Ouvert ou couvert…’. Dat is dan de hamvraag. Justitia Pietas Fides MMCMLXI