January 4, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLIII


January 4, 2016

– Benoeming. Of je hebt niemand meer, of je bent viraal/ongeneeslijk paranoïde, of je gooit de soevereiniteit van het land naar de bliksem, of dan maar rechtstreeks in handen van het buitenland om zaken strakker dan voorheen te komen (op-) ruimen. Over de personen zal men het maar niet meer hebben. Maar dat men de durf weer heeft vertoond om voor de zoveelste maal, recidive van het allerergste soort op cruciale posten te plekken? Het binnen- en buitenland kijkt diepgenoeglijk en uitermate geïnteresseerder mee. – Alcatraz. Ze wil voor de allerzwaarste gevallen…, een ‘Alcatraz’. Voor iemand die in Nederland doctorsthesen verdedigde en weer anderen in België criminologie studeerden en ook promoveerden, is er een grijpbaar en dienstiger oplossing. België en Nederland doen al ‘sam sam’, bij het onderling selecteren en verdelen van gevangeniscelruimten. Waarom Suriname dan niet met Frans Guyana. De Fransen hebben daar nog steeds op de drie historische en bepaald beruchte eilanden voor de kust nabij Kourou, het gevangeneneiland Saint Joseph liggen, wat door het reguliere leger en vreemdelingenlegioen geoutilleerd wordt onderhouden en ultiem ook klaar staat voor de heftiger (trans-)nationale recidive. Men kan zo plaatsen inruimen, in collectief verband en drastischer inzet. Klandizie zat. Van hoog tot laag. https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Salut https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Josephhttps://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Joseph https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Salut#/media/File:IlesDuSalut.png – 2016. Wat kan men ervan zeggen. “Happy New Year?”. “Gelukkig Nieuwjaar” of je te houden aan ‘…geluk in het nieuwe jaar toegewenst…’. Het laatste is veel toepasselijker geraakt. – EBS. Er is zoveel mis bij de Energiebedrijven Suriname, dat bij ‘gedurfd criminaliseren van de stafleden’ toevoegde? En er niets ander op zit, dat de onaantastbaar bedachte vakbond —onder zware druk gekomen— het hoofd voor de hedendaagse politiek moest buigen om de “brandschone” en paarsingekleurde Parmessar, als tussenpaus binnen de bedrijfsterreinen, toe te laten? Raadzaam om erger te voorkomen, is dat de vakbond het CLAD-rapport over de “periode Parmessar” bij het Academisch Ziekenhuis, toch nog even ter hand neemt. Misschien dat meer ‘rode oortjes’ dan opgelopen tijdens het staatsoverleg, het uiterlijke aan gezichtsvelden strategisch kunnen verbreden en opkleuren. Op de radio zei Dodson nog wel effekes, dat hij een naam had gehoord of gelezen in de media, maar dat niets voor hem vastlag. Dodson zal er wel op een gegeven moment achter komen, dat hij eigenlijk weinig of niets in te brengen heeft. In ieder geval had zijn ‘du no du – voorman’, zich weer in de picture gewrongen/-wreven. Van ellende gebruikte die de ‘Bigi Broki Waka’ om nog eventjes in ‘poli poli deviante aandachtskunsten’ camouflerend te voorzien. ‘Bre a no bre yere, na bigi broki waka mi bem de…’. – 59. Negen en vijftig verkeersdoden in het jaar 2015. Een politieman completeerde dit afschuwelijk aantal ongelukken. – VHP. De voorzitter van de VHP draagt een aantal mogelijke oplossingsmodellen bij zich, om Bouterse’s enorme verzameling aan struikelpunten te lenigen? Of er geluisterd zal worden of er uitvoering mag/kan worden gegeven, is natuurlijk in deze tijd…, een ernstiger vorm aan ‘wishfull thinking’. Een voorspelbare tijding wederom tegemoet te zien. Van FEP tot ‘fop’, werd het al eerder. Inderdaad, zal er