January 2, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLII


January 2, 2016

– Wie gaat…? Hij heeft wel een beetje gelijk (…) die ‘poli poli’ wat kernachtiger zingende “Bre”, dat je eigenlijk jezelf en het land tekort doet, als de dooddoener op de valreep nog effekes, wordt: ‘…bij God en in Suriname, is van alles mogelijk, hor…’. Want bij God heerst namelijk wel het paradijs van gerechtigheid en heb je niet een dominee op een hoge fiets, die zich willig dienstig maakt aan ‘een geheel’, waaraan een moordverdachte leiding denkt te kunnen…, laat staan te mogen geven. ‘Bona sera…’, zei de hedendaags meest populaire geestelijk wereldleider, bij de allereerste kennismaking op het balkon van de Sint Pieter in Rome, zo men wil: ‘Vaticaanstad’. Meer had de charismatisch begunstigde herder echt niet nodig, om de gevoeliger mens aan zich te kluisteren. ‘Bona sera…!’.http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/32378/franciscus-van-assisi-1181-1226.html http://www.elsevier.nl/Cultuur–Televisie/nieuws/2014/3/Een-jaar-paus-Franciscus-vier-deugden-op-rij-1481237W/ – EBS. De werkers bij de Energiebedrijven Suriname (EBS), hebben aangegeven, dat er een algemeen directeur uit het bestand van de energiemaatschappij zelf, naar voren moet worden geschoven en ingezet. De benoeming van politicus en NDP-parlementariër Parmessar, zonder de vakbond –volgens het nodige aan gemaakte afspraken– bij te betrekken, kan voor aardig wat kleerscheuren ofwel netwerkdeiningen gaan zorgdragen. – ‘Too little too late’. Meer dan tien jaar lang schreeuwden lokale media om een ‘voorzieningsfonds’. Om na de hoogconjunctuur in de goud en de olie, een fonds voor aanzienlijker opvang bij economische terugval, gereed te hebben. ‘Boe boe bit Sjakie, beta!’. Nu pas vertelt men een mooi verhaaltje, dat zo een soortement aan fonds, zal gaan komen. Appeltjes voor de dorst. Zien is nog steeds geloven. Ongeloof…, inmiddels een waarachtiger weelde geworden. – ‘In the getto’. In de belangensamenleving Sunny Point gingen lange messen, geslepen en al op pad. Begonnen spoorslags een vervelende beweging te maken. Oorzaak en gevolg…, mag Andreetje zich als paars ‘socio-specialist’, over uitspreken. Gewonden werden door ambulances en eigen vervoerders, naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Hopelijk bleef het daar rustig. Valt veel twijfel over uit te spreken. – Pleit. Politieke partijen bepleiten het fenomeen van: ‘…roer omgooien…’. Dat was voor, tijdens en al meteen na de verkiezingen 2015, het dwingender geval. Maar omdat die geluiden van de oppositie zijn binnengekomen, luistert NDP ‘plus’ gewoon niet (…). Wel naar een aantal andere zaakjes dan wat er nu in zwang zou moeten zijn, om per ommegaand te implementeren. Intussen, gaat het land wél compleet ‘kaputt’. – “Moi Wana deviation”. Ze zijn er weer. De roversbende die nabij het monument van Moi Wana aan de Oost Westverbinding nabij Albina, auto’s trachten te belemmeren door te rijden en de passagiers in de geschaakte/verschalkte voertuigen van alles en nog wat te beroven. Het vervalsen van de rijroute en de wegrichting met illegale verkeersborden, is een nieuw beproefd fenomeen. – ‘Fremde sache’. Zeiden het van de week al…, het weer uitkijken is geblazen met de bestuurders uit het buitenland. Bestuurders in Frans- en (Brits-) Guyanees geregistreerde voertuigen of daarnaast, ook nog de snelle Henkies uit Europa. Eentje zag kans een complete pannenkoekenstal, niet al te netjes omver te rijden en ook nog snel gas te geven om te verdwijnen? Met een Franse kentekenplaat op een dure Mercedes Benz? Komt niet ver als de portofoons of GSM-toestellen van de politie of militairen, tussen de binnenstad van Paramaribo en Albina operationeel zijn of hebben gewerkt. Of dat alle parkeerplaatsen van hotelverblijven in “Noord” werden onderzocht. Want de roekeloze fluiter uit den vreemde, kan nooit ver zijn gekomen met zijn ‘…latest horror Benz…’. – Kreten. Aderlatingen, hongerloon, bezuinigingen…? Het weegt allemaal niet tegen mekaar op…, wat er nu allemaal gebeurt en nog staat te gebeuren. De ingetogen viering, hier en daar uiterst geforceerde overgangsuiting door overwegend vreemdelingen, van het oude naar het nieuwe jaar (…), gaf en geeft al genoegzaam aan, dat de samenleving er nu wel degelijk rekening mee houdt, het voorlopig de laatste keer kan zijn geweest. De omzetten van alles en nog wat, geven een decadent lage verhouding aan ten opzichte van het vorig jaar om deze tijd. – Verwachtingsvol. Het staatshoofd: ‘… gelooft dat de problemen waarmee Suriname zit van tijdelijke en voorbijgaande aard zijn. Het land zal met de genomen en de nog verder te nemen sturingsmaatregelen en de goede uitvoering hiervan, met de steun en medewerking van het volk en van maatschappelijke en functionele groepen…, weer op koers komen en richting veilige haven varen…’. Hoeveel maal eerder gehoord, kan men zich hierbij gerust afvragen. ‘En en en en en…’, zet de ‘en-speechschrijver’ in één zin neer. “Nou en…?!”