December 21, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXLIV


December 21, 2015

– Combé. ‘Mijn naam is Kries…’. ”Moet je eens goed luisteren, Beta”. Eerstens was ik VHP ressorthoofd aan de Kwatta. En toen was ik plotseling NDP, ‘overnight’ ging ik Bouta een brasa geven en nam twee jongens mee. Ashwin en Algoe…, beta. Maar nu kan het mij niet meer schelen. Ik had al gezegd, dat als het beter bij VHP is, ik daar weer naartoe ga. Heel gewoon! Maar nu is nu, beta. Ik verkoop alles in het magazijn nog aanwezig. Ik koop geen valuta meer. En ik ga kijken, wat Bouta en Gilly nog zullen gaan doen met de koers. Doen ze niets, dan doe ik ook niets meer. Je begrijpt me toch, beta? Ik heb zoveel agentschappen. Eigen verkregen en overgenomen agentschappen voor ‘volkvoedsel’. Maar als men niet meer aan het Volk wil denken, niet meer wil luisteren en alleen maar voor de eigen ‘megaputi’ zorgt, dan moet het maar zo zijn…, beta. Ze gaan zien wat dan met ze gaat gebeuren”. “A bun. Ik was het Kries…, met spoed besloten geen dinges meer voor valuta te kopen, geen kredieten meer te nemen en mijn magazijnen, overal op Combé gevestigd, leeg te halen voor de verkopen. En dan, …niets beta! Misschien alleen nog een pagarra om die spoken en boze geesten, permanent weg mogen te jagen. Misschien dat die bombel wil helpen, beta! Kries weet het echt niet meer en begrijpt die mannen ook niet meer”. “Personeel…….? Die gaan het nog zwaarder krijgen. Schelden mij nu al uit, beta! Op is op!”. – Verspilling. Tien miljoen aan verspilling van het volksvermogen en men durft de samenleving nog met droge ogen aan te kijken. Schoolboekenfraude! – Eén voor één. Jawel…, één voor één worden de multinationale investeerders uitgekleed en vertrekken gedwongen uit Suriname. Het wordt erger dan 25 jaar geleden. De ontwikkelingen op elk gebied komen stil te staan. Let goed op! Luister naar Winston Wirth en je bent ‘overnight’ alles kwijt. Alleen maar schelden kan die jongen. Ook je baan met 2000 collega’s en kinderen die onbezoldigd naar school moeten. Via Sozavo? Houd toch op, man! Van het Volk van Suriname wordt nu verwacht, elk greintje aan zelfrespect in de rivier te gooien. – Monument. Een monument voor de in het ‘binnenslands gewapende conflict’ gevallen militairen. Een herdenkingszuil, voor wat van 1986 tot aan 1992 mocht duren en gebeuren…, wordt met desavouering van de UNESCO, puur volgens het wazige ‘Herrie Herrie – concept’ bij ‘de Stenentrap’ geplaatst en straks –in weerwil van alle feiten en adviezen– ook nog voor het einde van 2015 onthuld. Iedereen is uit, op een stukje ‘legacy’. Al is de nalatenschap van Gooding, Apai en Deel, nog zo bevlekt geraakt. Ook Herrie Herrie wil met het nodige aan onzinnigheid een minuscuul puntje drukken, na er nog even aan te hebben mogen zuigen. Triest eigenlijk…, dit verhaal wat nog helemaal moet worden verteld. Intriest! – IMF. Er zou aan de IMF-reserves zijn geknaagd en geknibbeld. Wie nog vertelt, dat het een positief signaal afgeeft, kan beter een bed in het PCS op Wolfenbuttel opzoeken. Duidelijker mismanagement van het monetaire, kan eigenlijk niet meer. Al heeft men ‘rock bottom’ van een Goedschalk-era, misschien nog net niet helemaal bereikt. Maar dat komt ook nog, als alle tijdelijk aanwezige elasticiteit plek heeft gemaakt voor een levendiger stagflatie. – Pusu. ‘San e pusu DOE?’