niet echt worden geluisterd. De signalen zijn duidelijk. Wat de VHP-voorzitter als recidive zag, ziet en inschatte…, wordt doodgewoon op hoge post in bestuur en strategische diensten, benoemd. Wnd – PG daarbij geconsulteerd? Neen toch? Daar ligt fundamenteel al het antwoord, op weg naar wat men in het Engels ‘the failed state’ benoemd. Er is al gezegd, dat de situatie in het land Suriname nog ‘gunstig afsteekt’ bij andere landen. Nog een graadje erger, kan dus echt geen kwaad, bro. Dat moet men analytisch wel kunnen en vermogend vaststellen. Problemen zijn van tijdelijke aard…? Nonsens! Bij de voormalig economische en monetaire ongelukken, stonden westerse landen en internationale organisaties, waaronder Nederland al gauw klaar om bij te springen met kennis en kapitaal. Nu kijkt alleen een zielige Harry van Bommel, om puur persoonlijke redenen, nog even naar wat er hier in SU plaatsvindt. Niets meer en niets minder. Geen onderkenning bij een structureel aanpassingprogram (sap), geen betalingsbalans ondersteuning…, tenzij men de Chinezen nog nadrukkelijker laat ‘inmengen’. Geen valutaveilingen maar basketballprofielen? Lijkt wel op de koers opschroevende veilingsgedachten. Het is gewoon een ramp, waar men geen antwoorden op heeft. De rijken zullen rijker worden en de armen nog weer een stuk armer. Totdat…! Inderdaad wil Murwin geen opstand. Wie wel en wie solliciteren daar op dagelijkse wijzen naar…? Juist ja! Recidiveplanters, ‘so bun’. – Feestdagen. Inderdaad gelardeerd met roof, braak, diefstal, geweld, verwondingen en sociale wanordelijkheden. – CHS. De laatste strohalm voor Sapoen en in minder mate kopieerder Chitan. Men wijst het CHS op een zogenaamd lopend ‘bodemgeschil’. Als de onrechtmatige daad van ene Sapoen en zijn secondant Chitan eenmaal is aangetoond, heeft het geen enkel zin om het afvallige en weinig democratisch ingestelde ‘duo’ nog enige ademruimte te geven. ‘Just go home and think about yr sins, against the peoples of Suriname’. Over het stigmatiseren van de eigen groep, door herhaalde vormen aan onbetrouwbaarheid te etaleren, gelukkig niet langer te zwijgen. – Times. Wie anders maakt met een zeker enthousiasme melding, van goedkeuring ‘definitief ontslag Currie en Muringen’, uit de staffuncties bij Telesur. Ook het zendstation ATV, wordt er nu nog even bij de draden bijgesleept. – Godo’s. Ons aller Peneux houdt zich onhoudbaar bezig met het slopen van Godo’s. Nu is ‘Cultuur’, strak aan de beurt. Maar wat als de Godo propvol zit met multi-etnische Brasjons? Wordt dikbuikig ‘hollen’ geblazen, hor! Houd het vangnetje dan maar klaar. Of was het een ‘tjasnet’? – Open deur. De vereniging Surinaams bedrijfsleven zou zich zorgen maken, over de werkgelegenheid in het land Suriname. Kan men zich bepaald niet voorstellen, dat zulks nu pas het geval mag, kan of zal zijn, in een Suralco-welzijnsera?! – Starnieuws.com – Aan het begin van het jaar 2016 en met een aantal markante artikelkoppen om bij neer te vallen, pathetisch te gaan staan grienen of toch weer helemaal en nog strijdbaarder van stal te gaan en de koe bij de horens te vatten…, niet dan?! Yes! Te beginnen met een verdwaasd, enigszins bekender geraakte gladiool. Column: Een frisse start – EBS-bond keert 180 graden na hoog voltage informatie – Aardbeving treft Zuid-Azië – Politieagent eerste verkeersdode – CFU deelt IMT en Notch in voor kampioenschappen – Plooien benoeming Parmessar bij EBS gladgestreken – Jannasch belast met waarneming CIVD – Vermoedelijk brandstichting auto te Munder – Legerofficier aangehouden met cocaïne Justitia Pietas Fides MMCMLIII