December 19, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXLIII


December 19, 2015

– Beurt. Was het Dino B. die de ‘Google Alerts’ een tweetal jaren achtereen beheerste, kon men op de vrijdag weer eentje geïsoleerd over Suriname registreren. Niet de schoonheid van het land Suriname, maar vermeende criminele ‘cold cases’ die binnenkort weer ‘hot’ zullen geraken, voor en rond de persoon van het vigerend staatshoofd, meer persoonlijk gerelateerde problemen die vanaf 1980 zijn gecreëerd en bepaald niet ondervoed geraakten: https://news.google.com/news/story?ncl=http://www.slate.com/articles/news_and_politics/roads/2015/12/suriname_s_president_is_the_prime_suspect_in_a_1982_murder.html&hl=en&geo=US One year ago: http://www.newyorker.com/magazine/2015/12/14/trafficking-in-terror – ‘Uma wipi’. Pogingen om de menselijke waardigheid van Jennifer van Dijk-Silos aan te tasten, resulteerden in een fikse steekvlam aan ‘back fire’. Zij staat erom bekend, dat er niet onbestraft dubieuzer zaken kunnen worden geponeerd. En daar waar men denkt aan haar persoon te komen, zal een onbuigzame ‘guyaba tiki’ de rest van de uit te delen billenkoek voor ‘prangende rekening’ nemen. Brunswijken maal twee, Belfort en andere gekandideerde, mogen gerust een nummertje trekken en in de rij gaan staan om een stevige beurt te verkrijgen. Half Februari 2016, kan Belfort beginnen te voorzien. De voertuigen van MinJusPol, onbeschadigd en dus geheel ongeschonden met de illegaal voorziene zwaailichten in te leveren, bij de huisbazin van het departement Justitie & Politie. Andere zaakjes volgen nog. Sommigen eerder en weer anderen ietsjes later. ‘Vijfsterren – styling, so bun’. – KvK&F. Bij een bedrijvengroep binnen de Kamer van Koophandel & Fabrieken is er discussie ontstaan, ter zake nu wel of niet vermeend herboren invloed van Ameerali, een rol zal mogen gaan meespelen in volgende, meer nog reeds aangevangen mandaatperiode. Waar luimt er nu weer meer dan gerede twijfel? Ameerali werd zonder enig politieke achtergrond, dubieuze achterbanonderbouwing of beleidsvoeringboodschap, in 2010 tot vice president gebombardeerd. Ook nog in ludiek samenspel, met Miskin en Boedhoe. Men kent Ao. 2015 het resultaat van dat lustige avontuur. Grote problemen bij de begrotingssamenstelling en gerichte ondermijning van het Planbureau? Geduchte aanvaringen met de vrije pers, ondanks ‘vrijblijvende bijles’. Chargeren van de overheidspropaganda en het wezenloos invoeren, van vrijwel nimmer betaalde publikaties. In “De Overheid”, als krankzinniger uitgave en andersoortig gemier bij gecoupte (overheids-)media? De chaos die werd ingevoerd bij Handel & Industrie en bescherming van familielid dat minstens een staatsvoertuig in de prak reed. Zijn er maar enkele, naast de hopeloze economische/monetaire puinhoop achtergelaten en mede onder valse voorwendselen na de verkiezingen ‘overgedragen’ aan ‘nog vijf’. Bedrijvenvestiging en daarbij onverantwoorde ruimtelijke ordening, nog een graad erger. Plekken van neefjes op basis van nepotisme en niet van kennis, een zorgverwekkend genoegen gebleken. En dan als klap op de vuurpijl…, het minder legaal ondertekenen van de amnestiepaskwil in het tweede mandaatjaar 2012. Eigenlijk was Ameerali ‘in politicis’, daarna niet echt niet meer nodig…, noch belangrijk. Waar hij voor effekes nodig was, werd ‘grat hari’ geëffectueerd. Moordenaars en uitlokkers van moord, konden met de handtekening van Ameerali nog even in ‘relatieve vrijheid rondwaren’ en het afwezig geraakte geweten, andermaal oproepen terug te keren. En wel in de continue mangel, van een evoluerend zondige misdaadgeest. Als nu een vooraanstaand lid van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KvK&F) loopt te roepen, vanwege geconstateerde gebreken bij onervaren ‘rookies’ in de bestuursruimten van ‘de kamer’, de vermeend ‘onmisbare kennis’ van Ameerali ook weer in te brengen…, mag men opnieuw vrezen. En wel met grote vreze! Wil men dat ‘de kamer’, opnieuw verwordt tot een nog grotere grap dan die al werd, met de intrede van ene Tsang van de NDP cum suis…, moet de gemeente zich wel degelijk op die dubieuze toer begeven en de aangestipte/-tikte doodlopende weg, versneld inslaan en in aangepaste spoed afwerken. Grappen zijn grappen. Grollen en geintjes…, helaas ook! – Nog een. Naast de debacles die de rijstsector geaccumuleerd