. Je gaat er wel helemaal van ‘en-nen’. 1000 banen en daarna 2000 banen en daarna…, en…? ‘Time will tell, yere!’. Per saldo zijn er al minstens 5000 aanstellingen en meer, sinds Mei 2015 pleitengeraakt. Eén en één…, is dus weer vier geworden. – Vuurwerk. Op Oudejaarsavond zijn in Rotterdam vanwege een terreurdreiging, extra veiligheidsmaatregelen genomen rond het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug. Pas om 23.30 uur werd besloten, dat de maatregelen konden worden afgebouwd en het evenement gewoon door kon gaan. De burgemeester, de politie en de hoofdofficier van justitie, kwamen die avond bij elkaar nadat er een melding was gekomen van een terreurdreiging bij het vuurwerkevenement. Later werd bekend, dat hiervoor twee personen in Maastricht zijn opgepakt. Hiermee was de dreiging weg. Bronnen zeggen aan de NOS.nl, dat de dreiging uitging van een ‘moslima’. Zij werd samen met een tweede persoon opgepakt, die zou hebben willen helpen met vervoer. Direct na de dreiging kwam de politie de vrouw op het spoor. http://nos.nl/artikel/2078243-arrestaties-na-dreiging-vuurwerkshow-rotterdam.html De politie wil niets zeggen over de extra veiligheidsmaatregelen. In elk geval droegen alle agenten extra kogelwerende vesten. Het is nog niet duidelijk, wat de dreiging precies inhield. Het publiek heeft niets gemerkt van het bijna afgelasten van de vuurwerkshow. – Olie. De kelderende olieprijzen en de sancties die Europa en de Verenigde Staten tegen Rusland instelden na de annexatie van “De Krim” en de aanhoudende agressie tegen het buurland Oekraïne lijken de Russische olieproductie niet te raken. Oliebedrijven in Rusland zijn dankzij de goedkope roebel minder geld kwijt aan productie. De Russische olie-export steeg het afgelopen jaar volgens de gegevens van het ministerie tot 5,25 miljoen vaten per dag, waarbij de levering aan de landen buiten de voormalige Sovjetunie een sprong liet zien van 11 procent tot 4,42 miljoen vaten. Het Russische regeringsbudget, is voor 40 procent afhankelijk van olie-inkomsten. De kelderende olieprijzen hebben een groot gat geslagen in het budget. Mogelijk gaat Moskou de olie-industrie hogere belastingen opleggen om dat gat te verkleinen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de olieproductie in 2017 terugvalt. Voor dit jaar verwacht de Russische regering geen terugval. Investeringen die twee tot drie jaar geleden zijn gedaan, hebben de olieproductie vorig jaar opgestuwd en dat zullen ze ook in 2016 doen. Ondertussen, zegt Putin mooie dingen. Rusland heeft de Verenigde Staten bestempeld als potentieel gevaarlijk voor de nationale veiligheid. Het strategisch document, dat president Vladimir Poetin op oudejaarsavond tekende, toont aan hoe de verhoudingen zijn verslechterd. In het vorige strategische stuk uit 2009 kwamen zowel de VS als de NAVO niet voor. Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor ontstaat “…een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie in internationale betrekkingen…”. Dat kan leiden tot “…politieke, economische, militaire en informatiedruk…”, verklaart Putin in zijn geschriften. Wat men ernstiger moet gaan inzien, is dat in de Obama-era alle kansen aan Rusland zijn gegeven(…), om opnieuw de grote tegenpool te willen/mogen worden. Tegenpool van een noodleidende NAVO en ook van het enorm kostbaar gebleken: Chinese ‘Rode Leger’. Daar zal knap op geanticipeerd moeten worden. Een Defensie-personeelsstop in Nederland, is nu inmiddels omgebouwd naar een grote personeelsbehoefte. ‘Too little too late…!?’. De zogeheten ‘defensiespecialisten’ vallen over mekaar om via de publiciteitsmedia uitleg te komen geven. De belastingbetaler kijkt met argusogen mee. – Wenselijkheden. Aan de Surinaamse gemeenschap wordt veel voorspoed en onbelemmerd geluk toegewenst. Voor en in het nieuwe al ingezette kalenderjaar 2016. Justitia Pietas Fides MMCMLII