. “Don don prakseri e pusu DOE”. “Bre” laat de gemeente weten, nog steeds ‘enig geloof te hebben in Bouterse – II’. Hij in z’n uppie en de bekende tweewieler liever…, dan de rest van de republiek. – In de olie. Sinds de Staatsolie aan het raffineren is geslagen, moet men maar even goed waarnemen, wie allemaal in de olie willen gaan zitten. Suriname heeft een aantal rages gekend. Maar die waren dan eerder in de mijnbouw en met name de goud – ontginningsactiviteiten. De ATV’s kropen over mekaar om de vol goudgewaande velden te bereiken. Totdat er zogenaamd structuur kwam aanracen en zaken in derdehanden belandden. Nu heeft men het over de hout en de olie. De Brazilianen sprongen op het goud. De Chinezen en lokalen nagenoeg ook. Maar de Brasjon als gewiekster economisch vluchteling, was toch wel behendiger in de ‘zweef teki’. Waar die groep ook nu weer het voortouw neemt, is nu om in gezonder woonwijken binnen te dringen en onder het slaapkamerraam van de buurtbewoner, onder meer de Zirkoonstraat in Noord, een van zinkplaten opgetrokken kerkgebouw neer te zetten en het nodige aan lawaai daarbij, voort te brengen. Meer nog door middel van inzet van allerhande versterkers. Goud- en evangelistenstromen. In de olie ziet men van alles en nog wat, zich klaarmaken voor de ‘zweef teki’! Staatsolie moet op de ‘operatietafel’ en de werkers daar bij die maatschappij, moeten met de billen bloot. Misiekaba wil een inkijkluik hebben om te zien, wat de salarissen zijn. Niets anders dan de boel opensnijden en de ‘zweef teki families’ een kans van inbraak geven. ‘Dem man denki wi e law!’. De Chinezen kregen een minder diplomatiek antwoord, in ruil voor die slijmpartij ‘lap-tops’. Rondhout gaat niet meer weg. Hier verwerken tot hele en halve fabricaatproducten. Alle parastatalen moeten dus onder het mes? Inderdaad, om de ‘hooggeschoolden uit de politiek’ die nooit een diploma wisten te halen, een kans te geven de aantrekkelijke restanten van wat er werd opgebouwd door ‘echte knapkoppen’, alsnog te verdelen. ‘Zweef teki styling’. Nog een groter golf aan ‘brain drain’ dan na 08 December 1982, zal Suriname moeten slijten. Heel gewoon, doordat de ‘nobodies’ klaar staan om de zaak helemaal leeg te halen. Enorme nationale en internationale investeringen, zijn in buitengewoon gevaar gebracht of nog te brengen. Let op…, vlak na de Kerst een geactualiseerde lijst. Om het jaar dan wel definitief mee af te sluiten. – Weggewaaid? Niet alleen dat daken tientallen meters de lucht invlogen, verzoop weer driekwart van Paramaribo. Gewoon omdat het rioleringssysteem de toevloed aan water uit de hemel, nog steeds niet aankon. Alles kan tegenwoordig in SU en kan worden afgedaan…, dat: ‘…de mens de natuur niet in de hand heeft’. Als de mens dat allemaal niet in de hand had of deze tot controleerbare proporties wist terug te brengen, bestond Zeeland in zuidwest Nederland echt niet meer. Een kwestie van financieel en gezond denkvermogen. Scholing aan een volwas TH. Ook in tijden dat ‘parwa/mangrove’ worden weggehaald door de subliem deskundigen en donorgelden voor zeewering en oeverbeschermingen in de zakken verdwijnen van Abrikadabri cum suis. ‘Zweef teki styling’, op meganiveau. Nu ook in de olie gedetecteerd. Let goed op! Luchtvaart, horeca, telecommunicatie, energie, mijnbouw, olie…, etc. Allemaal in één ‘puti’. Totdat…? Juist ja! – Budget. Inderdaad budgetbehandeling en vragen over verkregen en nog te verkrijgen staatsgelden voor departementale operaties. Als 30 % van alle vragen van assembleeleden eerlijk, oprecht en zonder intimiderend zwijgen werd beantwoord, is dat veel en mag men in de handjes klappen. Ook de voorzitter en secondant van De Nationale Assemblée mogen dan blij zijn met dat aangewreven resultaat. Maar een indringende stank, gaf intussen wel weer het sein om te ‘verdagen’. Komt de coalitieregering, meer bekend als Bouterse II, misschien iets beter uit. ‘Bika sani e bigin tingi!’. – Rijstsector. Over een jaar misschien wel aan het einde van zijn Latijn. Van 8000 boeren naar nu nog maar 1200-1500? Inderdaad, een econgrootheid als illustratief gegeven . – Ethiek. Niet in Suriname voor het grijpen Maar ook niet bij de FIFA. Fifa-voorzitter Sepp Blatter en de voorzitter van het Europees voetbal (UEFA), Michel Platini, zijn beiden gestrekt voor acht jaar verbannen uit het wereld voetbalgebeuren. Ze zijn schuldig bevonden aan schendingen van ethische normen en waarden. Ethiek aangerand…, ‘so bun’. Zo gaat dat in geciviliseerde kontreien. Justitia Pietas Fides MMCMXLIV