January 5, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLIV


January 5, 2016

– MO. ‘Modus operandi…’, van apen. Een meisje van vijftien jaar oud loopt over de Waterkant en krijgt de gelegenheid over te steken. Als ze een stilstandvoertuig aan de voorzijde passeert, gaat de deur van de bijrijder plotseling open. Een crimineel komt tevoorschijn, grijpt het kind vast en sleept haar de auto in. Via de Watermolenstraat langs het politiebureau aan de Keizerstraat, naar de Zwart en Hovenbrugstraat, gaat de tocht in dolle vaart. Waarna het meisje in een zijweg wordt verkracht, door minstens twee onzedelijk bewapende schepselen. Creaturen van het allerergste soort. Want dit heeft absoluut niets meer, met ook maar iets uit de geciviliseerde mensheid te maken. Modus operandi van daders, hoogstwaarschijnlijk eenzelfde soort die het meisje Cairo (19) overvielen en compleet dehumaniseerden, rond de Onafhankelijkheidsdag 2015 in deze republiek Suriname. Zij moest het uiteindelijk allemaal met een gewisse dood bekopen. Meisje van de Waterkant, kon zich nog net een portier van het voertuig openen en keihard weghollen. Achterna gezeten door de misdaad…, maar wist toch een politiebureau te bereiken. – Mega. Een megaclaim staat Jennifer Geerlings-Simons uiteindelijk te wachten, in-dien zij wederrechtelijk en wederwettelijk Chitan en Sapoen convoceert voor een volgende vergadering in De Nationale Assemblée. Somohardjo van Pertjaja Luhur heeft aangegeven, geheel maling te hebben aan enig oordeel van een door de NDP geïnfecteerd Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Chitan en Sapoen gaan ervan uit, dat zij nog steeds assembléelid zijn. Het CHS zegt dat de beiden dissidenten de fractie van Pertjaja Luhur niet verlaten hebben? Misschien heeft men hier te maken met een semantisch vraagstuk. Geen vacature ontstaan? Houd toch op, man! Natuurlijk hebben Chitan en Sapoen de fractie van Pertjaja Luhur, reeds lang verlaten. Fysiek zijn ze in al hun opportunisme, misschien nog volledig ongewenst ‘aanwezig’ en blijven ‘aanzitten…’, maar geestelijk reeds lang in de oksels van de NDP aan het mieren gebleken, respectievelijk aan het muizen gekregen. Is in ieder geval Sapoen, altijd al de vertrouwde ‘master promovendus’ bij terug te vinden. – Moetje. ‘Bond moet Parmessar wel kiezen…!’. “180 graden salto mortale?”. Zo kan die wel weer! Je kunt nooit maar een beetje zwanger geraken of zonder meer 180 graden worden omgedraaid/-turnd…, als je dat echt niet wil of überhaupt aangenaam vindt. Maar de bond bij de EBS werd zonder slag of stoot omgeturnd, zoals de oude ‘dressine’ of ‘locomotief’ te Kwakoegron vernuftig in ander richting naar het bos werd verstuurd. In hoeverre het nodig was, dat stafleden werden gecriminaliseerd en door de bondsvoorzitter publiekelijk veroordeeld, laat zich in deze tijd wel raden. Als je niet mee wil, dan komt er een gesprekje en is het omturnen bij de zwakkeren van geest, wél weer zo gepiept. Tenzij criminalisering prevaleert. – Zwakken. Over zwakkeren van geest gesproken. Zo had men daar een beëdigd politieagente die gewoon boetegelden achterover drukte en bij de rechter kwam verklaren, dat ze dat allemaal had gedaan om de zwakkeren in haar omgeving te helpen. Surinamers zijn in sommige opzichten geweldig creatief om de misdaad van enig krakkemikkig recht te voorzien. Om groter voorbeeld aan te dragen, is al geen enkel probleem. De politieagente mag zes maanden straf aanhoren/krijgen en ontslag uit de politiedienst ervaren. Moordenaars, drugsproducenten/handelaren/exporteurs…, mogen echter nog steeds geüniformeerd rondlopen. Omdat deze in veler geval, een amnestiepaskwil door de meest corrupte politiek werden toe-/aangespeeld. – CLAD. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) mag straks ook Telesur in geheel binnendringen en bewijsmateriaal zoeken/vinden om reeds ontslagen bewindvoerders strafrechtelijk aan te pakken. CLAD mag nu overal worden ingezet, nadat in ieder geval vanaf 2010, de allergekste zaken zich in onbewaakte momenten voordeden binnen en rond parastatale bedrijfsvoeringen. – ‘Der Hans c.s.’. . Het gaat niet meer om een persoon, maar om het principesysteem, dat de Republiek Suriname keer op keer te kijk wordt gezet door de huidige bewindvoering. En dat wanneer veroordeelden of verdachten van ernstig misdrijf, doodgewoon op cruciale posten worden geplaatst. Varieert van liaisons die de intergouvernementele relaties van het Nationaal Leger hoog zouden moeten houden…, maar voor geen meter, kredietwaardig blijken te zijn. Tot aan het feit dat het land internationaal op het allerhoogste niveau steeds weer als paria kan worden neer-/weggezet. Wat men zich tot nog toe niet heeft kunnen voorstellen/realiseren, is dat men niet alleen zichzelf (…), maar het hele land en zijn samenleving in kwetsbaarder posities opgeeft. Gaat zo door, gaat zo door. Wie zoekt die zal wel weer vinden of zelf gevonden worden. – Vergunningen. Duidelijk dat men wat wil bereiken, met “een stop” op afgifte winkeliersvergunningen en dergelijk vergelijken meer. Leg het dan goed uit en geef aan, wat wel kan en absoluut niet meer ‘ruimtelijk’ zal mogen voorkomen. Omschrijf de opgelegde beperkingen en geef de criteria luid, helder en overduidelijk weer. – Wettig/gewettigd. Men ging ervan uit, dat men wettig de gelden van een onderne-ming in beslag kon nemen en dat gedoe achteraf kon wettigen. “Neen…”, zegt de benadeelde. ‘Je hebt mijn gelden onrechtmatig gepakt, onder valse voorwendselen uit de onderkomens van mijn bedrijven meegenomen en wil je mijn economische middelen dus per ommegaand terugbrengen?”. Wie schetst ieders verbazing, dat ‘de rechter in kort geding’ niet meegaat met de teruggaveneis van de benadeelde. Gevaarlijke tijdingen en precedenten doen zich weer voor. Lijkt op de tijd, dat de ondercommandant van de MP in 1984 invallen deed bij Bainathsah aan het Neumanpad en alles wat maar van Franse origine was, in beslag nam en in de middag deed verdelen op een betrokken overheidskantoor aan de Mr dr J.C. de Mirandastraat. Ervan uitgaande, dat het ‘smokkelwaar’ was (…), uit Frans Guyana. Bij nader onderzoek, was het allemaal legaal geïmporteerd spul uit meerdere landen van Europa met een Franse verbruikerstekst erop bedrukt. Waar was het spul toen gebleven…? Juist ja! Verdeeld onder de meest corrupte opsporingsambtenarij en andersoortige revo-trawanten. – RM. Een verademing voor velen. Zinedine Zidane heeft kop en schouders, onder het technisch directeurschap bij Real Madrid gezet. Kop, schouders en ook staart: https://www.youtube.com/watch?v=vF4iWIE77Ts Justitia Pietas Fides MMCMLIV