mag meemaken, heeft men nu de klad ook al in de garnalenexport. Van wie is dat de schuld…? Ach, natuurlijk van het buitenland. Vier van de negen bedrijven, doorgelicht door de ‘fact finders’ van de Europese Unie, mogen niet meer naar het EU-grondgebied exporteren. ‘Ai Sranan…, mi lobi boycot kondre…’. – Mis. Wat ging er allemaal mis? Rijst, garnalen, tonijn “tuna” visserij, koers, econ-stabiliteit, ontheffingsmodulen t.z. invoerrechten/accijnzen, energietarieven, watertarieven, prijsniveaus, salarisniveaus, rechtszekerheid, veiligheid, politieke stabiliteit, brandstoftakes……! Maar Andre Misiekaba ziet gefragmenteerde ‘dream opportunities in Dubai-styling’. Genetisch helaas niet meer te defragmenteren. – Corrupt, crimineel en onvermogend. Dat vormde het gezelschap, wat Jennifer van Dijk – Silos op het Ministerie van JusPol aantrof en verplicht ter overleving moest saneren en ook operatief uitsnijden. Kwaliteit voor deze tijd. – ‘Skin firi’. Inderdaad staat een bekender figuur onder zijn gelijken bekend als ‘professor Skin Firi’. Zonder dat probleemfiguur te willen evenaren, werd van de week in de rubriek JPF aangegeven(…), goed te letten op wat octrooihouder Tsang en zijn supervisor uit de Volkrepubliek China in Suriname, op korte termijn te verkondigen hebben. Meer nog als reactie op het verbod om rondhout te exporteren naar China. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Suriname moet meer naar China exporteren…!”. Zeker om de handelsbalans en ook de deviezenstromen verhevigd te rationaliseren? Nog wel nadat in de afgelopen vijf jaar, vrijwel alle nationale deviezenvermogens hun weg naar het Verre Oosten, wisten te vinden. Misschien wordt het tijd om China een tijdje los te laten en zich meer op het traditionele aan relaties te gaan richten. China kost het kleine land Suriname en de mini-economie niet meer dan bakken vol geld. ‘Return on investment?’. Zigang geaccrediteerd diplomaat uit Beijing, is er niet vies van om een rijtje geschenkzendingen benoemd op te sommen. Weegt echter niet op tegen de ecologische schade die Suriname alleen al door de houtkap en goudzoek heeft ondervonden. Hout en Goud, daar is men levendig bij geïnteresseerd. En natuurlijk de deviezenovermakingen voor verrichtte bouw en wegenaanleg. En dan ook nog de niet compensabele oprichting van wat ‘betaalbare woningen’. Voor zover, dat allemaal aan en met LIS-projecties in gang kan worden gehouden. – Kerst. De kerstpotten-inzameling, blijft dit jaar knap achter. Een teken aan de wand. Werkers zullen echter, de hand er niet voor omdraaien om straks de kerstbonus en/of een dertiende maand salaris, op te eisen. Al zou de werkgever, dat ook nog maar met moeite kunnen ophoesten. Het is en blijft komkommertijd. En de hosselmanie heeft weer versneld een noodvlucht gemaakt en grondig toegeslagen. ‘Google Alert Suriname…, hosseltje so bun’. – Breaking. Kenny V. van de EBS mag van de rechter-commissaris in strafzaken, voorlopig in vrijheid worden gesteld. Hij was tezamen met de waarnemend directeur Willy D. opgebracht, hangende een strafrechtelijk onderzoek naar ongekende malversaties bij het geplaagde energiestaatsbedrijf. – Interesse. Wil men meer inzicht, in hoe bepaalde inlichtingen- en veiligheidsdiensten terug konden vallen, in het domein van ‘repressieve apparaten’ die een mensenleven geen stuiver waard achtten, kan onder meer het verhaal van Vladimiro Montesinos en de reacties op zijn marginale existentie, zeer verhelderend gaan werken. Is allemaal nog dichterbij en bepaald niet zo lang geleden gebeurd binnen een OAS-lidmaat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos https://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_Maarheeze http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/2082491/2008/05/06/Maarheeze-was-populair-bij-Mossad.dhtml www.bruna.nl/Villa-Maarheeze ‎http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2589082/1998/11/28/Dubbelleven-vrat-aan-spionnen.dhtml – Uitspraak. Van een vrije Surinaamse vrouw: ”Met Suriname ben ik getrouwd, Nederland is mijn minnaar, met Afrika heb ik een homofiele relatie en met elk ander land ben ik geneigd slippertjes te maken…”. http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/4208067/2015/12/15/Astrid-Roemer-krijgt-P-C-Hooft-prijs-voor-scherpe-interventies-in-publiek-debat.dhtml Justitia Pietas Fides MMCMXLIII